vineri, 19 august 2016

Despre originea denumirii Moldova: versiuni vechi și noi

Interesul cetățenilor statului moldovenesc față de originile denumirii țării lor este firesc, căci pentru cei care au o țară, ea este tot ce au mai de preț. 
Până acum au fost lansate mai multe versiuni cu privire la originea denumirii Moldova:
1. de la legenda cățelei cu numele Molda, a cneazului Dragoș (în Letopisețul lui Gr. Ureche),
2. de origine getică: Molis Dava. Părerea lui D. Cantemir despre numele Moldova: În „Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor”, editat abia în 1901, D. Cantemir în câteva locuri afirmă că Moldova este de origine dacică, pentru că multe cetăţi cuprind în denumirea lor componentul – dava; potrivit dânsului, de la daci înainte aceste meleaguri s-ar fi numit Molisdavia, adică „Davia Moale” (mollia [lat.] = moale).  
3. B. P. Haşdeu, a afirmat că numele Moldova ar fi o „foarte interesantă urmă a petrecerii goţilor în Moldova”. Dovadă a petrecerii: Mulda este cuvîntul gotic, care înseamnă „praf”. Numele a fost dat întâi râului, care a fost denumit: „apa cea prăfoasă”.
4. O altă versiune stipulează că denumirea ar fi de origine celtă: localitatea „Cetatea Moldavă”/ „Civitas Moldaviae” (Baia) a apărut cu mult înaintea erei noastre – încă pe timpul şederii vremelnice a celţilor în aceste teritorii. La baza noţiunii discutate se află 2 cuvinte: Mol şi DAVA. Unul de origine celtică – „MOL” (însemnând şi azi în limba franceză, unde au migrat celții, „dig de piatră”) şi altul de origine dacică – „DAVA” (însemnând în limba strămoşilor noştri „cetate”). Aşadar, Moldova se descifrează ca „Cetate de piatră”, situată pe malul unei ape.
5. O versiunea mai realistă este cea expusă de istoricul Nicolae Iorga, privind originea germană. El scria că „încă pe la 1200, Sașii veniseră din Ardeal ca să îndeplinească același lucru pe care-l făcuseră Cavalerii Teutoni în Muntenia, la Câmpulung. Ispitiți de bogățiile în metale ale acestui unghiu dintre Carpați și apa Moldovei, ei se așezară, întemeiind și un oraș, care se numi Baia Moldovei, sau Baia de lângă Apa Moldovei. În legătură cu acest oraș este și stăpânirea ca Voevod a lui Sas. El era vasal al regelui Ungariei într'o situație cu mult mai strânsă decât situația de vasal pe care o avuseseră pe la 1330 Voevozii Oltului și Argeșului” (Nicolae Iorga, Istoria Românilor, Universitar, Chișinău, 1992, p. 65-66).
Se știe în Europa Centrală, în Cehia de astăzi, există un râu pe care cehii îl numesc Vltava, germanii – Moldau, iar ungurii – Moldva. Denumirea germană Moldau, a râului din Cehia zilelor noastre, este mult mai veche decât consemnarea denumirii Moldova a râului din zona de întemeiere a statului moldovenesc. Întrucât sașii au venit ca niște temerari în zona respectivă, pe la 1200, este logic de admis că ei ar fi denumit râul local, după denumirea germană a râului din Europa Centrală, unde germanii conlocuiau cu cehii. Întrucât noua formațiune – marca [„Nume dat în statul franc și în Germania medievală comitatelor de frontieră, aflate sub guvernare militară. – Din germ. Mark”. – DEX] – se afla într-o strânsă dependență de Ungaria (pentru că fusese înființată la ordinul regelui ungar), este iarăși  de admis că în comunitate s-a înrădăcinat de la început denumirea maghiară a râului: Moldva. De la Moldva se pare că s-a ajuns la Moldova și la ortografierea în limba latină: Moldaviae. Este interesant că râul Moldau, din centrul Europei, își are izvorul în Pădurea Boemiei, regiune denumită după un trib celtic – boii. (Boemia se învecinează la nord și vest cu Germania, iar la sud cu Austria). Este iarăși de admis că denumirea Moldau este o rămășiță a culturii celte.
Așadar, din datele prezentate, se profilează ca plauzibilă această versiune: sașii (germanii) care au sosit din Transilvania în regiunea în care, la 1359, a fost format statul moldovenesc, au denumit râul local după denumirea unui râu din Boemia – Moldau. De la versiunea maghiară a denumirii acestuia – Moldva – s-a ajuns la denumirea contemporană Moldova. Este de remarcat faptul că marca înființată de germani este cea în care regele ungar l-a numit cneaz pe Dragoș, iar pe la 1359, prin sosirea voevodului Bogdan, care s-a răzvrătit în Maramureș împotriva suveranului ungar, aici a început să se constituie statul moldovenesc. Deci, începuturile statalității, care avea să fie denumită moldovenească, sunt pe la 1200, căci denumirea Moldau a fost utilizată pe respectivele meleaguri încă de atunci, e adevărat, de către sași.

Nu în ultimul rând, să nu uităm că denumirea oficială a Țării Moldovei, de la începuturile sale, era Moldovlahia. De exemplu, titulatura domnitorului Alexandru cel Bun era: „voievod de sine stătător a toată Moldovlahia și a malului mării”. Slavii de Răsărit numeau țara noastră Волощина (Voloșcina). Fiica lui Ștefan cel Mare – Elena, era numită „voloșanca” de către ruși (ea s-a măritat cu cneazul Moscovei, Ivan Ivanovici, feciorul moştenitor al cneazului Moscovei Ivan III-lea Vasilievici cel Mare). Nu este de ignorat, deci, supoziția că locuitorii Moldovlahiei se numeau la începuturi v(a)lahi (slavii de răsărit i-au numit „volohi”). Cu timpul, denumirea țării a evoluat din Moldovlahia în Moldova, iar locuitorii țării au ajuns să se numească, până în prezent, moldoveni. 

luni, 15 august 2016

Ceva despre degradarea morală la moldoveni

Moștenirea intelectuală eminesciană este de mare actualitate în Republica Moldova, deoarece Mihai Eminescu este un geniu care nu poate fi contestat de o minte cât de cât trează din zilele noastre (cu excepția orgolioșilor – bolnavilor sufletește de patima mândriei sau a oligofrenilor). În unul din articolele sale marele gânditor arăta diferența dintre Hristos și antihrist: „Christ a fost reprezentantul săracului cinstit și harnic. Antihrist e reprezentantul săracului viclean și leneș” [M. Eminescu, „Ne e silă”. (Scrieri politice), Editura Soroc, București, 1991, pag. 146]. Iată dar, cum Eminescu a oferit criteriile după care putem identifica și astăzi lucrările semenilor noștri. Cinstea și hărnicia sunt însemnele acelor dintre compatrioții noștri care sunt inspirați de Hristos. Asemenea oameni își servesc poporul, indiferent de postura în care se află. Pe de altă parte, „vicleșugul”, „lenea” și „tertipul” sunt caracteristicile semenilor, din țară și din lume, care sunt mânați de patimi, respectiv de duhurile rele. Din partea unora ca aceștia te poți aștepta la manipulare, furt, împilare, exploatare. Desigur, prezintă un mare pericol cazul când asemenea inși ar ajunge la cârma țării, pentru ca să fure poporul. În acest context, Eminescu citează cuvintele domnitorului Vasile Lupu, din codul său de legi: „Cine-și viclenește moșia și neamul, mai rău decât ucigașii de părinți să se certe” [Op. cit., pag. 100].
Înstrăinarea aeroportului internațional Chișinău (veniturile nu mai ajung în bugetul statului), furtul miliardului de dolari din rezervele valutare ale BNM, schemele de furt al consumatorilor la plata facturilor la gaz și la alte utilități ni se prezintă, prin prisma gândirii eminesciene, ca semne ale faptului că la conducerea Republicii Moldova au acces inși dubioși, mânați de interese meschine personale, care corespund descrierii eminesciene a personajului apocaliptic. Nu mă părăsește, totuși, gândul că într-o țară de oameni onești și harnici, nu pot ajunge la guvernare inși vicleni și lenoși, care recurg la tertipuri. Lenea îi face pe mulți să se angajeze în instituții de control ale statului, care parazitează pe estorcări de la întreprinzători (acesta se pare că este visul multora dintre tinerii de astăzi: să ajungă în asemenea posturi, în care să trăiască nu din salariu, ci din estorcări și delapidări din bugetele publice). Viclenia îi face să fure, pe cei de sus, din rezervele valutare ale statului și din tot ce se poate.

