luni, 4 decembrie 2017

ROLUL SFATULUI ȚĂRII ÎN AFIRMAREA STATALITĂȚII MOLDOVENEȘTI: ÎNVĂȚĂMINTE PENTRU PERIOADA CONTEMPORANĂ

Rolul Sfatului Țării în afirmarea statalității moldovenești încă urmează să fie reliefat de istoricii moldoveni contemporani, din perspectiva consolidării actualului stat Republica Moldova. Se știe că Sfatul Țării a fost un consiliu legislativ, care a condus, în 1917 – 1918, noul stat Republica Democrată Moldovenească (RDM), format pe teritoriul fostei guberniei ruse Basarabia. În 1812 Imperiul Rus a încorporat partea estică a Principatului Moldova, transformând-o în gubernia Basarabia. În calitate de Parlament al RDM, Sfatul Țării a activat în perioada 21 noiembrie 1917 stil vechi - 27 noiembrie 1918 stil vechi. În condițiile destrămării Imperiului Rus, Sfatul Țării a proclamat fondarea Republicii Democratice Moldovenești în cadrul viitoarei Federații Ruse democratice – la 2 decembrie 1917, iar la 24 ianuarie 1918 a proclamat independența RDM.
Sfatul Țării a fost emanația diferitelor clase sociale sau organizații profesionale din provincia basarabeană. După Revoluția din Februarie în Basarabia au fost convocate numeroase adunări și congrese ale reprezentanților diverselor categorii ale populației: locuitorilor de la sate (6 – 7 februarie 1917), ale clerului, învățătorilor și ale soldaților (20 – 27 octombrie 1917) pentru discutarea viitorului țării, cu toate cerând autonomia pentru fosta gubernie. De asemenea, în regiune au început să apară partide: în aprilie 1917 a fost creat Partidul Național Moldovenesc, sub președinția lui Vasile Stroescu, printre membrii de frunte aflându-se Paul Gore, Vladimir Herța, Pantelimon Halippa, Ion Pelivan, Daniel Ciugureanu ș.a., care milita pentru autonomia Basarabiei, editând un organ de presă – ziarul Cuvânt moldovenesc.
Pe 16 iulie 1917, comitetul central ostășesc din Chișinău a hotărât crearea unui consiliu al provinciei (după modelul sovietelor), care avea să emită o Propunere de lege pentru autonomie națională și teritorială. Pe 4 septembrie, acest comitet publica propriul său ziar, Soldatul român, avându-l ca director pe Iorgu Tudor.
În același timp, Adunarea Națională Ucraineană decreta că Basarabia este parte a Ucrainei, ceea ce a dus la solicitarea de către moldoveni a protecției Guvernului provizoriu rus de la Petrograd. 
În perioada 23–27 octombrie 1917, consiliul ostășesc a proclamat autonomia Basarabiei și formarea Sfatului Țării ca organ legislativ. Au fost aleși, după unele date, 44 de deputați din rândurile soldaților, 36 de deputați din partea țăranilor, 58 de deputați fiind aleși de comisiile comunale și ale ținuturilor și de asociațiile profesionale. Din totalul de 156 deputați, 105 erau moldoveni, 15 ucraineni, 14 evrei, 7 ruși, 2 germani, 2 bulgari, 8 găgăuzi, 1 polonez, 1 armean și 1 grec [1]. Există și alte cifre în acest context. 
Prima ședință a Sfatului Țării a avut loc la 21 noiembrie/4 decembrie 1917. Ca președinte a fost ales Ion Inculeț. În decursul existenței sale, Sfatul Țării s-a întrunit în două sesiuni (cu 83 de ședințe plenare și două ședințe particulare). Prima sesiune a fost pregătită de Biroul de organizare al Sfatului Țării și s-a desfășurat în perioada 21 noiembrie 1917 – 28 mai 1918, iar cea de-a doua sesiune a fost convocată între 25-27 noiembrie 1918.
La 2 aprilie 1918 Ion Inculeț și-a dat demisia din conducerea Sfatului Țării, fiind numit ministru fără portofoliu pentru Basarabia în Guvernul de la București. Președinte al Sfatului Țării a fost numit omul politic originar din Basarabia Constantin Stere (2 aprilie 1918 - 25 noiembrie 1918), iar apoi Pantelimon Halippa (25-27 noiembrie 1918). La 27 noiembrie 1918 Sfatul Țării s-a autodizolvat.
Evaluând retrospectiv rolul Sfatului Țării, cu certitudine se poate afirma că acela a fost unul de salvare națională. Cu scurte excepții temporale, proiectul Imperiului Țarist pentru Moldova de Est (Basarabia) a fost acela de deznaționalizare, asimilare forțară (rusificare), desființare etnică a populației majoritare băștinașe a provinciei. În acest sens s-a ajuns ca învățământul, ședințele instanțelor de judecată, slujbele bisericești, activitatea organelor administrației la toate nivelurile să fie efectuate exclusiv în limba rusă. Este știut comportamentul episcopului Lebedev, care ardea cărțile bisericești moldovenești în focul sobei reședinței episcopale. Pentru el, acele cărți erau inutile, întrucât toți locuitorii Basarabiei trebuiau să devină ruși. Măsurile luate de administrația țaristă pot fi calificate drept un genocid cultural la adresa moldovenilor din Basarabia. Programele de colonizare a provinciei, nu numai în partea sa sudică, dar și în celelalte sectoare, aveau și ele scopul de a dilua caracterul etnic secular al Moldovei de Est. Sfatul Țării a demonstrat că moldovenii au rezistat presiunilor ingineriilor sociale ale Imperiului Țarist. Mai mult, se poate afirma că prin formarea Sfatului Țării, prin deciziile pe care le-a adoptat acest organ, moldovenii au învins imperiul, care mai era denumit „închisoarea popoarelor”, tocmai prin rezistența lor și prin păstrarea tradițiilor culturale ale statului moldovenesc. Sfatul Țării a constituit triumful statalității moldovenești. Toți membrii Sfatului Țării erau antițariști, revoluționari, dedicați sistemului democratic, în detrimentul celui autoritar țarist.  
