duminică, 16 decembrie 2012

Planul (unui grup din societatea civilă) de soluționare a conflictului din zona nistreană sau când muntele vine la Mahomed


Proiectul unui „Memorandum privind reglementarea conflictului transnistrean şi principiile fundamentale de organizare a statului Republica Moldova”, prezentat pe 12 decembrie 2012 de un grup din societatea civilă (pe foaia de titlu au scris: „Elaborat de reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova”), coordonat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul, a fost un eveniment al săptămânii care a trecut. Valoarea incontestabilă a elaborării rezidă în faptul că este o primă elaborare de acest fel, care nu vine din străinătate, ci din interiorul țării și nu de la structurile de stat abilitate (există un Birou al Reintegrării în cadrul Guvernului și un prim-viceprim ministru care ar trebui să se ocupe de aceasta), ci de la angajați ai unor ONG-uri, finanțate, totuși, din străinătate.

Proiectul conține un preambul, cinci capitole cu 35 de articole – un text pe 15 pagini. Autorii văd memorandumul ca pe un document ce urmează să fie semnat de „Republica Moldova și administrația de la Tiraspol, în prezența și sub garanțiile OSCE, Federației Ruse, Ucrainei, Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii.

Chiar la începutul textului, autorii au introdus idei controversate, confuze, gen: „Constatând că întreaga omenire parcurge una dintre cele mai mari transformări din istoria contemporană, care determină remodelarea paradigmelor naţionale de dezvoltare, (…)”. Paradigma națională – în sensul edificării unei societăți/națiuni civice nu suportă nici o transformare, deoarece este cea care și-a demonstrat eficiența: într-un stat democratic reprezentanții tuturor etniilor se bucură de aceleași drepturi. Ceea ce încă mai „parcurge” în prezent omenirea este revenirea la valorile etnice: s-au înregistrat cazuri când comunități etnice autohtone și-au obținut dreptul de a se bucura de propriul stat – a se vedea cazurile: Timorului de Est (la 29 noiembrie 1975 și-a proclamat independența, dar trupele indoneziene au invadat țara la 7 decembrie; în 1999, cu sprijinul trupelor ONU, teritoriul și-a recăpătat independența față de Indonezia), Kosovo (și-a proclamat independența în 1991, dar a fost recunoscut de mai multe state după ce și-a proclamat încă o dată independența la 17 februarie 2008), Sudanului de Sud (și-a căpătat independența față de Sudan la 9 iulie 2011). 

Autorii mai notează în preambul: „Conștiente [cele două părți] de importanţa soluţionării definitive a conflictului transnistrean pentru bunăstarea cetăţenilor moldoveni şi securitatea întregului continent european (…)”. Ținând cont de faptul că nu toți locuitorii din zona estică a RM sunt cetățeni moldoveni și de faptul că acelor locuitori nu le pasă de „securitatea întregului continent” atâta timp cât nu le este asigurată propria securitate, asemenea expresii denotă o abordare superficială a celor care au elaborat proiectul memorandumului. De asemenea, găsim în preambul această idee: „Convinse că doar un stat integrat Republica Moldova, demn conectat la procesele integraţioniste contemporane, poate asigura un viitor decent cetăţenilor de pe ambele maluri ale Nistrului (…)”. Ar fi interesant de aflat de unde au luat „reprezentanții societății civile” că populația din zona estică leagă asigurarea unui viitor demn de „un stat integrat Republica Moldova”. Conflictul tocmai rezidă în faptul că populația din zona respectivă nu vrea să facă parte din statul Republica Moldova, deci memorandumul tocmai trebuie să găsească o soluție la această problemă și nu să stipuleze în preambul ceea ce nu există (să prezinte dorința drept realitate). În fine, tot din preambul am aflat că autorii au mers pe aceeași cale ca și Dmitrii Kozak sau autorii altor planuri de reglementare a conflictului, care au mai fost propuse până acum. Autorii memorandumului au scris: „[Părțile] convin cu privire la următoarele etape de reglementare a conflictului transnistrean din regiunea transnistreană (sic! tautologie în originalul textului) şi principii fundamentale de organizare a statului Republica Moldova” (subl. A.L.). În loc să se ocupe de propuneri privind reglementarea conflictului, cei care își asumă elaborarea unor planuri de reglementare să ocupă de „organizarea statului RM”. 