Degradarea politică, din domeniul justiției, economică și socială din Republica Moldova este consecința degradării morale. Cetățenii moldoveni trebuie să-și facă un proces al conștiinței și să înțeleagă ce duh îi însuflețește – Hristic sau antihristic? Or, peste o populație de inși vicleni (aplecați spre furt), lenoși (parazitari) și manipulatori (care recurg la tertipuri) nu pot să ajungă să guverneze oameni cinstiți și harnici, inspirați de Hristos. Ar fi o incompatibilitate. Viclenii l-au răstignit pe Iisus Hristos. Ei nu au avut nevoie de El. De aceea, e posibil să nu prea aibă cine să-i certe pe cei care și-au viclenit moșia și neamul…      

marți, 9 august 2016

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ СЕРАЯ ЗОНА – КАК УГРОЗА РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Zona gri Transnistria – ca o amenințare la adresa securității regionale. Aspecte economice
The Transnistrian gray zone – as a threat to the regional security. Economic aspects


Введение
Молдова не контролирует свою границу с Украиной на приднестровском участке.  Общая протяжённость молдавско-украинской границы составляет 1222 километров, в том числе 267 километров по Днестру. Граница между Украиной и Молдовой на приднестровском участке составляет 452 км. Кишинёвские власти (в частности, Государственная Налоговая Служба) всё же получают сведения о грузах, которые пересекают данный участок (также как и миссия EUBAM Европейского Союза). К сожалению, до сих пор украинские власти не позволили молдавским таможенникам работать совместно со своими коллегами на приграничных пропускных пунктах на приднестровском участке молдавско-украинской границы (на украинской стороне), однако это может произойти с ноября 2016 [1]. В то же время, на линии размежевания на Днестре, со стороны Кишинёва действуют контрольно-пропускные пункты Таможенной Службы. Стоит отметить, что до 2003 года на так называемой границе между основной частью Молдовы и её сепаратистским регионом (Приднестровье) действовали контрольно-пропускные пункты Налоговой Службы. Со стороны Приднестровья же действует целый набор структур (КГБ – пограничники, Таможня, Миграционная служба и др.).    

Нормативно-правовая база отношений между Кишинёвом и Тирасполем
Отношения молдавских властей с Тираспольской администрацией основываются на  противоречивом Постановлении Nr. 815 Правительства Республики Молдова от  02.08.2005 о регулировании трафика грузов и услуг, являющихся предметом внешнеторговой деятельности экономических агентов Приднестровья. В частности, в документе прописано:
«Во исполнение Закона № 173-XVI от 22 июля 2005 года об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), определяющего необходимость оказания гуманитарной, политической, социально-экономической и правовой помощи населению Приднестровья в преодолении последствий конфликта, а также в связи с предстоящим установлением международного контроля и мониторинга приднестровского участка границы между Республикой Молдова и Украиной и принятием Кабинетом Министров Украины Постановления № 400 от 26 мая 2005 года и распоряжений № 164-р  и № 165-р от 26 мая 2005 года Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Государственной регистрационной палате Министерства информационного развития вести учет экономических агентов Приднестровья, осуществляющих экспортно-импортные операции и услуги автотранспорта, с присвоением им кода IDNO и временным внесением их данных в Государственный регистр предприятий и Государственный регистр организаций (далее - Государственный регистр) с 25 января 2006 года.
2. Для внесения в Государственный регистр указанные экономические агенты должны представлять территориальным отделениям Государственной регистрационной палаты копии учредительных документов и сертификаты регистрации.
3. Государственной регистрационной палате в подтверждение взятия на учет экономических агентов Приднестровья выдавать им выписку из Государственного регистра о временной регистрации, которая позволит получить лицензии на виды деятельности, которые подлежат лицензированию и оформить документы, необходимые для осуществления экспортно - импортных операций и услуги автотранспорта в таможенных и налоговых органах и в финансовых учреждениях Республики Молдова.
4. Для получения лицензии экономические агенты Приднестровья должны подать в лицензирующий орган заявление установленного образца с приложением выписки из Государственного регистра, выданной Государственной регистрационной палатой. Лицензия выдается на срок  до шести месяцев с возможностью получения новой лицензии по истечении срока действия предыдущей лицензии без уплаты сбора за лицензию.
5. Декларирование товаров, ввезенных на таможенную территорию Республики Молдова или вывезенных с таможенной территории Республики Молдова экономическими агентами Приднестровья, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства № 1001 от 19 сентября 2001 года "О декларировании товаров экономическими агентами восточных районов Республики Молдова" (с последующими изменениями и дополнениями).
6. Таможенной службе Республики Молдова:
    a) производить таможенные операции экспортно-импортных грузов, ввозимых в Приднестровье и вывозимых из Приднестровья, с обязательным осуществлением таможенного досмотра;
    b) установить пункты пересечения молдо-украинской границы для грузов, на которые установлен акцизный сбор, и грузов, относящихся, согласно Товарной номенклатуре Республики Молдова, к группам 1-24, в соответствии с действующим законодательством и двусторонними соглашениями, подписанными с Украиной в данной области и Распоряжения Кабинета Министров Украины № 164-р от 26 мая 2005 года».
«9. Органам, уполномоченным выдавать сертификаты происхождения на экспорт, оформлять сертификаты происхождения по формам «С», «А», «СТ-1» и „EUR.1” для экономических агентов из Приднестровья, заре­гистрированных в Государственной регистрационной палате на постоянной или временной основе, с соблюдением положений соглашений Всемирной торговой организации, международных обязательств Республики Молдова и национального действующего законодательства.
10. Государственной регистрационной палате принимать от экономических агентов Приднестровья, подавших заявление о регистрации на постоянной основе в соответствии с действующим законодательством, документы о собственности, выданные в Приднестровье до вступления в силу Закона № 173-XVI от 22 июля 2005 года об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья). Указанные документы подлежат переоформлению в кадастровых органах Республики Молдова в течение 90 дней с даты вступления в силу Закона об особом правовом статусе Приднестровья.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики и Таможенную службу» [2].
Таким образом, приднестровские экономические агенты получили право осуществления экспортно – импортных операций, в качестве молдавских предприятий, но без уплаты налогов в бюджет Республики Молдова.   
В Постановлении Nr. 926, от  12.12.2012, о внедрении Закона № 215 от 4 ноября 2011 года о государственной границе Республики Молдова указывается:
«1. Дополнительные правила контроля границы (в дальнейшем – правила) разработаны с целью выполнения положений Закона № 215 от 4 ноября 2011 года о государственной границе Республики Молдова и частично перелагают положения Регламента (ЕС) № 562/2006 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 15 марта 2006 года, устанавливающего Кодекс Сообщества о режиме пересечения людьми границ (Шенгенский кодекс о границах), опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 105 от 13 апреля 2006 года, и Директивы Совета 2004/82/ЕС от 29 апреля 2004 года об обязанности перевозчиков сообщать данные пассажиров, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 261 от 6 августа 2004 года.
2. Настоящие Правила устанавливают:
1) условия создания коридоров, категории лиц и правила следования по коридорам в пунктах пропуска на государственной границе (в дальнейшем – пункты пропуска)»;
«4. Движение в пунктах пропуска разделяется на коридоры для осуществления контроля лиц, обеспечения оптимального потока людей, пересекающих государственную границу, и для разделения движения транспортных средств. Коридоры дифференцируются посредством индикаторов, предусмотренных в приложении № 1 к настоящим Правилам. Отдельные коридоры могут устанавливаться в любой момент, в исключительных обстоятельствах и там, где условия движения и инфраструктуры требуют этого. В соответствии с международными договорами, стороной которых является, Республика Молдова сотрудничает с соседними странами для установления коридоров в пунктах пропуска» [3].
В частности, в Приложении № 3 к Постановлению Правительства № 926 от 12 декабря 2012 г. был приведён «Список пунктов пропуска государственной границы Республики Молдова», среди которых обозначены:    
«4. На молдо-украинской границе – приднестровский участок:
    4.1.Пункты пропуска, открытые для международных перевозок:
    Кобасна [Рыбницкий район, примечание автора] – железнодорожный
    Новосавицкая – железнодорожный
    Христовая– автомобильный
    Гоянул Ноу– автомобильный
    Первомайск – автомобильный
4.2. Пункты пропуска, открытые для межгосударственных перевозок:
    Хрушка – автомобильный
    Броштень  – автомобильный
    Вадул Туркулуй– автомобильный
    Вэрэнкэу – автомобильный
    Колосова – автомобильный
    Мэлэешть – автомобильный
    Ближний Хутор – автомобильный
    Незавертайловка – автомобильный
4.3. Пункты пропуска, открытые для местного трафика:
    Окница – автомобильный
    Ротаръ – автомобильный
    Валя Адынкэ – автомобильный
    Вадул Туркулуй  – автомобильный
    Плопъ – автомобильный
    Кобасна – автомобильный
    Жура – автомобильный
    Цыбулеука – автомобильный
    Дубэу – автомобильный
    Мочаровка  – автомобильный
    Тираспол – автомобильный
    Фрунзэ – автомобильный» [3].
            В постановлении были обозначены пункты пропуска на приднестровском участке молдо-украинской границе, которые молдавские власти не контролирует (приднестровские власти не допускают молдавских таможенников на данные пункты пропуска). Это странная благожелательность, странное отношение молдавских властей по отношению к молдавской территории неподконтрольной признанным властям.     

