miercuri, 11 decembrie 2013

Decizia Curții Constituționale privind denumirea limbii sau despre rațiunea de a fi a statului moldovenesc

Hotărârea Curții Constituționale (CC) din 5 decembrie cu privire la două sesizări privind interpretarea art. 13 din Constituție, care au fost conexate într-un singur dosar la inițiativa Curții, a stârnit mai multe întrebări. De aceea societatea așteaptă partea motivantă a hotărârii, care încă nu a fost publicată. În textul hotărârii, dat citirii de președintele CC, se spune: „1. În sensul preambulului Constituției, Declarația de Independență a R. Moldova face corp comun cu Constituția. 2. În cazul existenței unor divergențe între textul Declarației de Independență și textul Constituției, textul primar al Declarației de Independență prevalează”. Deși în textul citit în fața jurnaliștilor nu s-a făcut referire la Art. 13 – „Limba de stat, funcționarea celorlalte limbi” – prin formularea CC s-a avut în vedere faptul că de acum înainte glotonimul „limbă română”, din Declarația de Independență, va prevala asupra glotonimului „limbă moldovenească” – cu referire la denumirea limbii de stat. Nu este clar de ce judecătorii au făcut referire la preambulul Constituției câtă vreme în preambul nu se face referire la Declarația de Independență din 27 august 1991.  
Printre obiecțiile de ordin juridic la hotărârea în cauză este și aceea că Declarația de Independență este o lege organică. CC, prin statutul său, trebuie să interpreteze legile în baza prevederilor din Constituție – Legea fundamentală. Or, Curtea: 1. a echivalat o lege organică cu Constituția; 2. a stabilit că legea organică respectivă prevalează asupra Constituției.
Dincolo de interpretările și obiecțiile de ordin juridic, situația poate fi evaluată și din perspectivă politică. Până în prezent în RM s-a desfășurat o competiție între promotorii câtorva modele statale. Primul a fost exprimat prin sintagma „cele două state românești” – modelul celor două Germanii (unificate) sau al celor două Corei (divizate), în ambele cazuri existând o identitate etnică a popoarelor german și coreean, asumată de cele două popoare. O altă parte a politicului și a societății moldovenești a văzut proiectul statal moldovenesc asemănător cazurilor Bulgaria – Macedonia (limba oficială: macedoneana, identică cu bulgara), mai recent: Serbia – Muntenegru (limba oficială: muntenegreana, identică cu sârba) și chiar Finlanda – Estonia („Limba estonă sau estoniană este o limbă fino-ugrică vorbită în Estonia, o republică baltică europeană. Limba este foarte similară cu Finlandeza, și are aproximativ 1.100.000 vorbitori. Similaritatea cu finlandeza se trage de la o similaritate culturală cu Finlanda”. Wikipedia).
Există și un al treilea model – cel al Austriei, în care formal limba oficială se numește germană, dar austriecii o numesc „limba germană austriacă”. Aceasta „este o varietate națională standard a limbii germane vorbite în Austria și în Tirolul de Sud. Forma standard a limbii germane austriece pentru textele oficiale este definită de dicționarul austriac (Österreichisches Wörterbuch), publicat sub autoritatea ministerului educației, artelor și culturii. Aparține de germana de sus care este un dialect al limbii germane”. – Wikipedia. Și în SUA poate fi observată o situație asemănătoare: deși formal limba oficială în majoritatea statelor este engleza, în mod curent se folosește sintagma „engleza americană sau engleza nord-americană” care „este un termen larg folosit pentru a distinge forma limbii engleze utilizată în Canada și Statele Unite ale Americii comparativ cu engleza britanică, cea vorbită în Regatul Unit, respectiv cea utilizată în general în Insulele Britanice” – Wikipedia. Chiar dacă nu reprezintă un stat, entitatea Flandra din statul federal Belgia este un caz asemănător modelului al treilea. Limba vorbită de locuitorii provinciei, deși este identică cu neerlandeza (unii o mai numesc olandeza), tradițional se numește flamandă. În Wikipedia găsim următoarea explicație:Limba flamandă este denumirea tradițională a limbii neerlandeze vorbită de flamanzi în Belgia (cu referire în mod special la dialectele din Flandra  și Brabant). Din anul 1973 în Constituția Regatului Belgiei denumirea de limbă flamandă a fost oficial înlocuită cu cea de limbă neerlandeză”.   
