vineri, 19 august 2016

Despre originea denumirii Moldova: versiuni vechi și noi

Interesul cetățenilor statului moldovenesc față de originile denumirii țării lor este firesc, căci pentru cei care au o țară, ea este tot ce au mai de preț. 
Până acum au fost lansate mai multe versiuni cu privire la originea denumirii Moldova:
1. de la legenda cățelei cu numele Molda, a cneazului Dragoș (în Letopisețul lui Gr. Ureche),
2. de origine getică: Molis Dava. Părerea lui D. Cantemir despre numele Moldova: În „Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor”, editat abia în 1901, D. Cantemir în câteva locuri afirmă că Moldova este de origine dacică, pentru că multe cetăţi cuprind în denumirea lor componentul – dava; potrivit dânsului, de la daci înainte aceste meleaguri s-ar fi numit Molisdavia, adică „Davia Moale” (mollia [lat.] = moale).  
3. B. P. Haşdeu, a afirmat că numele Moldova ar fi o „foarte interesantă urmă a petrecerii goţilor în Moldova”. Dovadă a petrecerii: Mulda este cuvîntul gotic, care înseamnă „praf”. Numele a fost dat întâi râului, care a fost denumit: „apa cea prăfoasă”.
4. O altă versiune stipulează că denumirea ar fi de origine celtă: localitatea „Cetatea Moldavă”/ „Civitas Moldaviae” (Baia) a apărut cu mult înaintea erei noastre – încă pe timpul şederii vremelnice a celţilor în aceste teritorii. La baza noţiunii discutate se află 2 cuvinte: Mol şi DAVA. Unul de origine celtică – „MOL” (însemnând şi azi în limba franceză, unde au migrat celții, „dig de piatră”) şi altul de origine dacică – „DAVA” (însemnând în limba strămoşilor noştri „cetate”). Aşadar, Moldova se descifrează ca „Cetate de piatră”, situată pe malul unei ape.
5. O versiunea mai realistă este cea expusă de istoricul Nicolae Iorga, privind originea germană. El scria că „încă pe la 1200, Sașii veniseră din Ardeal ca să îndeplinească același lucru pe care-l făcuseră Cavalerii Teutoni în Muntenia, la Câmpulung. Ispitiți de bogățiile în metale ale acestui unghiu dintre Carpați și apa Moldovei, ei se așezară, întemeiind și un oraș, care se numi Baia Moldovei, sau Baia de lângă Apa Moldovei. În legătură cu acest oraș este și stăpânirea ca Voevod a lui Sas. El era vasal al regelui Ungariei într'o situație cu mult mai strânsă decât situația de vasal pe care o avuseseră pe la 1330 Voevozii Oltului și Argeșului” (Nicolae Iorga, Istoria Românilor, Universitar, Chișinău, 1992, p. 65-66).
Se știe în Europa Centrală, în Cehia de astăzi, există un râu pe care cehii îl numesc Vltava, germanii – Moldau, iar ungurii – Moldva. Denumirea germană Moldau, a râului din Cehia zilelor noastre, este mult mai veche decât consemnarea denumirii Moldova a râului din zona de întemeiere a statului moldovenesc. Întrucât sașii au venit ca niște temerari în zona respectivă, pe la 1200, este logic de admis că ei ar fi denumit râul local, după denumirea germană a râului din Europa Centrală, unde germanii conlocuiau cu cehii. Întrucât noua formațiune – marca [„Nume dat în statul franc și în Germania medievală comitatelor de frontieră, aflate sub guvernare militară. – Din germ. Mark”. – DEX] – se afla într-o strânsă dependență de Ungaria (pentru că fusese înființată la ordinul regelui ungar), este iarăși  de admis că în comunitate s-a înrădăcinat de la început denumirea maghiară a râului: Moldva. De la Moldva se pare că s-a ajuns la Moldova și la ortografierea în limba latină: Moldaviae. Este interesant că râul Moldau, din centrul Europei, își are izvorul în Pădurea Boemiei, regiune denumită după un trib celtic – boii. (Boemia se învecinează la nord și vest cu Germania, iar la sud cu Austria). Este iarăși de admis că denumirea Moldau este o rămășiță a culturii celte.
Așadar, din datele prezentate, se profilează ca plauzibilă această versiune: sașii (germanii) care au sosit din Transilvania în regiunea în care, la 1359, a fost format statul moldovenesc, au denumit râul local după denumirea unui râu din Boemia – Moldau. De la versiunea maghiară a denumirii acestuia – Moldva – s-a ajuns la denumirea contemporană Moldova. Este de remarcat faptul că marca înființată de germani este cea în care regele ungar l-a numit cneaz pe Dragoș, iar pe la 1359, prin sosirea voevodului Bogdan, care s-a răzvrătit în Maramureș împotriva suveranului ungar, aici a început să se constituie statul moldovenesc. Deci, începuturile statalității, care avea să fie denumită moldovenească, sunt pe la 1200, căci denumirea Moldau a fost utilizată pe respectivele meleaguri încă de atunci, e adevărat, de către sași.