Молдавский металлургический завод из Рыбницы (ММЗ) – основное предприятие Приднестровья
Приднестровский город Рыбница в настоящее время является серьёзным промышленным центром. Металлургический, цементный, насосный, сахарный заводы составляют достояние всего региона (непризнанной республики – ПМР). В 2015-м году Молдавский металлургический завод из Рыбницы (ММЗ), который работает, главным образом, на сырье (металлолом) из Украины, в 10 раз нарастил мощности переработки: в 2014-м году – примерно 8-10 вагонов лома, в марте 2015-го260-360, а в июле на предприятии приняли 964 вагона металлического лома [4]. Судя по этим данным, в Рыбницу могли быть переброшены мощности переработки из Донбасса (в городе Алчевск, Луганская областьнепризнанная ЛНР, находится аналогичный завод). Молдавский металлургический завод из Рыбницы  производит экспорт в ряд стран Европейского Союза. В частности, экспорт произведенного металла ММЗ осуществляется в Словакию, Польшу, Румынию, а также, традиционно, в США. В то же время, в Украине производство металла резко снижается. Таким образом, в связи с обострившейся обстановкой в Донбассе, ММЗ повысил свои доходы.
Примечательно, что начиная с 1 января 2016 года власти Молдовы и Украины решили изменить схему движения грузов импортируемых в Приднестровский регион по железной дороге, что обеспокоило Приднестровье [5]. 10-11 декабря 2015 года состоялось совещание представителей железных дорог Молдовы и Украины, на котором было подписано соответствующее протокольное решение. Согласно документу, из схемы были исключены станции Слoбoдкa-экспорт и Kучурган-экспорт по поставке товаров, импортируемых в Приднестровье. По новой схеме, предлагается, чтобы товары транспортировались через юг, до станции “Бендеры-2” которая находится под юрисдикцией Молдавской Железной Дороги. (Рыбницкий район граничит с Кодымским районом Одесской области – Украина; до сих пор, импорт сырья в Рыбницу производился через ЖД станцию Слободка, Кодымского района).
В 2015 году власти непризнанной ПМР объявили о возвращении завода в собственность "государства", но в настоящее время есть сведения о том, что владельцем завода является гражданин Казахстана – казахский олигарх Талгат Байтазаев, который стал директором рыбницкого завода [6]. Всё же, пока в Регистрационной Палате Республики Молдова, где рыбницкое предприятие зарегистрировано и обязано предоставлять сведения об изменениях связанных с заводом, комбинат числится в собственности приднестровских властей – данных об изменениях собственника завода предоставлено не было (2.02.2016). Рыбницкое предприятие было зарегистрировано в Регистрационной Палате Республики Молдова в 1995 году. Согласно данным полученным в Торговой – Промышленной Палате РМ, где рыбницкий металлургический комбинат также числится зарегистрированным, завод является закрытым акционерным обществом, тип собственности: смешанный (публичная и частная), без иностранного участия, на предприятии работает 4286 человек.  
Не известно если новая огромная производственная программа на ММЗ  подкреплена процедурами обеспечения экологической безопасности. Жители Приднестровья, остальной части Молдавии и сопредельных украинских территорий ощущают ухудшение экологической обстановки. Не известно проводятся ли экологические проверки на заводе приднестровскими органами самоуправления (молдавские органы на завод не допускаются). Не известно соблюдаются ли процедуры для предотвращения выбросов вредных веществ в атмосферу, почву и воду (в реку Днестр – которая обеспечивает питьевой водой множество населённых пунктов, в том числе такие большие города как Кишинёв и Одесса). Прозрачность отсутствует. В то же время, установлено, что администрация завода не платит за загрязнение окружающей среды в бюджет Республики Молдова. Об этом нас проинформировали в Министерстве Окружающей Среды Республики Молдова (Экологическая Инспекция). Завод не выплачивает экологические сборы, хотя молдавское государство предоставляет право экспорта приднестровскому предприятию. Рыбницкий металлургический комбинат не осуществляет налоговые отчисления в бюджет Молдовы, а также не осуществляет таможенные выплаты, на основании

Мнения экспертов по безопасности из Украины
По мнению некоторых экспертов из Украины, ситуация сложившаяся с ММЗ после возникновения конфликта в Донбассе имеем несколько объяснений. Олександра Ляшенко, доктор экономических наук, профессор, научный секретарь одного из институтов стратегических исследований считает, что «Если исходить из того что реинтеграция [Приднестровья в Молдову, Донбасса в Украину] неизбежна, нужно начать с экономики. Если хотите чтобы была стабильность, вы должны торговать. Экономическая блокада удаляет и политические и социальные взгляды [населений двух частей страны]. Товары [из Донбасса] поставляют в Россию, а это ведет к интеграции Донбасса с Россией. Я за экономическую интеграцию Украины с Украиной, Молдовы [Приднестровья] с Молдовой. Думаю, что украинские фирмы продают металлолом в Приднестровье от безысходности (из-за конфликта в Украине у них нет доступа к Алчевскому Металлургическому Комбинату, который 6 июня 2006 года был куплен холдингом бизнесмена Рината Ахметова, ООО "Метинвест-Украина"). Я не усматриваю в этом политическую составляющую. Нет в этом политической мотивации».
Со своей стороны, Татьяна Поспелова, кандидат наук, заведующая Кафедрой Управления, Київський університет імені Бориса Грінченка, считает, что «Украина не поддерживает Приднестровье официально, она осуждает сепаратизм, но украинские власти не смогли заблокировать [экономически] даже Крым – такую попытку предприняли активисты: люди из гражданского общества, не связанные с властью. Поэтому ждать от украинских властей вовлечения в импортно-экспортные вопросы, связанные с экономикой сепаратистского Приднестровья не приходится».
Ещё один эксперт, Александра Коломиец, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института Стратегических исследований, Киев, считает, что «Несмотря на то, что речь идёт об экономических отношениях между бизнесменами, они должны быть подчинены государственным интересам. Представители украинских политических властных структур должны проводить объяснительную деятельность, с тем, чтобы экономические агенты осознали что государственные интересы превыше корпоративных (олигархических), а также необходимость подчинения своих интересов государственным. Предприниматели должны действовать как государственники, исходя из национальных интересов Украины» [7].     
Таким образом, вызывает недоумение отношение молдавских властей к приднестровским предприятиям, и особенно к Молдавскому Металлургическому Заводу в Рыбнице. Как отмечал в своей книге "The Moldovans" (2000, Stanford University, Standard, California, USA) американский исследователь Charles King, рыбницкий металлургический комбинат обеспечивает почти половину бюджета ПМР (стр. 209 молдавского издания книги, 2005-ого года) [8]. Запросив сведения о рыбницком предприятии (экспортно-импортная деятельность), в Государственной Налоговой Службе  Республики Молдова нам отказали, сославшись на положения Таможенного Кодекса, который предусматривает неразглашение соответствующей информации третьим лицам.  
Чем связано «доброжелательное» отношение молдавских властей к предприятиям из сепаратистского региона Молдовы (у украинских властей совершенно иное отношение к предприятиям непризнанных ДНР и ЛНР)? Есть основания полагать, что поддержка приднестровских предприятий молдавскими властями связана с коррупционной составляющей. Поскольку данные предприятия не выплачивают налоги и экологические сборы в молдавский бюджет, можно задаться вопросом: не существуют ли схемы выплат напрямую, лично молдавским правителям, потому что подозревать молдавское политическое руководство в глупости (в бескорыстной поддержке экономики сепаратистского региона, в предательстве национальных –  государственных интересов) не приходится.

