sâmbătă, 14 iulie 2018

Despre mentalitatea orientală a moldovenilor


Unii (nu guvernarea „pro-europeană, desigur) sincer își doresc ca Republica Moldova să facă parte din spațiul civilizațional european, instituționalizat în structurile Uniunii Europene. Există însă multe probleme legate de nepotriviri, incompatibilități între RM și UE. Cea mai importantă ține de mentalitate. Cercetătorul american David S. Landes („Avuția și sărăcia națiunilor. De ce unele țări sunt atât de bogate, iar altele atât de sărace”, Polirom, Iași, 2013) a descris câteva caracteristici ale mentalității orientale, cu referire la spațiul Orientului Apropiat. Cu referire la India mogulă și Imperiul Otoman, Lande scrie: „Ambele entități erau imperii aristocratice (despotice), în forma lor clasică: societăți împărțite într-o elită restrânsă și o masă mare de supuși ușor de păcălit” (p. 333). Despre Imperiul Otoman Landes adaugă: „Corupția – singura cale de a obține ceva – se autoalimenta” (p. 338). Când nu au mai putut să obțină capturi în exterior, otomanii au început „să jefuiască din interior, să-și preseze supușii” (p. 339). Cu referire la Orientul Apropiat (arab), Lande scrie: „Aceste țări sunt fără excepție despotisme, unde liderii nu sunt responsabili, acțiunile imprevizibile, loialitatea este un vicleșug sau un miraj al propagandei, iar totul, inclusiv economia, este subordonat politicii și poate lua o altă întorsătură în urma unui eveniment” (p 345). „Năpasta” [țărilor în cauză] „ține, aș zice, de cultură, care (1) nu generează o forță de muncă informată și capabilă” (p 345). Pentru politicieni ai respectivului spațiu dreptul la vot înseamnă: „Vot, da; putere, nu” (p. 346). Etc., etc.
Multe dintre aceste caracteristici, din trecut sau din prezent, cu regret, sunt și ale societății moldovenești contemporane. Întrebarea este: de ce societatea moldovenească este o masă de supuși ușor de păcălit, jefuiți de o grupare restrânsă care a capturat instituțiile – puterile de stat? Răspunsul îl dă tot Landes: totul ține de cultură (care formează un anumit tip de mentalitate). Moldovenii au o mentalitate orientală, atunci când până și orientalii se debarasează de ea (primăvara arabă și alte evenimente din spațiul respectiv au arătat că națiunile de acolo nu mai sunt mase de supuși ușor de păcălit, ci comunități de oameni cu demnitate). De ce moldovenii și-au pierdut demnitatea umană? Evident că din cauza păcatelor, din cauza degradării morale, din cauză că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și atunci au ceea ce merită.        

duminică, 8 iulie 2018

Arcă

De la arca lui Noe...

Bunul Dumnezeu mi te-a scos în cale,
Împlinind astfel un vis de demult.
Tu ești darul Său, a inimii chemare,
Ești arca ce mă ține-n al vieții tumult.

joi, 5 iulie 2018

Mentalitatea Moldovenilor: orientală sau occidentală?


Nevalidarea rezultatelor alegerilor locale noi din Chișinău, din 3 iunie 2018 (turul II), pare să fi fost ultima picătură care a umplut paharul răbdării, a nemulțumirii moldovenilor, după furtul miliardului din rezerva valutară a BNM și devalizarea și lichidarea băncii de stat – BEM, concesionarea aeroportului internațional din Chișinău, concesionarea sudului RM unei firme americane pentru explorări în vederea extracțiilor gazelor de șist (cu poluarea apelor și solului) și alte asemenea afaceri răsunătoare. Fostul ambasador al Germaniei în RM se arăta nedumerit cum de moldovenii nu ies în stradă la proteste, așa cum ar fi făcut germanii sau locuitorii statelor din UE.
Este greu de înțeles moldovenii și fără ajutorul unui specialist – al unui istoric al mentalităților – pare de-a dreptul imposibil.
Cei care așteaptă explodarea mămăligii tot simt, intuitiv, că ceva nu merge în RM conform unor scenarii revoluționare de sorginte occidentală. Mai degrabă, mentalitatea moldovenilor este una compatibilă cu abordarea orientală, de exemplu, cu cea chineză, confucianistă, care susține: Dacă vei sta suficient timp pe malul râului, până la urmă vei vedea plutind pe acolo şi cadavrul duşmanului tău. Într-adevăr, de-a lungul istoriei, Geții, deveniți Moldo-Vlahi, au supraviețuit unei sumedenii de invazii ale unor popoare nomade, care s-au tot așezat peste poporul nostru, dar care au dispărut din istorie, în timp ce Moldovenii sunt și astăzi pe pământul lor. Din perspectivă istorică, un uzurpator al instituțiilor politice, de justiție, mediatice ș.a. într-un stat este ceva plutind pe apa râului, cu care nu îți vine să ai de-a face.
Și totuși, orice s-ar zice, un popor are de ce să fie recunoscător unui uzurpator (escroc politic). Căci mai ales în raport cu un asemenea ins poporul își poate da seama de niște axiome demult și profund conștientizate de popoarele occidentale: democrația înseamnă libertate, respectarea demnității umane. Abaterea de la democrație înseamnă aservirea unui popor, transformarea sa într-o populație de robi. Un uzurpator arată că nu orice stat poate fi denumit Republică (formă de guvernământ în care conducerea este exercitată de instituții alese; țară, stat care are o astfel de formă de guvernământ), de aceea un stat cu puterea politică uzurpată ar trebui să-i fie schimbată denumirea improprie, ar trebui să se găsească o denumire care să acopere sensul formei de guvernământ bazate pe uzurpare (prin corupție politică, șantaj, manipulare și alte instrumente). Un uzurpator întotdeauna este util, pentru că scoate la iveală hibele unui popor victimă – ajuns captiv, atunci când i-au fost capturate instituțiile statului.  
Aflat undeva între Europa și Asia, poporul Republicii Moldova are o mentalitate, o viziune asupra lumii, care se pliază mai degrabă pe abordarea orientală decât pe cea occidentală. O asemenea stare a lucrurilor poate fi favorabilă uzurpatorilor, care pot să o speculeze… Și cu toate meritele sale istorice, poporul moldovean are acum, ca și întotdeauna, ceea ce merită, sau ceea ce este cel mai favorabil pentru mântuirea sa.

joi, 28 iunie 2018

Serviciul militar în termen: reducerea duratei sau lichidarea?


Lichidarea/suspendarea serviciului militar în termen nu poate fi pusă în practică fără conştientizarea răspunsului la întrebarea: De unde vor fi cooptaţi militari profesioniști în Armata Națională? În acest sens, serviciul militar în termen trebuie să fie o pepinieră a militarilor care, în urma desfăşurării programului de pregătire, vor putea fi angajaţi ca militari profesionişti prin contract. Pot fi prevăzute măsuri speciale: să vină în serviciul militar în termen cei care doresc. Dar în acelaşi timp, se impune sporirea atractivităţii serviciului militar: tinerii înregimentaţi să poată primi gratis profesii: şofer (să poată primi permis de conducere, categoriile B şi C), sudor şi alte specialităţi predate la şcolile profesional-tehnice, cu primirea atestatelor. De asemenea, să poată studia limbi străine (să primească atestat/certificat), utilizarea calculatorului (să obţină aptitudini de programişti – specialişti în informatică, în tehnologii informaţionale, cu accent pe protecţia sistemelor informatice contra atcurilor hackerilor, întrucât în prezent terenul de confruntare, incluisv militară, nu îl mai reprezintă atât solul, apa, aerul, spaţiul cosmic, ci în primul rând spaţiul virtual, care trebuie gestionat în mod eficient), să poată practica sportul de performanţă (să fie reînfiinţate cluburile sportive ale armatei, pe discipline, inclusiv, mai ales arte marţiale – cu accent pe autoapărare), artele (dansuri, interpretare vocală ş.a.).