Nu în ultimul rând, să nu uităm că denumirea oficială a Țării Moldovei, de la începuturile sale, era Moldovlahia. De exemplu, titulatura domnitorului Alexandru cel Bun era: „voievod de sine stătător a toată Moldovlahia și a malului mării”. Slavii de Răsărit numeau țara noastră Волощина (Voloșcina). Fiica lui Ștefan cel Mare – Elena, era numită „voloșanca” de către ruși (ea s-a măritat cu cneazul Moscovei, Ivan Ivanovici, feciorul moştenitor al cneazului Moscovei Ivan III-lea Vasilievici cel Mare). Nu este de ignorat, deci, supoziția că locuitorii Moldovlahiei se numeau la începuturi v(a)lahi (slavii de răsărit i-au numit „volohi”). Cu timpul, denumirea țării a evoluat din Moldovlahia în Moldova, iar locuitorii țării au ajuns să se numească, până în prezent, moldoveni. 

luni, 15 august 2016

Ceva despre degradarea morală la moldoveni

Moștenirea intelectuală eminesciană este de mare actualitate în Republica Moldova, deoarece Mihai Eminescu este un geniu care nu poate fi contestat de o minte cât de cât trează din zilele noastre (cu excepția orgolioșilor – bolnavilor sufletește de patima mândriei sau a oligofrenilor). În unul din articolele sale marele gânditor arăta diferența dintre Hristos și antihrist: „Christ a fost reprezentantul săracului cinstit și harnic. Antihrist e reprezentantul săracului viclean și leneș” [M. Eminescu, „Ne e silă”. (Scrieri politice), Editura Soroc, București, 1991, pag. 146]. Iată dar, cum Eminescu a oferit criteriile după care putem identifica și astăzi lucrările semenilor noștri. Cinstea și hărnicia sunt însemnele acelor dintre compatrioții noștri care sunt inspirați de Hristos. Asemenea oameni își servesc poporul, indiferent de postura în care se află. Pe de altă parte, „vicleșugul”, „lenea” și „tertipul” sunt caracteristicile semenilor, din țară și din lume, care sunt mânați de patimi, respectiv de duhurile rele. Din partea unora ca aceștia te poți aștepta la manipulare, furt, împilare, exploatare. Desigur, prezintă un mare pericol cazul când asemenea inși ar ajunge la cârma țării, pentru ca să fure poporul. În acest context, Eminescu citează cuvintele domnitorului Vasile Lupu, din codul său de legi: „Cine-și viclenește moșia și neamul, mai rău decât ucigașii de părinți să se certe” [Op. cit., pag. 100].
Înstrăinarea aeroportului internațional Chișinău (veniturile nu mai ajung în bugetul statului), furtul miliardului de dolari din rezervele valutare ale BNM, schemele de furt al consumatorilor la plata facturilor la gaz și la alte utilități ni se prezintă, prin prisma gândirii eminesciene, ca semne ale faptului că la conducerea Republicii Moldova au acces inși dubioși, mânați de interese meschine personale, care corespund descrierii eminesciene a personajului apocaliptic. Nu mă părăsește, totuși, gândul că într-o țară de oameni onești și harnici, nu pot ajunge la guvernare inși vicleni și lenoși, care recurg la tertipuri. Lenea îi face pe mulți să se angajeze în instituții de control ale statului, care parazitează pe estorcări de la întreprinzători (acesta se pare că este visul multora dintre tinerii de astăzi: să ajungă în asemenea posturi, în care să trăiască nu din salariu, ci din estorcări și delapidări din bugetele publice). Viclenia îi face să fure, pe cei de sus, din rezervele valutare ale statului și din tot ce se poate.