Сомнительные афёры кишинёвских и тираспольских правителей  
В частности, в молдавских СМИ были опубликованы сведения о схеме обогащения молдавских и приднестровских правителей за счёт молдавских потребителей, которые ежемесячно платят более чем на 50% больше за электроэнергию. Дело в том, что Республика Молдова не закупает ее напрямую у приднестровской Молдавской ГРЭС, а через фирму из Приднестровья, которую, согласно опубликованным в СМИ данным, «возможно» контролируют Евгений Шевчук и Владимир Плахотнюк [9] – вице-председатель правящей, в Республике Молдова, Демократической Партии Молдовы (ДПМ): до настоящего времени данный политический деятель, насколько нам известно, не опроверг соответствующий сценарий. Речь идет о фирме „EnergoKapital”, которая является оффшорной компанией, посредником между MoldGRES и Республикой Молдова, созданной в Тирасполе в конце 2014 года. Кучурганская ГРЭС берет за киловатт 1,8 центов, а Республика Молдова покупает электроэнергию за 6,8 центов у приднестровской фирмы. «Через эту схему молдавских потребителей ежемесячно обкрадывают на 12,5 млн. долларов» [9]. Республика Молдова импортирует ежегодно около трех миллиардов киловатт, что означает, что посредническая фирма зарабатывают в год около 150 млн. долларов. Фирма „EnergoKapital” была выбрана в результате тендера, организованного Министерством Экономики, которое, согласно политическому алгоритму, находится под контролем ДПМ. Как стало известно, данная фирма состоит из двух сотрудников, директора и бухгалтера, но является вторым по величине налогоплательщиком в Приднестровье (естественно, после ММЗ).
Стоит отметить, что Украина продаёт электроэнергию по 4 цента (1050 гривны) за 1 киловатт. Молдова платила „EnergoKapital”-у 6,8 центов. Как видно, разница составляет 2,8 цента за 1 киловатт, что на 55-60 банов больше. Республика Молдова закупает 80% электроэнергии за рубежом (включительно, в неконтролируемом Приднестровье).    
Недавно кишиневские власти продлили контракт о поставках электроэнергии с компанией из Тирасполя "Энергокапитал". Госкомпания Energocom решила не покупать электроэнергию у компаний из Украины и заключила новый контракт на ее поставки с компанией «Энергокапитал» (Тирасполь), которая снизила стоимость отпускаемого электричества, производимого на Молдавской ГРЭС, с 1 апреля 2016 г. на 28%, в сравнении с прежним контрактом на ее поставки, действовавшим с 1 апреля 2015 г. В соответствии с договорами, заключенными между Energocom и поставщиками электроэнергии по регулируемым тарифам, электроэнергия на следующий год с 1 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г. будет поставляться по цене $48,995 за МВт-ч по сравнению с $67,95 до 1 марта 2016 г. Кроме того, в результате переговоров, АО Energocom добилось у своих партнеров снижения на 12% цен на приобретаемую электроэнергию в рамках предыдущего контракта в период с 1 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г. В результате, в марте 2016 г. стоимость электроэнергии составит $60 за МВт-ч.
Представители Минэкономики отметили, что компания Energocom провела конкурс на закупку электроэнергии, на который до 25 февраля подали заявки три компании – одна из Молдовы и две из Украины. Представленные ими предложения были тщательно изучены как с точки зрения самой выгодной цены, так и с точки зрения безопасности поставок электроэнергии в полном объеме в течение всего срока действия контракта. В результате анализа предложений победителем конкурса была названа компания «Энергокапитал», которая предложила не только лучшую цену, но и гарантировала полное соблюдение всех контрактных обязательств. Предложения украинских компаний не были одобрены из-за более высокой стоимости предложенной электроэнергии, а также из-за отсутствия гарантий на стабильные поставки электроэнергии в полном объеме в течение всего срока действия договора [10]. После подписания нового контракта, цена снизилась на 28% (она составляет 4,9 центов), хотя раньше, в конце 2015, цена для конечных пользователей выросла на 37% (по официальному объяснению, из-за девальвации молдавского лея). Странно, что молдавские власти не учли очень важный факт: задолженность компании «Молдова газ» перед Газпромом на сегодняшний день составляет 4,5 миллиарда долларов, из которых 4 миллиарда $ – долг Приднестровья, соответственно, часть долга правобережной Молдавии – 0,5 миллиарда $. Известно, что Молдавская ГРЭС из Кучургана, Приднестровье, производит электроэнергию с использованием российского газа, но «Приднестровье не платит за газ, который потребляет» [11]. Таким образом, набралась соответствующая задолженность (в которой, предположительно, свою немалую долю имеет и металлургический завод из Рыбницы), которая лежит мёртвым грузом на Молдове. Не раз российские власти призывали молдавское правительство оплатить долг Приднестровья, «поскольку Кишинёв считает данный регион своей неотъемлемой частью». Таким образом, нынешние молдавские власти предпочитают закупать электроэнергию в собственном сепаратистском приднестровском регионе, выплачивая Молдавской ГРЭС из Кучургана большие деньги – за вычетом огромных комиссионных посредническим фирмам – которые идут на укрепление непризнанной ПМР и в то же самое время пополняют задолженность Молдовы перед Россией за газ. Такую ситуацию невозможно представить в том, что касается отношения украинских властей к своим двум восточным сепаратистским регионам (непризнанным ЛНР и ДНР). Информация о посреднической фирме „EnergoKapital” объясняет отношение нынешних молдавских властей к приднестровскому сепаратистскому режиму и к предприятиям непризнанной ПМР.

Выводы
Исходя из выявленных общих интересов, связанных с личным обогащением, молдавской и приднестровской политических элит, можно заключить, что нынешний status quo выгоден молдавским властям, а значит, они не заинтересованы в решении приднестровской проблемы (вопреки обещаниям, данным Европейскому Союзу, решить её). Поэтому, молдавские власти поддерживают приднестровских экономических агентов, которые пользуются всеми правами на экспорт от Республики Молдова, но не производят выплаты в молдавский госбюджет и в экологический фонд. Странно, что молдавские власти не озабочены растущим долгом Приднестровья перед Гапромом, так как он ложится тяжёлым грузом на плечи молдавского населения, в условиях реализации проекта реинтеграции данного региона в Республику Молдова.       

Примечания:
1. Pe segmentul transnistrean al graniței moldo-ucrainene ar putea apărea vameși moldoveni, 21.07.2015, http://unimedia.info/stiri/pe-segmentul-transnistrean-al-granitei-moldo-ucrainene-ar-putea-aparea-vamesi-moldoveni-97903.html ; Primele puncte mixte de control pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, deschise în toamnă, 16.02.2016; http://www.trm.md/ro/social/primele-puncte-mixte-de-control-pe-segmentul-transnistrean-al-frontierei-moldo-ucrainene-deschise-in-toamna/
2. Республика Молдова, Правительство, Постановление Nr. 815 от  02.08.2005 о регулировании трафика грузов и услуг, являющихся предметом внешнеторговой деятельности экономических агентов Приднестровья. Опубликовано: 05.08.2005 в Monitorul Oficial, Nr. 104-106, статья №: 859, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=304897&lang=2).
3. Республика Молдова, Правительство, Постановление Nr. 926, от 12.12.2012, о внедрении Закона № 215 от 4 ноября 2011 года о государственной границе Республики Молдова, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346019&lang=2.
4. Непризнанная экономика. Как и чем живет Приднестровская Молдавская Республика в условиях экономической блокады, разбиралась «Русская планета», http://novostipmr.com/ru/news/15-09-10/nepriznannaya-ekonomika
5. Noi supărări de la Tiraspol. Decizia luată de Moldova și Ucraina ce intră în vigoare la 1 ianuarie, 18.12.2015, http://www.publika.md/noi-suparari-de-la-tiraspol-decizia-luata-de-moldova-si-ucraina-ce-intra-in-vigoare-la-1-ianuarie_2477891.html
6. Un oligarh cazah este noul director al Uzinei Metalurgice din Râbnița, 12.03.2015, http://www.mold-street.com/?go=news&n=3653
7. Все три интервью были взяты в Киеве, 2 апреля 2016 года.    
8. Charles King, „Moldovenii”, Editura „Arc”, 2005, pag. 209.
9. „Тофилат: Из-за Плахотнюка мы платим за электроэнергию на 50 процентов больше”, 02.10.2015, http://www.vedomosti.md/news/tofilat-iz-za-plahotnyuka-my-platim-za-elektroenergiyu-na-50
10. Стало известно, кто и по какой цене будет поставлять электроэнергию Молдове,
            11. The Black Sea: Тираспольская компания причастна к "краже века",

Despre firea Moldovenilor, din perspectiva Karmei

Cineva probabil, s-a gândit că face o glumă postând pe o rețea de socializare expresia: „Cetăţenii Republicii Moldova care s-au purtat urât în această viaţă, în viața următoare se vor naște din nou în Republica Moldova”. O glumă care denotă proasta cunoaștere a conceptului indian de reîncarnare. Din perspectiva sensului originar al acestuia, se poate spune că sufletele care trăiesc în condiții de jale și chin, care sunt jefuite de miliarde de dolari (acumulați în rezerva valutară a BNM cu munca grea a celor mulți) au mari șanse să nu se mai reîncarneze (după ce și-au părăsit corpul fizic), să se mântuiască – să rămână în Împărăția Cerurilor. Dimpotrivă, sufletele (încarnate) care trăiesc pe pământ în condiții de confort, mai greu reușesc să-și ispășească păcatele (să scape de karma) și trebuie să revină pe pământ. Iată de ce, din această perspectivă, cetățenii RM pot simți recunoștință față de guvernanți corupți și delapidatori, deoarece prin ceea ce fac, ei creează condiții prielnice mântuirii sufletelor moldovenilor.
E clar că și în Europa Occidentală, acolo unde se trăiește bine, sunt dintre cei scopul vieții cărora este mântuirea sufletului, tot așa cum și în Republica Moldova nu toți cei care au fost împilați și furați, care s-au chinuit din cauza sărăciei în această viață, ținuți în țarcul RM ca niște oi sau vaci de muls de către hoții care i-au guvernat (ajunși la guvernare prin votul celor mulți și proști) – vor ajunge cu hurta în Împărăția lui Dumnezeu (nici nu și-au propus aceasta, trăind în inconștiență totală față de scopul adevărat al vieții umane). Or, pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu (pentru a nu te mai reîncarna) este nevoie de un lucru important: să nu fii imbecil – de exemplu, să nu fii manipulat și furat de șmecheri. După cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos: „Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii” (Matei 10.16).
Că moldovenii au avansat în a fi blânzi (în nerăutatea și iertarea în supărări și necazuri) e bine. Acum mai rămâne să învețe să nu mai fie proști (să se poată feri de jaf, împilare și exploatare; să nu mai aleagă șmecheri care îi fură). O întrebare se profilează în acest context: nu cumva karma moldovenilor este să fie proști, iar învingerea karmei este învingerea (depășirea) prostiei? Nu cumva în Republica Moldova se reîncarnează sufletele care au ca scop să învețe să scape de prostie?     

