sâmbătă, 14 iulie 2018

Despre mentalitatea orientală a moldovenilor


Unii (nu guvernarea „pro-europeană, desigur) sincer își doresc ca Republica Moldova să facă parte din spațiul civilizațional european, instituționalizat în structurile Uniunii Europene. Există însă multe probleme legate de nepotriviri, incompatibilități între RM și UE. Cea mai importantă ține de mentalitate. Cercetătorul american David S. Landes („Avuția și sărăcia națiunilor. De ce unele țări sunt atât de bogate, iar altele atât de sărace”, Polirom, Iași, 2013) a descris câteva caracteristici ale mentalității orientale, cu referire la spațiul Orientului Apropiat. Cu referire la India mogulă și Imperiul Otoman, Lande scrie: „Ambele entități erau imperii aristocratice (despotice), în forma lor clasică: societăți împărțite într-o elită restrânsă și o masă mare de supuși ușor de păcălit” (p. 333). Despre Imperiul Otoman Landes adaugă: „Corupția – singura cale de a obține ceva – se autoalimenta” (p. 338). Când nu au mai putut să obțină capturi în exterior, otomanii au început „să jefuiască din interior, să-și preseze supușii” (p. 339). Cu referire la Orientul Apropiat (arab), Lande scrie: „Aceste țări sunt fără excepție despotisme, unde liderii nu sunt responsabili, acțiunile imprevizibile, loialitatea este un vicleșug sau un miraj al propagandei, iar totul, inclusiv economia, este subordonat politicii și poate lua o altă întorsătură în urma unui eveniment” (p 345). „Năpasta” [țărilor în cauză] „ține, aș zice, de cultură, care (1) nu generează o forță de muncă informată și capabilă” (p 345). Pentru politicieni ai respectivului spațiu dreptul la vot înseamnă: „Vot, da; putere, nu” (p. 346). Etc., etc.
Multe dintre aceste caracteristici, din trecut sau din prezent, cu regret, sunt și ale societății moldovenești contemporane. Întrebarea este: de ce societatea moldovenească este o masă de supuși ușor de păcălit, jefuiți de o grupare restrânsă care a capturat instituțiile – puterile de stat? Răspunsul îl dă tot Landes: totul ține de cultură (care formează un anumit tip de mentalitate). Moldovenii au o mentalitate orientală, atunci când până și orientalii se debarasează de ea (primăvara arabă și alte evenimente din spațiul respectiv au arătat că națiunile de acolo nu mai sunt mase de supuși ușor de păcălit, ci comunități de oameni cu demnitate). De ce moldovenii și-au pierdut demnitatea umană? Evident că din cauza păcatelor, din cauza degradării morale, din cauză că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și atunci au ceea ce merită.        

Postări populare