Așadar, acestea sunt cele trei modele – precedente din lume – dintre care poate fi ales unul aplicabil în RM. Desigur, în acest context trebuie avut în vedere specificul statului moldovenesc, anume conștiința etnică, identitatea – identificarea majorității populației. Datorită unor factori istorici, în conformitate cu datele Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova la recensământul din 2004 s-au declarat moldoveni 75,8% din totalul populaţiei, iar români – 2,2%. Totodată, potrivit datelor finale ale recensământului din 2004, 2 029 847 (60%) au declarat ca limbă maternă „limba moldovenească”, în timp ce 558 508 (16,5%) din cei 3 383 332 de locuitori ai Republicii Moldova (fără regiunea nistreană) au declarat limba română ca limbă maternă. În același timp, la capitolul limba vorbită de obicei dintre cele 2 milioane 564 de mii de persoane care se declară etnici moldoveni, aproape 2 milioane (58,8%) declară că vorbesc, zilnic, „limba moldovenească”. Alte 475 de mii afirmă că vorbesc româna. Acestora li se adaugă și aproximativ 70 de mii de cetățeni care se consideră etnici români, ridicând totalul celor care declară că vorbesc româna la peste jumătate de milion (16,4%), dar totuși de aproape 4 ori mai puțin decât numărul celor ce declară că vorbesc de obicei „moldoveneasca”. În pofida acestor date, CC a doptat pentru RM modelul „celor două state românești”.  
Curtea Constituțională are menirea să servească statul moldovenesc. Hotărârile CC ar trebui să sprijine consolidarea statalității moldovenești și nu să o slăbească. În hotărârea sa din 20 aprilie CC a interpretat în spiritul Constituției și al legislației europene, fără temei pentru dubii, că „Prim-ministrul unui Guvern demis prin moţiune de cenzură pentru suspiciuni de corupţie este incompatibil cu exercitarea funcţiei şi se află în imposibilitate definitivă de a continua exercitarea mandatului”. Însă hotărârea CC din 5 decembrie vine în contradicție atât cu realitatea etnopolitică din RM cât și cu modele europene recunoscute – în care o limbă este denumită în două state, conform tradiției, cu glotonime diferite. Cea mai gravă consecință a hotărârii respective a CC vizează îndepărtarea posibilității unei soluționări a conflictului privind zona nistreană, prin reintegrarea fâșiei cu pricina, luând în considerare faptul că la recensământul din 2004 31.99% (177,635) din totalul de 555,347 locuitori nistreni s-au declarat moldoveni. În zona nistreană glotonimul folosit pentru desemnarea limbii lor este „limba moldovenească”. Întrucât una dintre cauzele divergențelor dintre cele două maluri a fost, încă din 1990, „românizarea” desfășurată în regiunea dintre Prut și Nistru – cu care popualția din stânga Nistrului nu a fost de acord, prin hotărârea sa din 5 decembrie, indirect, Curtea Constituțională a legitimat „Republica Moldovenească Nistreană”, în care este recunoscută identitatea etnică moldovenească și glotonimul limbă moldovenească. Astfel, conaționalii noștri din cele șase sate din regiunea Kirovograd, din raioanele Ananiev, Kotovsk, Noua Suliță, Reni ș.a. din regiunea Odesa – în care ei se identifică moldoveni și își numesc limba – moldovenească, se pare că vor vedea de acum încolo RMN drept patrie mamă și vor căuta sprijin la Tiraspol în păstrarea identității și a denumirii tradiționale a limbii materne. Întrucât „În viziunea Preşedintelui Republicii Moldova, naţiunea română este organizată în două state româneşti: România şi Republica Moldova”, se poate admite că și cele 75,8% din populația RM, care la recensământul din 2004 s-au declarat moldoveni, ar urma să se orienteze către RMN, în care le este recunoscut dreptul la autoidentificare și la denumirea tradițională a limbii, căci Republica Moldova a devenit un stat în care sunt respectate drepturile a 2,2% din populație – a celor care se identifică români și a acelor 16,4% care au declarat că vorbesc limba română, interesele majorității fiind sfidate de putere.

Un stat este creat și funcționează pentru servirea intereselor unei comunități. Puterea actuală sfidează dreptul majorității (stabilită conform datelor ultimului recensământ) cetățenilor la autoidentificare și la denumirea limbii. În aceste condiții poate fi pusă întrebarea: dacă dreptuirle celor care se identifică moldoveni și care își denumesc limba moldovenească nu sunt respectate, cui mai trebuie statul moldovenesc? Prin hotărârea lor membrii Curții Constituționale au dorit să pună sub semnul întrebării rațiunea de a fi a Republicii Moldova? Dacă da, se pare că au reușit.  

[Articol scris pentru portalul Moldova.org]

Postări populare