© Pentru republicarea articolului sau a unor părți din el, este obligatorie obţinerea acordului autorului (titularului blog-ului).   

miercuri, 29 iunie 2016

Identitatea statului Republica Moldova: trecut și prezent

Cercetătorul american Robert Kaplan, consideră că Republica Moldova este un stat mult prea slab, fără o identitate și o idee națională, ceea ce o face și mai vulnerabilă în fața pericolelor externe. În opinia sa, țara noastră este prada unui haos intern, deoarece are instituții slabe. „Moldova este o țară de graniță, iar în interiorul Moldovei sunt alte multe granițe. Prin urmare, are o slabă identitate națională”, a spus Kaplan [1].
În unul dintre manuscrisele sale Mihai Eminescu nota: „Ideea comună, fie cea religioasă, fie cea politică, seamănă cu toarta pe care olarul o pune oricărei oale încât le poți înșira și aduna pe toate la un loc pe un fir de ață. Fără idei comune, nu există popor” [2, p.146]. O idee sau câteva idei comune ale unei națiuni pot viza misiunea pe care și-o asumă respectiva națiune, realizată într-un stat. Expresia eminesciană de idee comună (a unui popor) mai este folosită în perioada contemporană și sub forma idee națională. O idee națională, dezvoltată într-un proiect național, este un element indisolubil pentru buna dezvoltare a unui stat cu o identitate puternică. O idee națională, o misiune a unui popor este legată și de un ideal, un vis național.  Formularea ideii naționale și elaborarea proiectului național este o responsabilitate a comunității politicienilor și a intelectualității oricărui stat.  
Istoria statului moldovenesc ne arată că Principatul Moldova s-a aflat, de-a lungul secolelor, între state puternice sau imperii. Este posibil ca acesta să fi fost factorul principal datorită căruia statalitatea moldovenească s-a perpetuat până în prezent. În toată istoria sa Moldova a avut o misiune legată de securitatea regiunii din care a făcut parte. O formulare a misiunii Moldovei o găsim într-o epistolă a Domnitorului Ștefan cel Mare, din 12 ianuarie 1474, către prinții Europei: „Țara noastră este poarta creștinătății, pe care Dumnezeu a ferit-o până acum. Dar această poartă, care este țara noastră, va fi pierdută – Dumnezeu să ne ferească de așa ceva – atunci toată creștinătatea va fi în mare primejdie. Iar noi, din partea noastră, făgăduim pe credința noastră creștinească și cu jurământul Domniei-Noastre, că vom sta în picoare și ne vom lupta până la moarte pentru legea creștinească, noi cu capul nostru. Așa trebuie să faceți și voi, pe mare și pe uscat, după ce, cu ajutorul lui Dumnezeu Cel Atotputernic, noi, i-am tăiat dușmanului mâna cea dreaptă”. Din acest pasaj rezultă că Domnitorul Ștefan al III (cel Mare) și-a asumat, împreună cu poporul său, misiunea de a apăra Creștinătatea – Europa perioadei medievale – de pericolul ce emana de la Imperiul Otoman.  
Într-un articol din 2 noiembrie 1879 marele intelectual Mihai Eminescu a consemnat misiunea statului moldovenesc, iar după unirea principatelor valahe în 1859 misiunea respectivă a fost moștenită de statul Principatele Unite, care din 1862 a adoptat denumirea de România. Se știe că în urma războiului Crimeii (1853-1856), puterile europene, care au învins Rusia, i-au impus să retrocedeze Moldovei, în 1856, regiunea gurilor Dunării – trei districte basarabene: Cahul, Bolgrad și Ismail. Din acel moment Moldova a primit o misiune legată de securitatea regiunii. Eminescu scria: „Trebuie să fim un strat de cultură la gurile Dunării; aceasta e singura misiune a statului român și oricine ar voi să ne risipească puterile spre alt scop pune în joc viitorul urmașilor și calcă în picioare roadele muncei străbunilor noștri” [3, p.213].   
În prezent societatea statului Republica Moldova se află în căutarea unui sens sau rost (pierdut?). Sensul/rostul trebuie identificat, formulat și elaborat ca proiect național/de țară. Numai pentru un proiect național (pentru un sens, pentru un rost, pentru o cauză, pentru o idee comună) cetățenii unei țări se pot uni, se poat sacrifica, își pot sluji țara.
Din 2009 guvernarea pro-europeană de la Chișinău a avansat obiectivul strategic de integrare europeană a RM. Este integrarea europeană o idee națională pentru statul moldovenesc? Cu regret, datorită divizării societății moldovenești în două părți aproximativ egale a cetățenilor, una dintre care se pronunță pentru vectorul vestic de integrare, iar cea de a doua pentru vectorul estic, integrarea europeană nu se prezintă drept o idee națională (împărtășită de majoritatea societății). Chiar și în unele state din interiorul UE ideea integrării europene, sau a calității de membru al Uniunii, poate constitui un măr al discordiei (vezi cazul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, electoratul căruia a votat în cadrul referendumului din 23 iunie 2016 pentru ieșirea țării din UE, cu scorul de 51,90% la 48,10% [4]). Pentru un stat ca Republica Moldova, rămas în urmă în dezvoltarea sa în mai multe domenii, integrarea europeană este o modalitate optimă pentru modernizare și eficientizarea sistemelor politic, de justiție, economic, social ș.a.. Preluarea și implementarea standardelor și practicilor europene în materie de relații interetnice, inclusiv în ceea ce privește elaborarea de politici multiculturale, pot contribui la perfecționarea relațiilor în cauză și, prin aceasta, la asigurarea securității societale a Republicii Moldova. Așadar, integrarea europeană este un instrument eficient în dezvoltarea și modernizarea statului. Într-un proiect de țară însă, autorii trebuie să identifice elemente cu care Republica Moldova să fie utilă în cadrul UE (pentru statele sale membre) și pentru întreaga comunitate internațională.
Un proiect de țară ar putea să fie structurat pe cele cinci sectoare ale conceptului de securitate. Autorii săi ar trebui să scoată în evidență care poate fi aportul statului moldovenesc în cadrul regional și internațional – deci ce poate oferi RM – în sectoarele: economic, de mediu, societal, politic și militar. Dacă vor fi stabilite obiective temerare, dar realiste și identificate resursele necesare, statul moldovenesc va încerca să se afirme plenar pe plan regional și internațional, să-și acrediteze o identitate inconfundabilă și meritorie, să-și împlinească un rost. Un proiect de țară presupune o misiune, o viziune (exprimată într-o concepție), o politică (de edificare statală), o strategie, o tactică și un plan de acțiuni. O misiune a unui stat vizează un vis, un ideal național.   
Păstrând proporțiile, se poate afirma că în prezent situația statului Republica Moldova se aseamănă celei a Franței după al doilea Război Mondial. În acea perioadă problema pe care și-o punea, spre rezolvare, președintele de Gaulle, era: „cum se putea restaura identitatea unei țări copleșite de sentimentul eșecului și al vulnerabilității” [5, p.525]. În acest sens, „Conducând o țară sleită de conflicte întinse pe o întreagă generație și de decenii de umilință, de Gaulle judeca politicile nu atât după criterii pragmatice, cât în funcție de capacitatea lor de a contribui la refacerea sentimentului francez al propriei demnități” [5, p.526]. Este un exemplu pentru guvernarea de la Chișinău.     

Referințe:
1. Robert Kaplan: Mă tem că Moldova va fi în curând un subiect fierbinte la știri,
2. Eminescu, Mihai, Fragmentarium, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981.
3. Eminescu, Mihai, Publicistică. Referiri istorice și istoriografice, Editura Cartea Moldovenească, Chișinău, 1990.
4. Marea Britanie iese din UE - Filmul ultimelor 24 de ore care au dus la aceasta decizie istorica, http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/live-brexit-ramane-sau-iese-marea-britanie-din-ue-1426554, accesat: 24.06.2016.
5.  Kissinger, Henry, Diplomația, Editura All, București, 2013. 

duminică, 26 iunie 2016

DIFICULTĂȚILE INTEGRĂRII COMUNITĂȚII RUSOFONE DIN REPUBLICA MOLDOVA: CONSECINȚE ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE

Difficulties of the integration of the Russian-speaking community in the Republic of Moldova: consequences on National Security

Abstract: The specifics of the post-Soviet state Republic of Moldova (RM) is that the Russian-speaking community comprises not only the Russian national minority (5.95%), but also other national/ethnic minorities, which in Soviet times were subjected to an intense process of denationalization and Russification (by educational system of teaching in Russian language, mass-media). Thus, the Ukrainian (8.34%), the Bulgarian (1.94 %) national minorities and the Gagauz ethnic minority (4.36%) currently use in public space Russian: both in administration and in education system. So, with some exceptions, national/ethnic minorities in Moldova are one linguistic community (minority) – of Russian-speaking. Its integration into the Moldovan culture is quite low. Moldovan (Romanian)-speaking majority consists of 75.8% declared Moldovans and 2.16% declared Romanians. Being bound by the language with the culture with the Russian Federation, Russian-speaking minority in Moldova feels safe in terms of integration of RM into the Russian cultural space: the Eurasian Economic Union. Often, the support for the Eastern vector is a result of worse information, due to ignorance of the state language. A bad integration into Moldovan society, a poor knowledge of Romanian language by the Russian-speaking minority leads to the fact that they prefer the Eastern vector, despite the clear advantages offered by the European integration. The success of a good forward of the country on the path of European integration, supported by a reinforced majority of Moldovan society, involves making efforts to a better integration of Russian-speaking community.

Keywords: Integration, Russian-speaking community, separatism, societal security, Republic of Moldova.

