miercuri, 6 septembrie 2017

Consolidarea statului moldovenesc: o misiune care merită tot efortul

Ieri a avut loc prima ședință a „Comisiei pentru consolidarea statalității (mai corect ar fi: statului) și reintegrarea țării (mai corect ar fi: reintegrarea zonei nistrene în cadrul Republicii Moldova sau reîntregirea țării)”. Această comisie este una dintre cele 15 ale Consiliului Societății Civile pe lângă președintele RM.  
Există mai multe viziuni cu privire la activitatea Consiliului și, implicit, a comisiei în cauză. La o primă vedere, se poate admite că ea, comisia cu pricina, ar trebui să acționeze pe câteva paliere:
1. Consolidarea societății în teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău, asigurarea coeziunii societății din teritoriul de facto al RM:
a) în cadrul etniei majoritare a RM;
b) în cadrul națiunii politice multietnice a RM (activitatea în această direcție s-ar suprapune peste cea a Comisiei pentru relații interetnice).  
În acest sens poate fi elaborată o Strategie a securității societale, așa cum există în alte state cu mai multe minorități etnice (de exemplu, în Rusia).
2. Elaborarea de măsuri privind apropierea dintre populația din teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău și cea din zona nistreană (autoproclamata și nerecunoscuta RMN). Și aici activitățile pot viza:
a) intensificarea relațiilor cu comunitatea moldavă din zona nistreană (Transnistria și municipiul Tighina);
b) întețirea relațiilor cu toate celelalte comunități etnice (sau lingvistice – mai ales cu comunitatea rusofonă), în vederea creării condițiilor (asigurarea încrederii reciproce) pentru adoptarea unei formule politiceprin care conflictul așa-numit transnistrean să fue soluționat definitiv.
3. Sprijinirea comunităților moldovenilor din teritoriile istorice moldovenești înstrăinate de regimul sovietic: regiunea Cernăuți (mai ales, raionul Noua Suliță), sudul Basarabiei și partea estică a RASS Moldovenești – actualmente în cadrul regiunii Odesa.
 Pentru elaborarea unor strategii eficiente, care ar putea fi puse în aplicare cu concursul șefului statului, ar fi necesară o reformare a unor instituții, care ar trebui să intre în subordinea directă a președintelui:
Biroul pentru Reintegrare;
Biroul Relații Interetnice.
Ar trebui să fie create:
1. un Departament al Moldovenilor din Teritoriile Istorice Înstrăinate,
2. un Institut Moldovenesc de Cercetări Strategice – în subordinea Președintelui (așa cum există în Ucraina, în Rusia și în alte state). 

Misiunea încredințată membrilor comisiei este una onorabilă și dificilă. Dar ținând cont de dragostea și devotamentul pentru țară al membrilor ei, ea poate fi îndeplinită cu succes.  

Postări populare