Degradarea politică, din domeniul justiției, economică și socială din Republica Moldova este consecința degradării morale. Cetățenii moldoveni trebuie să-și facă un proces al conștiinței și să înțeleagă ce duh îi însuflețește – Hristic sau antihristic? Or, peste o populație de inși vicleni (aplecați spre furt), lenoși (parazitari) și manipulatori (care recurg la tertipuri) nu pot să ajungă să guverneze oameni cinstiți și harnici, inspirați de Hristos. Ar fi o incompatibilitate. Viclenii l-au răstignit pe Iisus Hristos. Ei nu au avut nevoie de El. De aceea, e posibil să nu prea aibă cine să-i certe pe cei care și-au viclenit moșia și neamul…      

marți, 9 august 2016

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ СЕРАЯ ЗОНА – УГРОЗА РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Zona gri Transnistria – o amenințare la adresa securității regionale: aspecte economice
The Transnistrian gray zone – a threat to the regional security: economic aspects


Abstract: The Transnistrian gray zone is a threat to the regional security: both to the national security of Moldova and of Ukraine. The economic aspects are very important analyzing the ways of Transnistrian conflict resolution, because without a financial – economic base, the self-proclaimed Transnistrian Moldovan Republic cannot survive. Unfortunately, there are many examples when the Moldovan authorities contributed to the Transnistrian economy functioning, supporting financially directly the separatist region.    
Keywords: Transnistrian Conflict, Republic of Moldova, Ukraine, Regional Security, Economy.

Введение
Молдова не контролирует свою границу с Украиной на приднестровском участке c самого начала своей независимости. Общая протяжённость молдавско-украинской границы составляет 1222 километров, в том числе 267 километров по Днестру. Граница между Украиной и Республикой Молдова на приднестровском участке составляет 452 км. Кишинёвские власти (в частности, Государственная Налоговая Служба) всё же получают сведения о грузах, которые пересекают данный участок (как и миссия EUBAM Европейского Союза). К сожалению, до сих пор украинские власти не позволяли молдавским таможенникам работать совместно со своими коллегами на приграничных пропускных пунктах на приднестровском участке молдавско-украинской границы (на украинской стороне), однако это уже происходит с июля 2017 [3]. В то же время, на линии размежевания на Днестре, со стороны Кишинёва действуют контрольно-пропускные пункты Таможенной Службы. Стоит отметить, что до 2003 года на так называемой границе между основной частью Республики Молдова и её сепаратистским регионом (Приднестровье) действовали контрольно-пропускные пункты Налоговой Службы. Со стороны Приднестровья же действует целый набор структур (КГБ – пограничники, Таможня, Миграционная служба и др.).    