Introducere
Specificul statului post-sovietic Republica Moldova (RM) vizează faptul că minoritatea rusofonă cuprinde nu numai minoritatea națională rusă (5,95 %, la recensământul din 2004), ci și alte comunități minoritare naționale/etnice, care în perioada sovietică au fost supuse unui intens proces de deznaționalizare și rusificare prin sistemul educațional cu predarea în limba rusă, mass-media ș.a.. Astfel, minorități naționale ca cea ucraineană (8,34 %, la recensământul din 2004) și bulgară (1,94 %, la recensământul din 2004), minoritatea etnică găgăuză (4,36 %, la recensământul din 2004) utilizează în prezent în spațiul public în mod curent limba rusă: în administrația publică și în învățământ. Spre comparație, o altă minoritate etnică – cea romă, mai puțin numeroasă – a fost mai puțin rusificată în perioada sovietică, într-o oarecare măsură datorită unei expuneri mai reduse la sistemul de învățământ și la impactul instituțiilor media și de cultură. Deosebirea dintre noțiunile minoritate națională și minoritate etnică ține de faptul că prima vizează comunități care dispun de o țară-mamă – de origine (ucrainenii – Ucraina, bulgarii – Bulgaria, rușii – Rusia), în timp ce a doua noțiune vizează comunități care nu dispun de o țară-mamă (cu toate că unii leagă, în mod forțat, găgăuzii de Turcia, iar pe romi de India).
Majoritatea autohtonă (moldofonă/românofonă) se constituie din 77,96% (75,8% declarați moldoveni și 2,16% declarați români, la recensământul din 2004).
Aruncând o privire pe harta etnică a RM, se poate constata prezența pe teritoriul moldovenesc a patru regiuni cărora autoritățile centrale trebuie să le acorde o atenție sporită:
1. regiunea nistreană (atât partea sa basarabeană – municipiul Bender și cele șase sate: Gâsca, Proteagailovca, Merenești, Chițcani, Cremenciug și Zahorna; cât și partea sa transnistreană, fără cele șase sate controlate de autoritățile de la Chișinău: Coşniţa, Pârâta, Doroţcaia, Pohrebea, Molovata Nouă și Cocieri);
2. autonomia găgăuză (din 1994);
3. raionul Taraclia, locuit în majoritate de bulgari: în 2015 Parlamentul a  votat în prima lectură un proiect de lege privind statutul de autonomie culturală;
4. în nordul RM există zone rurale locuite compact de ucraineni.   
Așadar, cu unele mici excepții, minoritățile naționale/etnice din RM constituie o comunitate (minoritate) lingvistică – rusofonă. De menționat că în perioada sovietică a fost supusă procesului de rusificare și o parte din comunitatea etniei titulare, mai ales în mediul urban, unde nu existau suficiente grădinițe, școli și la instituțiile de învățământ superior cu predarea în limba etniei titulare (până în prezent școlile cu predare în limba rusă din orașele moldovenești sunt frecventate de elevi cu nume de familie tradiționale moldovenești, dar limba nativă a cărora este rusa). Gradul de integrare a comunității rusofone în societatea moldovenească, în ansamblu, poate fi calificat drept redus. Fiind legată prin limbă și cultură de Federația Rusă, comunitatea rusofonă din RM este înclinată spre integrarea statului moldovenesc în spațiul cultural dominat de Federația Rusă (din punct de vedere instituțional: Uniunea Economică Eurasiatică). Adesea, sprijinul pentru vectorul estic al politicii externe a RM, din partea comunității rusofone, este consecința unei mai proaste informări privind avantajele integrării europene, datorită cunoașterii insuficiente a limbii de stat. Gradul redus de integrare în societatea moldovenească – slaba cunoaștere a limbii de stat, a culturii populației majoritare titulare  îi face pe minoritarii rusofoni să prefere vectorul estic al politicii externe a RM, în pofida avantajelor clare oferite statului moldovenesc de integrarea europeană. Iată de ce reușita unui bun parcurs al RM pe calea integrării europene, care să fie sprijinit de o majoritate consolidată a societății moldovenești, implică depunerea unor eforturi susținute în vederea unei mai bune integrări a minorității rusofone din țară. Dificultățile integrării comunității rusofone trebuie depășite printr-o abordare pragmatică: prin formularea misiunii statului, a unei viziuni privind dezvoltarea sa, a unei politici de edificare statală (națională – a națiunii civice), a unei strategii, a unei tactici, respectiv a unui plan de acțiuni. Statul Republica Moldova trebuie să devină atractiv atât pentru populația sa majoritară (să scadă numărul celor care părăsesc țara în căutarea unei vieți mai bune), cât și pentru minoritățile etnice și lingvistice. Prin integrarea minorității rusofone (a tuturor minorităților naționale și etnice) poate fi rezolvată și problema asigurării securității societale – unul dintre cele cinci sectoare ale securității naționale (de rând cu sectoarele: politic, economic, de mediu și militar).  

Integrarea deficitară a comunității rusofone – o vulnerabilitate în contextul asigurării securității RM
Integrarea deficitară a minorității rusofone din Republica Moldova constituie o vulnerabilitate în contextul asigurării securității sale naţionale. Această vulnerabilitate, care vizează sectorul societal al securității naționale, se înscrie într-o listă de vulnerabilități, care vizează și celelalte sectoare: guvernarea ineficientă, corupția în organele de stat, crizele privind nealegerea președintelui republicii sau cele legate de constituirea unor alianțe consolidate în Parlament, corupția politică, contestarea procesului electoral (scoaterea din cursă a unor concurenți electorali, admiterea în cursă a unor partide spoiler) – toate acestea reprezentând probleme din sectorul politic; degradarea solului, apelor (debitul tot mai scăzut al râului Nistru, din care se alimentează municipiul Chișinău și alte orașe [1]), defrișări ilegale [2] – vulnerabilități în sectorul de mediu; indicatorii tot mai scăzuți ai producției industriale, agricole și ai sferei serviciilor (pierderea unor piețe de desfacere tradiționale și incapacitatea de a penetra pe piețe noi) – vulnerabilități în sectorul economic; o bază materială deficitară, tehnică militară și echipamente ale Armatei Naționale care necesită modernizare – vulnerabilitate în sectorul militar. Toate aceste vulnerabilități sunt dovada unor aspecte asupra cărora statul moldovenesc trebuie să lucreze și care pot fi utilizate de forțe din exterior, care se pot deda la provocări, creând riscuri ce se pot transforma în amenințări la adresa securității naționale a RM.
Republica Moldova este parte integrantă a regiunii extinse a Mării Negre – spațiu caracterizat de o suită de conflicte care au și o conotație etnică: Karabahul de Munte, Osetia de Sud, Abhazia, Donbas. În majoritatea acestor conflicte poate fi observată manifestarea unui factor extern: Rusia s-a implicat și sprijină regimurile din Transnistria (Republica Moldova), Donbas – Lugansk și Donețk (Ucraina), Abhazia și Osedia de Sud (Georgia). Armenia sprijină administrația din Karabahul de Munte (teritoriu formal aparținând Azerbaidjanului). Astfel, în condițiile manifestării unor vulnerabilități într-o anumită regiune (sau în câteva) a (ale) unui stat, o putere regională, prin implicarea sa – sub forma sprijinirii unor mișcări separatiste ale unor minorități etnice sau lingvistice – poate crea riscuri și amenințări la adresa securității unui stat vulnerabil. Exploatând vulnerabilitățile dintr-un stat, o putere regională își poate impune controlul asupra unui spațiu, pe care îl consideră sfera sa de influență (în speță, pentru Rusia, spațiul post-sovietic este sfera sa de influență: ближнее зарубежье – străinătatea apropiată). Iată de ce fiecare stat polietnic – inclusiv RM – ar trebui să abordeze cu atenție sporită problemele interne ale relațiilor interetnice, contribuind la consolidarea societății prin integrarea minorităților etnice (lingvistice). Din cauza unei integrări deficitare a minorităților etnice din RM, sunt rare cazurile când reprezentanții respectivelor comunități se afirmă profesional și ocupă funcții importante în domeniile politic, academic/universitar, cultural ș.a. – la nivel național (republican). Este necesară identificarea unor mecanisme prin care comunitățile etnice să poată transmite forurilor de conducere problemele cu care se confruntă, în vederea obținerii de ajutor și în vederea soluționării lor.
            Unul dintre aspectele importante ale problemei slabei integrări a minorității rusofone vizează faptul că statul Republica Moldova nu are o imagine pozitivă în interior – nu este atractiv pentru tânăra generație a minoritarilor etnici. Nu există un mediu cultural atractiv (filme artistice, teatre, programe TV etc.). În școlile cu limba rusă de predare, mai ales în autonomia găgăuză, nivelul de predare a limbii de stat este scăzut. În consecință, datorită accesării unor surse mass-media din Federația Rusă, minoritatea rusofonă trăiește într-un plan paralel cu populația majoritară moldovenească. Datorită consumului unui anumit tip de informație, comunitatea rusofonă este pentru vectorul estic de integrare a RM. Astfel, societatea moldovenească este divizată geopolitic – ceea ce face statul moldovenesc vulnerabil. În condițiile unui război hibrid, cu referire la proiectul Novorosia, o comunitate rusofonă slab integrată în societatea moldovenească face statul RM mai vulnerabil la riscuri externe.  
            