În articolul 2 al Capitolului 1 „Principii de bază ale reglementării”, autorii scriu: „Reglementarea politică a conflictului transnistrean presupune realizarea integrităţii teritoriale şi securităţii statului unitar Republica Moldova, în care regiunea transnistreană (Transnistria) va beneficia de un statut special adoptat prin lege organică şi consolidat în Legea fundamentală a statului”. Prin această „stipulare” autorii au făcut ca documentul elaborat de ei să fie respins din start de administrația de la Tiraspol și de societatea civilă din zona estică, deoarece populația de acolo nu acceptă în principiu conceptul de stat unitar. Există în lume state care nu se numesc nici federale, nici unitare, dar care sunt funcționale în condițiile existenței în interiorul lor a unei sau unor autonomii largi. Să te cramponezi de noțiunea „stat unitar”, cu referire la RM, în condițiile situației de astăzi, înseamnă să excluzi orice posibilitate de negociere asupra unui proiect de document în care ai inclus această noțiune. În articolul 3 al aceluiași capitol 1 se stipulează: „(2) Pe întreg teritoriul ţării trebuie să fie asigurată (…) supremaţia legii, funcţionarea unei economii de piaţă (…)”. În condițiile în care RM este unul dintre statele cu cele mai multe cauze pierdute la CEDO, populația nu are încredere în sistemul de justiție (considerându-l corupt), de asemenea în condițiile existenței unor monopoluri care fac ca prețurile la unele produse în RM să fie cu mult mai mari decât cele din statele vecine – la medicamente, la produse alimentare etc (nu numai decât cele din Ucraina și România, ci și decât prețurile din zona estică) – va fi greu să convingi populația de acolo (care știe ceea ce se întâmplă în RM) să accepte această că stipulare nu este o una ipocrită. În articolul 4 al primului capitol autorii au stipulat: „(3) Soluţionarea politică a conflictului transnistrean trebuie să consolideze opţiunea strategică de integrare europeană a Republicii Moldova”. În condițiile în care se știe că majoritatea covârșitoare a populației zonei estice se pronunță pentru integrarea în spațiul eurasiatic, o asemenea stipulare este o sfidare care nu poate face factorii de decizie de la Tiraspol decât să ignore memorandumul propus de societatea civilă.

În capitolul 2 „Structura, forma de guvernământ și funcționalitatea statului Republica Moldova”, autorii și-au intitulat subcapitolul 2.2: „Statutul juridic special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistriei)”. După cum se știe, zona estică, aflată sub jurisdicția administrației de la Tiraspol, cuprinde localități de pe malul stâng al Nistrului (transnistrene) – fără satele Molovata Nouă, Cocieri, Coșnița, Pârâta, Doroțcaia și Pohrebea, și șapte localități de pe malul drept al Nistrului: orașul Bender și satele Gâsca, Proteagailovca, Merenești, Chițcani, Cremenciug și Zahorna. Deci, denumirea „Transnistria” nu are legătură cu zona estică respectivă, la fel ca și expresia „localitățile din stânga Nistrului”. E ciudată prevederea din articolul 7 al capitolului 2: „(3) Hotarele administrative ale Transnistriei vor fi consfinţite prin lege organică şi vor putea fi modificate de către Parlamentul Republicii Moldova doar după consultarea autorităţilor centrale şi celor din Transnistria”. Nu este clar de ce statul democratic Republica Moldova nu poate permite locuitorilor fiecărei localități să decidă dacă vor să facă parte din „unitatea teritorial-administrativă autonomă cu statut juridic special”, știut fiind faptul că locuitorii satului Corjova, raionul Dubăsari, nu doresc să facă parte din „Transnistria”.     

Sunt conștient de faptul că pevederea din capitolul 3 „Competențele Transnistriei și reprezentarea în administrația publică centrală a Republicii Moldova” și anume că „(3) În Transnistria în calitate de limbi oficiale vor fi: limba moldovenească (română), în baza grafiei latine, limba rusă şi ucraineană. (4) În Transnistria, lucrările de secretariat şi corespondenţa cu autorităţile publice ale Republicii Moldova, cu întreprinderile, cu organizaţiile şi cu instituţiile situate în afara Transnistriei se ţin în limba moldovenească (română), în baza grafiei latine, şi în limba rusă” ar stârni reacții negative dacă responsabili de la Tiraspol ar supune examinării proiectul de memorandum. Personal, susțin formula autorilor: „limba moldovenească (română)”. Dar problema este că în prezent încă nu a fost explicată populației RM identitatea celor două glotonime, iar un partid din alianța aflată acum la guvernare solicită adoptarea în Constituție a formulei glotonimului „limba română” sau excluderea oricărui glotonim din textul viitoarei Constituții. În aceste condiții, populația din zona estică va respinge categoric această formulă în memorandum, ca și în alte acte.

Este controversată și prevederea din art. 14 al capitolului 3:„ (6) Transnistria asigură activitatea liberă şi independentă a mass-media pe teritoriul său în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legislaţia naţională şi regională”. În condițiile în care Consiliul Coordonator al Audiovizualului a fost în mai multe rânduri acuzat de corupție, iar membrii săi – după cum recunosc funcționari publici de la Chișinău – sunt reprezentanți ai partidelor de la putere, așa încât instituția este subordonată politic, mass-media din zona estică nu pot avea nici o garanție că CCA-ul le va trata corect și imparțial.

Stipularea din articolul 15 (capitolul 3) privind „a) reprezentarea, din oficiu, a Transnistriei în Parlamentul Republicii Moldova, de către 1 deputat, alegerea căruia va avea loc concomitent cu desfăşurarea alegerilor parlamentare naţionale” şi „Transnistria va fi reprezentată în Parlamentul Republicii Moldova şi de către deputaţii transnistreni aleşi pe listele partidelor parlamentare” nu suportă nici o critică, părând mai mult o bătaie de joc la adresa bunului simț și la adresa locuitorilor din zona estică.