Нормативно-правовая база отношений между Кишинёвом и Тирасполем
Отношения молдавских властей с Тираспольской администрацией основываются на противоречивом Постановлении Nr. 815 Правительства Республики Молдова от 02.08.2005 о регулировании трафика грузов и услуг, являющихся предметом внешнеторговой деятельности экономических агентов Приднестровья. В частности, в документе прописано:
«Во исполнение Закона № 173-XVI от 22 июля 2005 года об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), определяющего необходимость оказания гуманитарной, политической, социально-экономической и правовой помощи населению Приднестровья в преодолении последствий конфликта, а также в связи с предстоящим установлением международного контроля и мониторинга приднестровского участка границы между Республикой Молдова и Украиной и принятием Кабинетом Министров Украины Постановления № 400 от 26 мая 2005 года и распоряжений № 164-р  и № 165-р от 26 мая 2005 года Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Государственной регистрационной палате Министерства информационного развития вести учет экономических агентов Приднестровья, осуществляющих экспортно-импортные операции и услуги автотранспорта, с присвоением им кода IDNO и временным внесением их данных в Государственный регистр предприятий и Государственный регистр организаций (далее - Государственный регистр) с 25 января 2006 года.
2. Для внесения в Государственный регистр указанные экономические агенты должны представлять территориальным отделениям Государственной регистрационной палаты копии учредительных документов и сертификаты регистрации.
3. Государственной регистрационной палате в подтверждение взятия на учет экономических агентов Приднестровья выдавать им выписку из Государственного регистра о временной регистрации, которая позволит получить лицензии на виды деятельности, которые подлежат лицензированию и оформить документы, необходимые для осуществления экспортно - импортных операций и услуги автотранспорта в таможенных и налоговых органах и в финансовых учреждениях Республики Молдова.
4. Для получения лицензии экономические агенты Приднестровья должны подать в лицензирующий орган заявление установленного образца с приложением выписки из Государственного регистра, выданной Государственной регистрационной палатой. Лицензия выдается на срок до шести месяцев с возможностью получения новой лицензии по истечении срока действия предыдущей лицензии без уплаты сбора за лицензию.
5. Декларирование товаров, ввезенных на таможенную территорию Республики Молдова или вывезенных с таможенной территории Республики Молдова экономическими агентами Приднестровья, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства № 1001 от 19 сентября 2001 года "О декларировании товаров экономическими агентами восточных районов Республики Молдова" (с последующими изменениями и дополнениями).
6. Таможенной службе Республики Молдова:
    a) производить таможенные операции экспортно-импортных грузов, ввозимых в Приднестровье и вывозимых из Приднестровья, с обязательным осуществлением таможенного досмотра;
    b) установить пункты пересечения молдо-украинской границы для грузов, на которые установлен акцизный сбор, и грузов, относящихся, согласно Товарной номенклатуре Республики Молдова, к группам 1-24, в соответствии с действующим законодательством и двусторонними соглашениями, подписанными с Украиной в данной области и Распоряжения Кабинета Министров Украины № 164-р от 26 мая 2005 года».
«9. Органам, уполномоченным выдавать сертификаты происхождения на экспорт, оформлять сертификаты происхождения по формам «С», «А», «СТ-1» и „EUR.1” для экономических агентов из Приднестровья, заре­гистрированных в Государственной регистрационной палате на постоянной или временной основе, с соблюдением положений соглашений Всемирной торговой организации, международных обязательств Республики Молдова и национального действующего законодательства.