Războiul hibrid în confruntarea Rusia – Occident în regiunea Europei de Est
Războiului hibrid este un instrument în confruntarea Est (Rusia) – Vest (SUA și aliații săi din NATO) în spațiul Europei de Est. În prezent, minoritățile etnice sau lingvistice sunt folosite ca instrumente în războiul hibrid, ele fiind mobilizate din exterior împotriva puterii centrale de stat în țările în care conviețuiesc cu majoritățile titulare. Cercetătorul american Joseph S. Nye Jr. a explicat în una din lucrările sale că după 1945 a crescut numărul războaielor purtate între state și diverse grupuri. „Astfel de grupuri pot fi divizate în categoriile insurgenților, teroriștilor, milițiilor și organizațiilor infracționale, deși categoriile se pot suprapune și se pot estompa în timp” [3, p.50]. Nye conchide: „Finalul unor astfel de conflicte se stabilește rareori pe câmpuri de luptă convenționale, cu ajutorul unor armate tradiționale. Ele devin războaie hibride – «un amalgam de arme convenționale, tactici neregulate, terorism și comportament infracțional în spațiul de desfășurare a conflictului»” [3, p.51]. Conform unei definiții date de cercetătorul american, „În războaiele hibride, forțele convenționale, distrugerile fizice și războiul informațional se întrepătrund” [3, p.51].  
De menționat că fenomenul războiului hibrid nu este unul nou. În lucrarea sa „Diplomația” Henry Kissinger a făcut referire la o analiză critică a destinderii, pregătită de „un grup de specialiști eminenți” și înaintată Subcomitetului pentru Controlul Armamentului, pe care îl prezida, de senatorul Henry Jackson în iunie 1974. În document se nota: „în terminologia sovietică actuală, détente sau «coexistența pașnică» înseamnă o alternativă strategică la antagonismul militant deschis împotriva așa-numitelor «țări capitaliste». Aceasta nu implică din partea Uniunii Sovietice și a aliaților săi abandonarea conflictului cu țările occidentale liberale… Conflictul frontal urmează să lase locul unor metode indirecte de luptă, folosind mijloace nemilitare, descrise ca «ideologice»: în practica sovietică acest termen acoperă subversiunea, propaganda, șantajul politic și operațiunile serviciilor de informații” [4, p.649]. După cum se poate constata, în perioada Războiului Rece fenomenul desemnat astăzi prin sintagma război hibrid era la ordinea zilei.        
Regiunea Europei de Est pare a fi, în prezent, un spațiu aflat sub asediu, unele state ale regiunii fiind supuse unor testări mai dure decât în alte zone, din partea actorilor importanți care își urmăresc realizarea propriilor interese geopolitice în regiune. Republica Moldova, parte componentă a regiunii Europei de Est, este în prezent un teren de confruntare între Rusia şi Occident. În prezent, Federația Rusă, sub președinția lui Vladimir Putin, încercă să restabilească controlul asupra teritoriului post-sovietic, pe care l-a denumit, încă la începutul anilor ’90, ближнее зарубежье. Este cunoscută aprecierea președintelui Putin făcută în noiembrie 2011, conform căreia „destrămarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX”. Titlul atribuit șefului de la Kremlin, mai ales după anexarea Crimeii – „собиратель земель русских” (adunătorul pământurilor rusești), promovarea conceptului de „русский мир” (lume rusă) cu referire la spațiul post-sovietic – acolo unde a rămas o numeroasă comunitate de etnici ruși sau vorbitori de limbă rusă, proiectul „Новороссия” (Novorosia), care vizează joncțiunea forțelor separatiste din Donbas, din estul Ucrainei, cu cele din Transnistria, din estul RM – deci preluarea de către aceste forțe, sprijinite de Rusia, a litoralului ucrainean al Mării Negre. Toate aceste elemente constituie semnale îngrijorătoare, riscuri ce se pot transforma în amenințări la adresa securității tânărului stat moldovean. 
În contextul manifestării unui interes din ce în ce mai sporit din partea Rusiei pentru regiunea Europei de Est și a activizării acțiunilor sale în spațiul cu pricina, se poate observa încurajarea de către Kremlin a unor populații rusofone în zone ca Transnistria și Donbas, pentru a destabiliza situația în regiune – în statele din care fac parte, pentru a-şi consolida influenţa într-o regiune pe care o consideră sfera sa de influență (sfera sa de interese majore). Prin conflicte, fie înghețate, întreținute de Federația Rusă în Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, sau fierbinți, ca cel din Donbas, Kremlinul blochează integrarea europeană și euroatlantică a Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei – state care au semnat acorduri de asociere cu UE și care și-au exprimat deschis voința de integrare în spațiul comunitar european, deci intenția de a părăsi sfera rusă de influență.  
De menționat că dialogul, iar în ultima perioadă de timp, confruntarea dintre Rusia și Occident are drept unul dintre subiecte și Republica Moldova, inclusiv conflictul înghețat din regiunea nistreană. În lucrarea sa „Diplomația”, reputatul istoric și specialist în Studii de Securitate, Henry Kissinger, nota: „Bush [senior, notă A.L.] a deplâns dezintegrarea URSS-lui lui Gorbaciov, iar Clinton [pe timpul președinției lui Elțin, notă, A.L.] a consimțit la eforturile de refacere a vechii sfere de influență a Rusiei” [4, p.711]. În lumina acestei mărturii a unei personalități bine informate și influente a lumii academice și politice americane, devine clar de ce SUA nu s-au manifestat hotărât în timpul conflictului ruso-moldovenesc din 1992, din regiunea nistreană a RM. În comparație cu perioada anilor ’90, când s-a consemnat un dialog amiabil între Washington și Moscova, în prezent, mai ales din 2014, când Rusia a anexat Crimeea și sprijină regimurile separatiste de la Lugansk și Donețk, se poate observa o tensiune și o sporire a neîncrederii între cei doi poli geopolitici de putere. 
Cu siguranță, cele mai eficiente instrumente ale apărării de influența Kremlinului în statele post-sovietice sunt instituţiile democratice consolidate, inclusiv instituţii anticorupţie eficiente, un sistem judiciar funcţional, un proces politic democratic veritabil (alegeri corecte), progrese reale în dezvoltarea economică și socială a țării (implementarea unei economii de piață funcționale, atragerea de investiții și tehnologii avansate). Dar e important să remarcăm în acest context încă un aspect: este vital necesară consolidarea societății, pacea civică, asigurarea securității societale. Acest deziderat poate fi realizat prin elaborarea (formularea) și implementarea unui proiect de țară (a unei misiuni, a unei viziuni, a unei politici de edificare statală, a unei strategii, a unei tactici și a unui plan de acțiuni), care să facă din Republica Moldova un stat atractiv atât pentru populația majoritară (titulară), cât și pentru minoritățile sale etnice (inclusiv pentru comunitatea rusofonă). Or, în condițiile confruntării dintre Rusia și Occident, minoritățile etnice și lingvistice pot fi implicate și folosite în războiul hibrid, utilizat în confruntarea respectivă.   

