duminică, 19 martie 2017

Tatăl către fiu: despre identitate și demnitate

Omul este expresia valorilor pe care le împărtășește. O persoană fără valori este lipsită de demnitate umană și de identitate. Spune-mi care sunt valorile tale și îți voi spune cine ești. Valorile pe care le împărtășim ne determină identitatea. Există câteva seturi de valori:
1. Religioase.
2. Etno-culturale.
3. Social-politice.
Vibrăm împreună, la unison, cu aceeași emoție (ea este identică – de aceea vorbim de identitate) de dragoste față de:
1) Biserica noastră Creștin-Ortodoxă, față de Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului și toți Sfinții, față de învățătura despre mântuire – viața demnă, creștinească pe pământ; – pentru noi: creștin-ortodoxe (poruncile și tradiția).
2) Neamul nostru. Această dragoste izvorăște câte o lacrimă la auzul câte unui cântec popular, admirație pentru dansurile noastre populare (folclorul moldovenesc), față de portul nostru popular, față de diversitatea de motive (elemente picturale, sculpturale sau de broderie, folosite în compoziții decorative sau arhitecturale).
Aparținem unui Neam străvechi, care se întinde peste un teritoriu imens: de la peninsula Istria în Croația (unde coetnicii noștri se numesc Rumeri), din munții Pind în Macedonia (unde coetnicii noștri se numesc Armâni), din provincia Meglenia în Grecia și Macedonia (unde coetnicii noștri se numesc Vlași) până în: Timocul din Serbia și Bulgaria (unde mulți dintre coetnicii noștri se numesc Rumâni și Vlahi), Rusia subcarpatică din Ucraina (unde coetnicii noștri se numesc Volohi), România și Republica Moldova – cu tot cu Transnistria. Etnonimul generic al Neamului nostru este Vlah. Denumirea originară a statului nostru este Moldovlahia, de aceea s-ar putea spune că suntem Vlahi Moldoveni. Dar dragostea noastră se întinde peste toți frații noștri din toate țările ai căror cetățeni sunt acum.
Avem cea mai frumoasă limbă de pe pământ. Ea face parte din marea familie de limbi denumite generic indo-europene. Ne unește sentimentul de dragoste față de limba maternă și față de tot tezaurul ce a fost creat în această limbă, atât de autori anonimi – creații folclorice, cât și față de creația unor autori cunoscuți, cel mai mare dintre care este Mihai Eminescu – fondatorul limbii noastre literare.
3) Dragostea față de statul nostru – Republica Moldova – ne unește la fel de mult. Îl iubim pe domnitorul Ștefan cel Mare pentru dragostea sa față de Țara Moldovei. El este simbolul demnității noastre statale. Avem și alți domnitori demni de dragostea noastră, pe care îi cinstim. Dragostea față de statul nostru înseamnă și prețuirea tuturor tradițiilor noastre statale. Acum, în acest secol, în acest mileniu, împărtășim valorile democratice – drepturile omului, statul de drept. Pentru că acolo unde sunt împărtășite oamenii sunt respectați, au condiții să se manifeste și au un trai decent și demn. Indiferent de greutățile prin care poate trece statul nostru (din cauza degradării morale a societății, care alege politicieni degradați moral la putere), ne iubim statul și facem totul pentru propășirea sa.  


Acestea sunt valorile noastre, aceasta este identitatea noastră. Fiecare tată își dorește ca fiul său să fie educat în spiritul valorilor pe care le-a moștenit și el de la înaintași, își dorește ca fiul său să fie demn de cei cauza cărora o continuă, să nu ajungă un trădător: unul care s-a lăsat de valorile sale (Biserica sa, Neamul său, Statul său), unul care s-a lăsat de identitatea sa, unul care și-a pierdut demnitatea…  

Postări populare