10. Государственной регистрационной палате принимать от экономических агентов Приднестровья, подавших заявление о регистрации на постоянной основе в соответствии с действующим законодательством, документы о собственности, выданные в Приднестровье до вступления в силу Закона № 173-XVI от 22 июля 2005 года об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья). Указанные документы подлежат переоформлению в кадастровых органах Республики Молдова в течение 90 дней с даты вступления в силу Закона об особом правовом статусе Приднестровья.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики и Таможенную службу» [8].
Таким образом, приднестровские экономические агенты получили право осуществления экспортно – импортных операций, в качестве молдавских предприятий, но без уплаты налогов в бюджет Республики Молдова.   
В Постановлении Nr. 926, от 12.12.2012, о внедрении Закона № 215 от 4 ноября 2011 года о государственной границе Республики Молдова указывается:
«1. Дополнительные правила контроля границы (в дальнейшем – правила) разработаны с целью выполнения положений Закона № 215 от 4 ноября 2011 года о государственной границе Республики Молдова и частично перелагают положения Регламента (ЕС) № 562/2006 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 15 марта 2006 года, устанавливающего Кодекс Сообщества о режиме пересечения людьми границ (Шенгенский кодекс о границах), опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 105 от 13 апреля 2006 года, и Директивы Совета 2004/82/ЕС от 29 апреля 2004 года об обязанности перевозчиков сообщать данные пассажиров, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 261 от 6 августа 2004 года.
2. Настоящие Правила устанавливают:
1) условия создания коридоров, категории лиц и правила следования по коридорам в пунктах пропуска на государственной границе (в дальнейшем – пункты пропуска)»;
«4. Движение в пунктах пропуска разделяется на коридоры для осуществления контроля лиц, обеспечения оптимального потока людей, пересекающих государственную границу, и для разделения движения транспортных средств. Коридоры дифференцируются посредством индикаторов, предусмотренных в приложении № 1 к настоящим Правилам. Отдельные коридоры могут устанавливаться в любой момент, в исключительных обстоятельствах и там, где условия движения и инфраструктуры требуют этого. В соответствии с международными договорами, стороной которых является, Республика Молдова сотрудничает с соседними странами для установления коридоров в пунктах пропуска» [9].
В частности, в Приложении № 3 к Постановлению Правительства № 926 от 12 декабря 2012 г. был приведён «Список пунктов пропуска государственной границы Республики Молдова», среди которых обозначены:    
«4. На молдо-украинской границе – приднестровский участок:
    4.1.Пункты пропуска, открытые для международных перевозок:
    Кобасна [Рыбницкий район, примечание автора] – железнодорожный
    Новосавицкая – железнодорожный
    Христовая– автомобильный
    Гоянул Ноу– автомобильный
    Первомайск – автомобильный
4.2. Пункты пропуска, открытые для межгосударственных перевозок:
    Хрушка – автомобильный
    Броштень  – автомобильный
    Вадул Туркулуй– автомобильный
    Вэрэнкэу – автомобильный
    Колосова – автомобильный
    Мэлэешть – автомобильный
    Ближний Хутор – автомобильный
    Незавертайловка – автомобильный
4.3. Пункты пропуска, открытые для местного трафика:
    Окница – автомобильный
    Ротаръ – автомобильный
    Валя Адынкэ – автомобильный
    Вадул Туркулуй  – автомобильный
    Плопъ – автомобильный
    Кобасна – автомобильный
    Жура – автомобильный
    Цыбулеука – автомобильный
    Дубэу – автомобильный
    Мочаровка  – автомобильный
    Тираспол – автомобильный
    Фрунзэ – автомобильный» [
9].
            В постановлении были обозначены пункты пропуска на приднестровском участке молдо-украинской границе, которые молдавские власти не контролирует (приднестровские власти не допускают молдавских таможенников на данные пункты пропуска). Это странная благожелательность, странное отношение молдавских властей по отношению к молдавской территории неподконтрольной признанным властям.     