            Proiectul de țară – Republica Moldova
Cercetătorul american Robert Kaplan, consideră că Republica Moldova este un stat mult prea slab, fără o identitate și o idee națională, ceea ce o face și mai vulnerabilă în fața pericolelor externe. În opinia sa, țara noastră este prada unui haos intern, deoarece are instituții slabe. „Moldova este o țară de graniță, iar în interiorul Moldovei sunt alte multe granițe. Prin urmare, are o slabă identitate națională”, a spus Kaplan [5].
În unul dintre manuscrisele sale Mihai Eminescu nota: „Ideea comună, fie cea religioasă, fie cea politică, seamănă cu toarta pe care olarul o pune oricărei oale încât le poți înșira și aduna pe toate la un loc pe un fir de ață. Fără idei comune, nu există popor” [6, p.146]. O idee sau câteva idei comune ale unei națiuni pot viza misiunea pe care și-o asumă respectiva națiune, realizată într-un stat. Expresia eminesciană de idee comună (a unui popor) mai este folosită în perioada contemporană și sub forma idee națională. O idee națională, dezvoltată într-un proiect național, este un element indisolubil pentru buna dezvoltare a unui stat cu o identitate puternică. O idee națională, o misiune a unui popor este legată și de un ideal, un vis național.  Formularea ideii naționale și elaborarea proiectului național este o responsabilitate a comunității politicienilor și a intelectualității oricărui stat.  
Istoria statului moldovenesc ne arată că Principatul Moldova s-a aflat, de-a lungul secolelor, între state puternice sau imperii. Este posibil ca acesta să fi fost factorul principal datorită căruia statalitatea moldovenească s-a perpetuat până în prezent. În toată istoria sa Moldova a avut o misiune legată de securitatea regiunii din care a făcut parte. O formulare a misiunii Moldovei o găsim într-o epistolă a Domnitorului Ștefan cel Mare, din 12 ianuarie 1474, către prinții Europei: „Țara noastră este poarta creștinătății, pe care Dumnezeu a ferit-o până acum. Dar această poartă, care este țara noastră, va fi pierdută – Dumnezeu să ne ferească de așa ceva – atunci toată creștinătatea va fi în mare primejdie. Iar noi, din partea noastră, făgăduim pe credința noastră creștinească și cu jurământul Domniei-Noastre, că vom sta în picoare și ne vom lupta până la moarte pentru legea creștinească, noi cu capul nostru. Așa trebuie să faceți și voi, pe mare și pe uscat, după ce, cu ajutorul lui Dumnezeu Cel Atotputernic, noi, i-am tăiat dușmanului mâna cea dreaptă”. Din acest pasaj rezultă că Domnitorul Ștefan al III (cel Mare) și-a asumat, împreună cu poporul său, misiunea de a apăra Creștinătatea – Europa perioadei medievale – de pericolul ce emana de la Imperiul Otoman.  
Într-un articol din 2 noiembrie 1879 marele intelectual Mihai Eminescu a consemnat misiunea statului moldovenesc, iar după unirea principatelor valahe în 1859 misiunea respectivă a fost moștenită de statul Principatele Unite, care din 1862 a adoptat denumirea de România. Se știe că în urma războiului Crimeii (1853-1856), puterile europene, care au învins Rusia, i-au impus să retrocedeze Moldovei, în 1856, regiunea gurilor Dunării – trei districte basarabene: Cahul, Bolgrad și Ismail. Din acel moment Moldova a primit o misiune legată de securitatea regiunii. Eminescu scria: „Trebuie să fim un strat de cultură la gurile Dunării; aceasta e singura misiune a statului român și oricine ar voi să ne risipească puterile spre alt scop pune în joc viitorul urmașilor și calcă în picioare roadele muncei străbunilor noștri” [7, p.213].   
În prezent societatea statului Republica Moldova se află în căutarea unui sens sau rost (pierdut?). Sensul/rostul trebuie identificat, formulat și elaborat ca proiect național/de țară. Numai pentru un proiect național (pentru un sens, pentru un rost, pentru o cauză, pentru o idee comună) cetățenii unei țări se pot uni, se poat sacrifica, își pot sluji țara.
Din 2009 guvernarea pro-europeană de la Chișinău a avansat obiectivul strategic de integrare europeană a RM. Este integrarea europeană o idee națională pentru statul moldovenesc? Cu regret, datorită divizării societății moldovenești în două părți aproximativ egale a cetățenilor, una dintre care se pronunță pentru vectorul vestic de integrare, iar cea de a doua pentru vectorul estic, integrarea europeană nu se prezintă drept o idee națională (împărtășită de majoritatea societății). Chiar și în unele state din interiorul UE ideea integrării europene, sau a calității de membru al Uniunii, poate constitui un măr al discordiei (vezi cazul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, electoratul căruia a votat în cadrul referendumului din 23 iunie 2016 pentru ieșirea țării din UE, cu scorul de 51,90% la 48,10% [8]). Pentru un stat ca Republica Moldova, rămas în urmă în dezvoltarea sa în mai multe domenii, integrarea europeană este o modalitate optimă pentru modernizare și eficientizarea sistemelor politic, de justiție, economic, social ș.a.. Preluarea și implementarea standardelor și practicilor europene în materie de relații interetnice, inclusiv în ceea ce privește elaborarea de politici multiculturale, pot contribui la perfecționarea relațiilor în cauză și, prin aceasta, la asigurarea securității societale a Republicii Moldova. Așadar,  integrarea europeană este un instrument eficient în dezvoltarea și modernizarea statului. Într-un proiect de țară însă, autorii trebuie să identifice elemente cu care Republica Moldova să fie utilă în cadrul UE (pentru statele sale membre) și pentru întreaga comunitate internațională.
Un proiect de țară ar putea să fie structurat pe cele cinci sectoare ale conceptului de securitate. Autorii săi ar trebui să scoată în evidență care poate fi aportul statului moldovenesc în cadrul regional și internațional – deci ce poate oferi RM – în sectoarele: economic, de mediu, societal, politic și militar. Dacă vor fi stabilite obiective temerare, dar realiste și identificate resursele necesare, statul moldovenesc va încerca să se afirme plenar pe plan regional și internațional, să-și acrediteze o identitate inconfundabilă și meritorie, să-și împlinească un rost. Un proiect de țară presupune o misiune, o viziune (exprimată într-o concepție), o politică (de edificare statală), o strategie, o tactică și un plan de acțiuni. O misiune a unui stat vizează un vis, un ideal național.
Păstrând proporțiile, se poate afirma că în prezent situația statului Republica Moldova se aseamănă celei a Franței după al doilea Război Mondial. În acea perioadă problema pe care și-o punea, spre rezolvare, președintele de Gaulle, era: „cum se putea restaura identitatea unei țări copleșite de sentimentul eșecului și al vulnerabilității” [4, 525]. În acest sens, „Conducând o țară sleită de conflicte întinse pe o întreagă generație și de decenii de umilință, de Gaulle judeca politicile nu atât după criterii pragmatice, cât în funcție de capacitatea lor de a contribui la refacerea sentimentului francez al propriei demnități” [4, 526]. Este un exemplu pentru guvernarea de la Chișinău.     
           
Concluzii
            Problemele privind slaba integrare a comunităților naționale/etnice din Republica Moldova (mulți dintre componenții cărora constituie comunitatea rusofonă) sunt o reminiscență a politicilor de rusificare practicate în perioada sovietică, dar și a incapacității de a rezolva în perioada de independență (1991 – prezent). Slaba integrare a comunității rusofone reprezintă o vulnerabilitate la adresa securității statului moldovenesc, ea face statul moldovenesc vulnerabil în fața riscurilor din exterior. În vederea eliminării vulnerabilității în cauză, autoritățile de la Chișinău pot prelua practici din UE cu privire la gestionarea relațiilor interetnice. Elaborarea și implementarea unei politici multiculturale ar avea rol semnificativ în asigurarea securității societale (unul dintre cele cinci sectoare), în contextul asigurării securității naționale a RM.
            Slaba integrare în societatea moldovenească, slaba cunoaștere a limbii de stat (Moldovenească/Română) de către comunitatea rusofonă duce la faptul că membrii săi preferă vectorul estic de integrare, în pofida avantajelor clare oferite de integrarea europeană. Succesul unui bun parcurs pe calea modernizării, a integrării europene, susținut de o majoritate consolidată a societății moldovenești, implică eforturi pentru o mai bună integrare a comunității rusofone.
            Pentru a consolida societatea moldovenească, respectiv pentru a asigura securitatea societală, ar putea fi luate mai multe măsuri:
1.      utilizarea de soft power (putere blândă) pentru a spori atractivitatea statului moldovenesc în raport cu comunitatea rusofonă din interiorul țării, la fel ca și în raport cu statele lumii;
2.      crearea unui canal al postului public de televiziune, care să emită în limba rusă (după exemplul Estoniei);
3.      elaborarea unei idei naționale – a unei misiuni a țării;
4.      desfășurarea unui proces de edificare națională (a națiunii civice moldovenești – membră a Organizației Națiunilor Unite);
5.      elaborarea și implementarea de programe, cu suport financiar din partea UE, de predare și însușite a limbii Moldovenești/Române, a culturii și istoriei naționale;
6.      studierea și preluarea experienței unor state din UE (mai ales România) cu privire la integrarea ninorităților etnice;
7.      sporirea rolului Biroului pentru Relații Interetnice (BRI), care poate fi transformat într-un minister responsabil de elaborarea de politici multiculturale;
8.      îmbunătățirea condițiilor de studiere a limbilor materne și a culturilor proprii pentru minoritățile naționale/etnice.
În contextul integrării europene a Republicii Moldova colaborarea cu România, sprijinul din partea statului vecin ocupă un loc aparte. Relația Germania – Austria, între două state atât de apropiate cultural, din cadrul UE, poate constitui un model util al relației România – Republica Moldova, atât în perioada de preaderare, cât și atunci când statul moldovenesc va obține calitatea de membru al Uniunii Europene.


REFERINȚE BIBLIOGRAFIE:
1.   VIDEO // Deturnarea Nistrului, http://www.jc.md/video-deturnarea-nistrului/, accesat: 24.06.2016.
2.   În România a fost adoptată chiar o lege în această privință. Vezi: Defrişările ilegale, declarate oficial vulnerabilităţi ale siguranţei naţionale. Trei hectare de pădure dispar în fiecare oră în România. http://www.gandul.info/stiri/defrisarile-ilegale-declarate-oficial-vulnerabilitati-ale-sigurantei-nationale-trei-hectare-de-padure-dispar-in-fiecare-ora-in-romania-14960215, accesat: 12.05.2016; Леса вокруг Кишинева понемногу вырубаются, http://pan.md/ekologiya/lesa-vokrug-kishineva-ponemnogu-vyirubayutsya, accesat: 24.06.2016.
3.      Nye, Joseph Jr. Politica de putere, Editura Polirom, Iași, 2012.
4.      Kissinger, Henry, Diplomația, Editura All, București, 2013.
5.      Robert Kaplan: Mă tem că Moldova va fi în curând un subiect fierbinte la știri,
6.      Eminescu, Mihai, Fragmentarium, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1981.
7. Eminescu, Mihai, Publicistică. Referiri istorice și istoriografice, Editura Cartea Moldovenească, Chișinău, 1990.
8.   Marea Britanie iese din UE - Filmul ultimelor 24 de ore care au dus la aceasta decizie istorica, http://www.ziare.com/brexit/marea-britanie/live-brexit-ramane-sau-iese-marea-britanie-din-ue-1426554, accesat: 24.06.2016. Articol elaborat în baza comunicării prezentate la conferința științifică anuală a Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Chișinău, 19 mai 2016. 

Postări populare