Prevederea din articolul 20 al capitolului 4 „Securitate și garanții”: „(1) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Memorandum, se reia evacuarea şi/sau lichidarea muniţiilor din depozitele existente în regiunea transnistreană, lichidarea muniţiilor învechite din dotarea Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi asigurarea securităţii cetăţenilor din teritoriile adiacente, proces care se încheie până la sfârşitul anului 2014”, de asemenea înseamnă a pune carul înaintea boilor. Reprezentanții administrației de la Tiraspol, dar și cei ai Federațiai Ruse, au declarat clar în mai multe rânduri că retragerea armatei și a munițiilor va avea loc după reglementarea conflictului. De fapt, aceasta și este problema care trebuie rezolvată prin memorandum. Or, prin stipularea citată, autorii din nou prezintă dorința lor drept realitate. Realitatea este însă departe de a corespunde dorințelor reprezentanților societății civile.

În articolul 20 (capitolul 4), autorii și-au etalat cunoștințele reduse cu privire la situația de pe teren, scriind: „(2) Salutând rolul pe care l-a avut contingentul militar al Federaţiei Ruse în cele două decenii de la încheierea fazei militare a conflictului, în prevenirea reluării ostilităţilor militare şi a controlului asupra armamentului, realizarea prevederilor prezentului Memorandum presupune încetarea activităţii Grupului Operativ al Trupelor Ruse din Transnistria până la sfârşitul anului 2015”. Or, se știe că contingentul militar al Federației Ruse (Grupului Operativ al Trupelor Ruse) nu a avut nici un rol „în cele două decenii de la încheierea fazei militare a conflictului, în prevenirea reluării ostilităţilor militare” – acest rol l-au avut Forțele Mixte de Menținere a Păcii, formate din militari ai Federației Ruse, Republicii Moldova și ai zonei nistrene. De asemenea, Grupului Operativ al Trupelor Ruse nu a avut nici un rol, în cei 20 de ani de după conflict, în „controlul asupra armamentului”, pentru că nimeni niciodată nu a atentat la depozitele de muniții ale rămășițelor fostei Armate a 14-a a Federației Ruse pe teritoriul RM.

Autorii mai surprind prin faptul că arogă Republicii Moldova (își arogă) un rol în „promovarea reluării negocierilor privind armamentul convenţional în contextul articulării unei noi arhitecturi de securitate în Europa” (art. 21, cap. 4). Poate că persoanele care își asumă elaborarea unui asemenea memorandum ar fi bine să fie caracterizate prin modestie, pentru ca textul proiectului să fie realist.

Întrucât în textul proiectului memorandumului se prevede faptul că „Transnistria este o unitate teritorială autonomă cu un statut special” care „îşi creează, adoptă şi gestionează propriul buget”, va fi inacceptabilă stipularea din articolul 27: „(2) Paza frontierei, regimul de intrare şi ieşire din ţară şi administrarea vamală sunt prerogativa exclusivă a Poliţiei de Frontieră şi a Serviciului Vamal al Republicii Moldova”, știut fiind că vama este cea care contribuie plenar la alcătuirea bugetului zonei estice.

Este fantezistă și prevederea din articolul 29: „(2) După semnarea actualului Memorandum, în cazul în care soluţionarea definitivă şi durabilă a conflictului transnistrean nu are loc în conformitate cu prevederile prezentului document sau una dintre Părţile formatului ”5+2” nu-şi onorează integral obligaţiunile conform Memorandumului, Republica Moldova poate renunţa la statutul său de neutralitate şi să-şi regândească strategia de securitate”.  Această formulare, care pare o amenințare la adresa Rusiei, nu are nici un suport: de ce ar respecta părțile din formarul de negocieri 5+2, anume Federația Rusă, memorandumul, dacă ea nu îl semnează (în textul analizat, ca semnatari apar reprezentantul Republicii Moldova și reprezentantul administrației de la Tiraspol). De altfel, este clar că doar printr-un acord semnat între conducerea Federației Ruse și a Republicii Moldova poate fi soluționat conflictul din zona estică a RM.

Cu toate că proiectul conține multe prevederi controversate, textul memorandum-ului propus de reprezentanți ai societății civile este binevenit și anumite elemente ale sale pot fi utilizate la elaborarea unui document final. Proiectul memorandum-ului analizat este cu atât mai interesant, cu cât el nu a fost elaborat de specialiști în domeniu: nici un cercetăror de la catedrele de Relații Internaționale nu a fost cooptat sau nu i s-au cerut consultații privind elaborarea unui astfel de document. De aceea, erorile inerente sunt explicabile. Totuși, în condițiile în care autoritățile Republicii Moldova nu prezintă asemenea planuri (proiecte de documente), inițiativa grupului din cadrul societății civile este lăudabilă.   

Postări populare