sâmbătă, 28 decembrie 2013

Despre noi pretenții teritoriale ale RMN, din perspectiva așteptatei recunoașteri a independenței

Joi, 26 decembrie, șeful administrației de la Titaspol a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a făcut totalurile activității sale din anul curent. O temă căreia i-a dedicat o atenție sporită a fost cea privind relațiile dintre Chișinău și Tiraspol. Întrebat de ce negocierile dintre cele două părți basculează, E. Șevciuk a răspuns: „Negocierile basculează, adică nu este atins efectul așteptat de la început, în primul rând pentru că nu există voința politică adecvată pentru obținerea rezultatului concret în direcțiile prioritare ale interacțiunii dintre Nistrenia și Moldova: este vorba de problemele economice, ale transportului ș.a.m.d.. Probabil nu există voință politică, probabil nu există, cu regret, la partenerii noștri, dorința de a evada de la ideologia care a fost adusă în interacțiunea dintre Chișinău și Tiraspol din anul 2001, o ideologie de confruntare, în primul rând ideologia forțării, a restricționării, a tentativelor presiunilor din exterior pentru a obține, pentru sine, poziții politice comode”. Șevciuk a calificat ideologia respectivă ca fiind una a „suprimării”. El a mai spus că „Tiraspolul a propus de 6-7 ori mai multe inițiative în procesul de negocieri”. Din aceste declarații a reieșit clar lipsa de interes sau incapacitatea guvernării RM de a gestiona eficient relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, cu atât mai puțin reintegrarea zonei nistrene în cadrul Republicii Moldova.
Întrebat despre problema recunoașterii independenței RMN, Șevciuk a invocat exemplele Kosovo, al Gibraltar-ului, menționând că „vine timpul când trebuie luate decizii precise, clare din punctul de vedere al dreptului internațional. Aceste decizii trebuie să fie juste. Iar justețea va fi realizată atunci când opiniile cetățenilor vor for fi luate în considerare. Și sper că aceste decizii vor fi luate, așa cum am spus și anterior, în 2014, maximum în 2015”. Liderul de la Tiraspol amenționat că deși nu este recunoscut, statul nistrean funcționează. Totuși, el a recunoscut că structurile „de stat” pot să asigure bugetul cu doar 25%, restul, după cum se știe, fiind resurse primite de la Moscova.         
În interviul cu pricina au fost făcute, pentru prima oară, câteva remarci subtile și inedite cu privire la unele aspecte teritoriale ale conflictului de pe Nistru. Șevciuk a spus că oamenii din unele localități din apropierea Nistreniei (inclusiv din zona de securitate) [de pe teritoriul controlat de RM] s-au adresat către administrația de la Tiraspol cu solicitarea de a interveni pentru rezolvarea unor probleme sociale, de a obține cetățenia nistreană și chiar de a fi admise – localitățile respective – în componența RMN. Este vorba de satele de pe malul drept al Nistrului, ale fostelor raioane Dubăsari și Camenca („nu toate, dar unele”). Șevciuk a menționat: „Nouă nu ne este indiferent care este situația în acele localități, cum sunt tratați cetățenii din acele sate” – în ceea ce privește apărarea intereselor lor, predarea în limba rusă, asistența medicală. „Din aceste raioane au fost primite 1500 de solicitări, inclusiv din sate aflate în jurul Benderului, care se află sub controlul Moldovei, iar acolo locuiesc cetățenii noștri. Apare o întrebare interesantă legată de satele acestea, care la timpul lor s-au aflat în componența raionului Dubăsari: de ce granița administrativă la ziua de astăzi este încălcată și raionul Dubăsari de facto este împărțit, ca și raionul Camenca?”. Până în prezent, ședul administrației de la Tiraspol s-a referit la satele de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub jurisdicția RM: Pârâta, Pohrebea, Coșnița Doroțcaia, Cocieri și Molovata Nouă, de asemenea la satul Varnița de pe malul drept. Acum însă, Șevciuk a făcut referire la satele de pe malul drept al Nistrului – basarabene – din raioanele Camenca și Dubăsari, care din câte se știe au fost permanent loiale RM. El nu a anunțat acțiuni de preluare cu forța a satelor respective, dar întrebarea cu privire la granița administrativă „discutabilă” merită atenția opiniei publice. În acest context poate fi examinată și întrebarea: să fie oare adevărat că din cauza sărăcirii masive a majoriății locuitorilor RM, mai ales a celor din localitățile rurale, tot mai mulți cetățeni ai țării vor să scape de „povestea de succes” și să obțină condiții elementare de viață în cadrul unei structuri teritoriale în care tarifele la utilități și prețurile la produse sunt de câteva ori mai mici, iar veniturile (pensiile, alocațiile ș.a.) sunt mai mari?   
În opinia lui Șevciuk, planul expus recent de Băsescu privind al treilea proiect național – după aderarea României la NATO și UE, acela al unirii RM cu România – se va realiza într-o perspectivă apropiată. Această perspectivă, după cum a reieșit din expunerea sa, nu poate decât să contribuie la așteptata recunoaștere internațională a independenței RMN.
Șevciuk a mai spus că, în opinia sa și a Ministerului Educației, este nevoie să se acorde o atenție sporită predării în limba moldovenească în 2014-2015, deoarece „practic am rămas singurii în lume care predăm în limba moldovenească”. De aceea, urmează să crească finanțarea școlilor moldovenești. Iată că, se pare, în mod paradoxal, decizia Curții Constituționale cu privire la limba română poate ajuta școlile cu predarea în limba moldovenească în baza grafiei chirilice din zona nistreană, școli cărora guvernarea de la Chișinău nu le-a oferit vreodată vreun ajutor. Nu este de mirare, în condițiile în care „povestea de succes” nu este capabilă să finanțeze/întrețină școlile din teritoriul pe care îl controlează, școli pe care le optimizează, adică le închide.

În lumina celor expuse de E. Șevciuk (cu referire la cererile unor locuitori din unele sate basarabene de a intra în componența RMN), cuvintele premierului Iurie Leancă privind întreprinderea unor măsuri care vor face RM atractivă pentru zona nistreană par dintr-o altă lume, care are puține în comun cu lumea reală – în care cetățenii RM se confruntă cu dificultăți materiale, în pofida parafării de acorduri cu UE. Cu toată asistența finaciară fabuloasă de la Bruxelles, în realitate zona nistreană este mai atractivă pentru satele aflate sub jurisdicția RM, nu invers. Și nu cred că din cauza Bruxelles-ului (a UE).             

[Articol scris pentru Moldova.org]

Postări populare