miercuri, 24 decembrie 2014

Confruntarea valorilor liberale și conservatoare: este posibilă o simbioză în Republica Moldova?

Trăim o vreme în care competiția între diverse proiecte geopolitice – Uniunea Europeană și Uniunea Eurasiatică – se desfășoară în primul rând pe terenul valorilor. UE are câștig de cauză, iar state ca Republica Moldova, Ucraina și Georgia au adoptat vectorul pro-Vestic. Acest lucru s-a întâmplat nu atât datorită unei asistențe financiare consistente din partea Comisiei Europene, cât datorită valorilor cu care este identificată Uniunea Europeană. Așa încât, integrarea europeană, adoptată de către guvernarea de la Chișinău, se datorează dorinței moldovenilor de a se integra într-un spațiu în care sunt împărtășite anumite valori de către popoarele din statele membre ale UE: democrația, statul de drept, drepturile omului și economia de piață.
Pe de altă parte, ideologi ai Conservatorismului nu au reușit să propună un set tot atât de simplu și clar de valori, cu toate că valorile conservatoare se identifică cu păstrarea tradițiilor, a bazelor societății tradiționale. Discursul conservator se pronunță împotriva: 1) afișării, deci promovării homosexualității, dar chiar și a sexualității (desigur, o măsură eficientă ar fi interzicerea site-urilor de Internet și a canalelor TV pornografice, care au un efect devastator asupra tinerei generații), 2) căsătoriilor între persoane de același sex, 3) adoptării de copii de către „familii” formate din persoane de același sex, 4) justiției juvenile (deposedarea familiilor de copiii lor in extremis, pentru acuzații exagerate), 5) proliferării organismelor modificate genetic (OMG) – deci pentru interzicerea acestora, 6) controlului total al statului asupra propriilor cetățeni, deci lipsirii lor de intimitate, sub pretextul „lupei cu terorismul și extremismul”, prin: cip-izarea populației – impunerea pașapoartelor biometrice, a obligativității card-urilor bancare, urmărirea populației – de către serviciile de Intelligence – pe rețelele de socializare din Internet, a corespondenței prin poșta electronică, ascultarea convorbirilor telefonice prin telefonia mobilă ș.a.. Unele dintre aceste elemente sunt spijinite de președintele Rusiei, V. Putin.
Ideologia conservatoare se mai pronunță pentru păstrarea rolului Bisericii în societate, deci împotriva reducerii rolului religiei în societate – în primul rând împotriva eliminării religiei din școală, cu referire la obiectul de studiu consacrat ei (o societate care are la bază ideologia conservatoare nu va fi una laicizată, așa cum se declară, de pildă, societatea franceză). Ideologia conservatoare se pronunță pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor (port popular, cântece și dansuri populare, bucate specifice etc.) – deci este împotriva omogenizării, promovată de corporațiile transnaționale (CTN) – agénții economiei globale, ai globalizării, care vor unificarea culturilor, deci distrugerea diversității culturale. Întrucât o cultură reprezintă un mod de viață, deci un comportament de consum, purtătorii unei culturi au anumite preferințe de consum. Globalizarea vizează omogenizarea preferințelor de consum: ca toți oamenii, de pretutindeni, să fie purtătorii unei singure culturi, să dorească să consume, respectiv să cumpere aceleași produse – fabricate, bineînțeles, de CTN-uri, ceea ce asigură profiturile acestora.
Tradițiile specifice sunt însă elementul care face un stat atractiv și ele reprezintă o comoară – moștenirea generațiilor anterioare, iar pierderea lor înseamnă pierderea identității, a coeziunii unei comunități, deci a viitorului unui popor și a unui stat, a sensului de a mai fi. Sisținătorii teoriei conspirației susțin că prin aceasta se avansează spre statul global, care va fi condus de un guvern global.
În competiția între Vest și Est (dintre valorile liberale și și cele conservatoare), valorile liberale s-au impus, Uniunea Europeană pare mai clară și mai convingătoare pentru guvernarea de la Chișinău. Cu toate acestea, sunt convins că statul moldovenesc se poate păstra și consolida numai prin îmbinarea celor două seturi de valori: a valorilor occidentale (respectul față de legi, care este o moștenite a Imperiului Roman), cu valorile spațiului pan-ortodox – tradiții moștenite de la Imperiul Bizantin. Această îmbinare este posibilă chiar în virtutea sloganului UE: Unitate prin diversitate. Deci integrarea europeană este posibilă pentru Republica Moldova numai în măsura în care ea își va păstra individualitatea, căci prin aceasta ea va fi un stat de succes.  Desigur trebuie păstrate tradițiile autentice și nu, de pildă, înclinația spre delapidări și corupție a diferitelor guverne care s-au perindat la Chișinău, acuzate de cleptocrație. Or, încă marele savant moldovean, Dimitrie Cantemir, scria în lucrarea sa „Descrierea Moldovei”, în capitolul „Pentru năravurile moldovenilor”: „Deci noi din pricina aceasta voim să zicem că noi la năravurile moldovenilor nu putem să aflăm nimic lesne ca să putem lăuda, osebit de credința cea dreaptă [= ortodoxă] și priimirea de oaspeți”. Aceste tradiții trebuie păstrare și îmbinate cu democrația, statul de drept, drepturile omului și economia de piață. Simbioza nu numai că este posibilă, ea este chiar chezășia succesului statului Republicii Moldova.

© Pentru republicarea articolului sau a unor părți din el, este obligatorie obţinerea acordului autorului (titularului blog-ului).  

Postări populare