Молдавский металлургический завод из Рыбницы (ММЗ) – основное предприятие Приднестровья
Приднестровский город Рыбница в настоящее время является серьёзным промышленным центром. Металлургический, цементный, насосный, сахарный заводы составляют достояние всего региона (непризнанной республики – ПМР). В 2015-м году Молдавский металлургический завод из Рыбницы (ММЗ), который работает, главным образом, на сырье (металлолом) из Украины, в 10 раз нарастил мощности переработки: в 2014-м году – примерно 8-10 вагонов лома, в марте 2015-го260-360, а в июле на предприятии приняли 964 вагона металлического лома [7]. Судя по этим данным, в Рыбницу могли быть переброшены мощности переработки из Донбасса (в городе Алчевск, Луганская областьнепризнанная ЛНР, находится аналогичный завод). Молдавский металлургический завод из Рыбницы производит экспорт в ряд стран Европейского Союза. В частности, экспорт произведенного металла ММЗ осуществляется в Словакию, Польшу, Румынию, а также, традиционно, в США. В то же время, в Украине производство металла резко снижается. Таким образом, в связи с обострившейся обстановкой в Донбассе, ММЗ повысил свои доходы.
Примечательно то, что начиная с 1 января 2016 года власти Республики Молдова и Украины решили изменить схему движения грузов, импортируемых в Приднестровский регион по железной дороге. Это обеспокоило Приднестровье [2]. 10-11 декабря 2015 года состоялось совещание представителей железных дорог Республики Молдова и Украины, на котором было подписано соответствующее протокольное решение. Согласно документу, из схемы были исключены станции Слoбoдкa-экспорт и Kучурган-экспорт по поставке товаров, импортируемых в Приднестровье. По новой схеме, предлагается, чтобы товары транспортировались через юг, до станции “Бендеры-2” которая находится под юрисдикцией Молдавской Железной Дороги. (Рыбницкий район граничит с Кодымским районом Одесской области – Украина; до сих пор, импорт сырья в Рыбницу производился через ЖД станцию Слободка, Кодымского района).
В 2015 году власти непризнанной ПМР объявили о возвращении завода в собственность "государства", но в настоящее время есть сведения о том, что владельцем завода является гражданин Казахстана – казахский олигарх Талгат Байтазаев, который стал директором рыбницкого завода [5]. Всё же, пока в Регистрационной Палате Республики Молдова, где рыбницкое предприятие зарегистрировано и обязано предоставлять сведения об изменениях, связанных с заводом, комбинат числится в собственности приднестровских властей – данных об изменениях собственника завода предоставлено не было (2.02.2016). Рыбницкое предприятие было зарегистрировано в Регистрационной Палате Республики Молдова в 1995 году. Согласно данным полученным в Торговой – Промышленной Палате РМ, где рыбницкий металлургический комбинат также числится зарегистрированным, завод является закрытым акционерным обществом, тип собственности: смешанный (публичная и частная), без иностранного участия, на предприятии работает 4286 человек. 
Не известно если новая огромная производственная программа на ММЗ подкреплена процедурами обеспечения экологической безопасности. Жители Приднестровья, остальной части Молдавии и сопредельных украинских территорий ощущают ухудшение экологической обстановки. Не известно проводятся ли экологические проверки на заводе приднестровскими органами самоуправления (молдавские органы на завод не допускаются). Не известно соблюдаются ли процедуры для предотвращения выбросов вредных веществ в атмосферу, почву и воду (в реку Днестр – которая обеспечивает питьевой водой множество населённых пунктов, в том числе такие большие города как Кишинёв и Одесса). Прозрачность отсутствует. В то же время, установлено, что администрация завода не платит за загрязнение окружающей среды в бюджет Республики Молдова. Об этом нас проинформировали в Министерстве Окружающей Среды Республики Молдова (Экологическая Инспекция). Завод не выплачивает экологические сборы, хотя молдавское государство предоставляет право экспорта приднестровскому предприятию. Рыбницкий металлургический комбинат не осуществляет налоговые отчисления в бюджет Молдовы, а также не осуществляет таможенные выплаты, на основании между кишиневскими и тираспольскими властями.  


Мнения экспертов по безопасности из Украины
По мнению некоторых экспертов из Украины, ситуация сложившаяся с ММЗ после возникновения конфликта в Донбассе имеем несколько объяснений. Олександра Ляшенко, доктор экономических наук, профессор, научный секретарь одного из институтов стратегических исследований считает, что «Если исходить из того что реинтеграция [Приднестровья в Молдову, Донбасса в Украину] неизбежна, нужно начать с экономики. Если хотите, чтобы была стабильность, вы должны торговать. Экономическая блокада удаляет и политические и социальные взгляды [населений двух частей страны]. Товары [из Донбасса] поставляют в Россию, а это ведет к интеграции Донбасса с Россией. Я за экономическую интеграцию Украины с Украиной, Молдовы [Приднестровья] с Молдовой. