vineri, 5 iulie 2019

Unele principii ale generalului de brigadă Igor GORGAN – Șef al Marelui Stat Major, comandant al Armatei Naționale


Astăzi, 5 iulie, la Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate (CSSAS) din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (AMFA) a avut loc ședința de rămas bun a șefului Centrului, dl gen. de brigadă Igor GORGAN, cu membrii CSSAS. La ședință a participat conducerea AMFA. Vorbitorii l-au felicitat cordial pe dl gen. de brigadă cu numirea în funcția de Șef al Marelui Stat Major, comandant al Armatei Naționale, pe care a mai deținut-o în perioada în perioada 2013 – 2016.
De circa jumătate de an dl general de brigadă I. GORGAN s-a aflat în fruntea CSSAS. În această perioadă scurtă de timp domnia sa a reușit să consolideze baza material-tehnică a unității de cercetare (birouri renovate, calculatoare ș.a.) în condițiile finanțării precare a AMFA din bugetul de stat.
Moștenirea lăsată în cadrul CSSAS de dl general nu se limitează însă numai la realizările de ordin material. O contribuție de ordin intelectual o reprezintă principiile de care se conduce și care pot fi utile pentru cei care acordă atenție dezvoltării personale.  
Așadar, încă la prima întâlnire pe care am avut-o cu dl general, dânsul a enunțat unul dintre principiile de care se conduce: „Mai întâi creezi condiții de muncă subalternilor, apoi ceri de la ei”. Manifestându-se ca un izvor nesecat de energie și mobilizare, șeful CSSAS a reușit să lase după promovarea sa la Marele Stat Major o imagine cum nu a mai fost la unitatea de cercetare din cadrul AMFA. O altă problemă cu care s-a confruntat dl general a fost cea a lipsei de notorietate a CSSAS, în ciuda faptului că membrii Centrului desfășoară o activitate prodigioasă de cercetare, concretizată în multiple publicații științifice în reviste din țară și de peste hotare, în participări la conferințe internaționale în domeniul Securității și Apărării, în țară și peste hotare – realizând o adevărată diplomație științifică, reprezentând cu cinste Republica Moldova în spațiile de confruntare a ideilor și viziunilor științifice. Așadar, principiul dlui general este: „Realizările trebuie făcute cunoscute”. Aș adăuga: mai ales cele din domeniul științific, care trebuie diseminate, despre care trebuie să se știe. Un alt principiu al dlui general este: „Când cineva îți solicită o informație, află mai întâi pentru ce o vrea”. Este, de altfel, parafrazarea celebrului proverb: „Unii vorbesc ce știu, alții știu ce vorbesc” (o altă versiune este cea a proverbului turcesc: „Înțeleptul nu spune ce știe, iar prostul nu știe ce spune”). Încă un principiu, este acela referitor la demnitatea umană a militarului, dar și a oricărei persoane umane: „Nu permite să fii tratat ca o cârpă”. Un principiu de bază al dlui general este: „Lucrul trebuie bine făcut, în toate”.
Fiind o personalitate remarcabilă în domeniul militar, plecând în funcția de Șef al Marelui Stat Major, comandant al Armatei Naționale, generalul de brigadă Igor GORGAN lasă în urma sa o amintire de neuitat, o parte din sufletul său, după o muncă prodigioasă, care a dat roade ce vor dăinui atât timp cât va exista CSSAS.

Postări populare