Merită subliniat că forța motrice a mișcării de eliberare națională din 1917 au fost militarii moldoveni, așa cum în 1987-1991 în timpul destrămării URSS, scriitorii și alți intelectuali moldoveni au constituit forța motrice a mișcării de eliberare națională.
Componența Sfatului Țării arată clar că în organul legislativ au intrat reprezentanții tuturor etniilor conlocuitoare din provincie, ai asociațiilor profesionale, ai partidelor, ceea ce a însemnat că acolo au fost reprezentate toate grupurile de interese. Aceasta a conferit Sfatului Țării o legitimitate incontestabilă, în pofida oricăror critici formulate în istoriografia sovietică. În perioada interbelică a existat un curent de gândire politică, numit corporatismul, de sorginte italiană. În România unul dintre promotorii săi a fost Nichifor Crainic. Conform corporatismului, o formă de reprezentare politică mai bună decât parlamentul format în urma alegerilor generale, cu participarea partidelor politice, era formarea unui legislativ în care să-și delege reprezentanții toate asociațiile profesionale, toate instituțiile societale. Sfatul Țării a fost tocmai un asemenea organ politic. Schema de repartizare a locurilor în Sfatul Țării, stabilită la ședința Biroului de organizare din 6 noiembrie 1917, includea 29 de instituții și organizații [2]. Au fost luate în calcul instituțiile administrative, partidele politice, societățile culturale și profesionale ale moldovenilor și ale etniilor conlocuitoare. În cadrul Sfatului Țării au fost formate patru fracțiuni: Blocul Moldovenesc, Fracțiunea Țărănească, Fracțiunea Minorităților și Fracțiunea Socialistă. În contextul utilizării în prezent a noțiunii stat captiv, se poate admite că dacă în Legislativ ar ajunge reprezentanți ai asociațiilor profesionale, ar fi mai dificilă coruperea politică a deputaților, căci mai greu, de exemplu, un membru al fracțiunii fermierilor ar putea trece într-o fracțiune ce reprezintă altă ocupație profesională.
Moștenirea lăsată de Sfatul Țării poate fi valorificată și în perioada contemporană. O cameră – superioară (Senat) – a parlamentului Republicii Moldova, în care asociațiile profesionale (inclusiv cele de creație), etnice, bisericești ș.a. și-ar putea delega reprezentanții, ar putea fi o soluție pentru criza parlamentară cu care se confruntă statul moldovenesc contemporan, în condițiile problemelor de legitimitate legate de preluare aputerii – prin racolarea de deputați din alte partide – de către o formațiune care a ajuns în legislativ cu un scor electoral destul de scăzut. Denumirea Sfatul Țării ar putea fi purtată de o asemenea cameră (superioară), dar chiar și până la discutarea și luarea deciziei privind înființarea unei asemenea camere merită să fie discutată denumirea Legislativului moldovenesc în actuala sa structură. Se știe că statele vecine și-au denumit legislativele conform tradițiilor sale: în Ucraina – radă, în Rusia – dumă, în republicile baltice – seim-uri etc. În Republica Moldova este utilizat cuvântul francez parlament. Faptul că în 1991 Legislativul moldovenesc nu a preluat denumirea Sfatul Țării denotă lipsa asumării de către deputații de atunci a continuității statalității moldovenești – din perioada 1917-1918. Nu e târziu nici acum să se revină la tradiția cu pricina.   
Dacă actuala pătură politică nu va aborda restructurarea Legislativului, în sensul creării unei camere superioare, moștenirea Sfatului Țării din 1917-1918 ar putea fi valorificată în cadrul Consiliului Societății Civile de pe lângă Președintele Republicii Moldova, care ar trebui să întrunească reprezentanți ai tuturor asociațiilor profesionale, etnice, confesionale ș.a., și nu neapărat pe cei ai ONG-urilor, în așa fel încât să reunească toate grupurile de interese. În acest sens, consiliul în cauză ar putea fi redenumit – Sfatul Țării, devenind o platformă de armonizare a intereselor diverselor asociații, comunități și grupuri ce constituie statul contemporan Republica Moldova.  

Bibliografie:
1.      Sfatul Țării, https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfatul_%C8%9A%C4%83rii , accesat: 21.11.2017.
2.       RECONSTITUIRE. 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, http://adevarul.ro/moldova/politica/reconstituire-95-ani-unirea-basarabiei-romania-1_5151e0b500f5182b8553d000/index.html , accesat: 21.11.2017.

Comunicare susținută la conferința „Republica Democratică Moldovenească (1917-1918): fenomenul parlamentarismului și multipartidismului  în evoluție istorică”, 22.11.2017, Chișinău, IRIM. 

Postări populare