Toţi tinerii trebuie să-şi găsească locul în armată, chiar şi cei care, din anumite motive, nu pot desfăşura un program de eforturi fizice susţinute, dar sunt talentaţi la ate tipuri de activităţi, care să le permită eforturi fizice cu intensitate redusă. De asemenea, se impune creşterea îndemnizaţiei militarilor în termen, cu includerea în cartea de muncă a perioadei serviciului militar în termen (să li se recunoască vechimea). Astfel, tinerii să conştientizeze că serviciul respectiv nu va fi o pierdere de timp, ci un câştig. La angajarea în instituţiile de stat, în cadrul concursurilor, la admiterea în instituţiile de învăţământ superior şi nu numai, tinerii care au efectuat serviciul militar în termen să aibă prioritate. Aşadar, se impune ca statul să convingă tinerii prin fapte de necesitatea/utilitatea, beneficiile satisfacerii serviciului militar în termen. De asemenea, să demonstreze că relaţiile în Armată sunt bazate pe reglementări clare, că în Armată lipsesc relaţii nestatutare/neregulamentare (dedovşcina), că alimentaţia este bună, condiţiile de trai sunt bune etc.
Pentru ca tinerii să fie disponibili faţă de serviciul militar, se impune reînvierea tradiţiei răzăşeşti în Moldova. În mare măsură, ea se aseamănă cu tradiţia cazacilor (din Zaporojie), la formarea căreia au contribuit şi moldoveni. Astfel, se impune reintroducerea în licee a disciplinei „Pregătirea militară iniţială”, care să le explice elevilor în ce constă serviciul militar (în termen), care sunt avantajele satisfacerii serviciului respectiv.
Milităria este o vocaţie, de aceea nu poţi cere oricui să îmbrăţişeze o carieră militară. Dar aşa cum bărbaţii învaţă, de exemplu, şoferia, fără să devină de profesie/meserie şoferi (practicând alte profesii), la fel şi milităria, abilităţile militare pot fi însuşite în Armată şi vor fi utile pe parcursul întregii vieţi.
Tendinţa actuală în lume este de creare şi dezvoltare a trupelor speciale, de intervenţie rapidă – formate din militari profesionişti. Totuşi, principalul beneficiu al tinerilor care satisfac serviciul militar în termen este însuşirea şi deprinderea disciplinei, de care are nevoie întreaga societate, inclusiv sectorul civil. 

Despre filtre în legătură cu a-i veni de hac hoțului


În partea veche a municipiului Strășeni în ultimul timp un hoț a furat din mașini parcate în curțile gospodăriilor proprietarilor. Pentru a-l prinde, cineva a propus ca oamenii (vecinii) să se unească. Totuși, doi au cerut ca ceilalți (care vor prinderea hoțului), în afară de ei doi, să treacă prin filtre. Acum unii se întreabă dacă cei doi („lideri”) sunt neînțelegători sau dacă nu cumva fac parte din echipa hoțului... 

luni, 25 iunie 2018

Despre rolul religiei într-o țară capturată


Cercetătorul american David S. Landes a descris situația țărilor din numărul cărora face parte și Republica Moldova: „Când societatea este împărțită într-un număr restrâns de proprietari privilegiați [în RM unul i-a eliminat din joc pe toți ceilalți] și o masă mare de muncitori săraci, dependenți, poate chiar lipsiți de libertate – în realitate [în RM, prin nevalidarea alegerilor locale, muncitorii mulți și săraci, lipsiți de dreptul de a alege, nu mai sunt liberi, ci robi], între un mod de viață trândav și tihnit și o mlaștină de deznădejde – , ce stimulent mai există în vederea schimbării și îmbunătățirii? În vârf, o indiferență arogantă; jos, resemnarea disperării [din cauza acestei disperări pleacă moldovenii peste hotare]. Ocazional, rezistența izbucnește și le oferă elitelor [în RM: coordonatorului și acoliților săi] și soldaților lor [în RM: polițiștilor – forțelor de ordine] ocazia să-și exercite artele marțiale; în vreme ce religia oferă consolarea unei lumi mai bune după moarte” (David S. Landes, Avuția și sărăcia națiunilor. De ce unele țări sunt atât de bogate, iar altele atât de sărace, Ed. Polirom, Iași, p. 256).
Landes a descris destul de bine situația unei țări sărăcite. Aș polemiza cu el numai în privința rolului religiei. Rămân de părerea că numai într-o țară cu un popor de hoți poate prelua puterea un hoț. Este o lege duhovnicească. Salvarea ține de faptul ca fiecare hoț, din cei săraci, să-și schimbe mintea/mentalitatea/atitudinea. Atunci când majoritatea poporului țării nu va mai fi o adunătură de hoți, sau de complici – profitori de pe urma furturilor comise de figuri erijate în politicieni, atunci țara se va vindeca.
Religia este salvarea nu numai în lumea de apoi, ci și în această lume.        

vineri, 22 iunie 2018

Identificare


Creștinismul
este identificarea cu învățătura și Biserica
lui Hristos – cu națiunea creștină.
Patriotismul
este identificarea cu Patria (Țara – din interiorul
și dinafara frontierelor) și cu Neamul tău,
pentru care limba ta – e limbă maternă;
este identificarea cu casa ta,
cu familia ta: strămoși, părinți, soție/soț, copii.
Te identifici când iubești.
Creștinismul și patriotismul sunt
DRAGOSTE.  

Postări populare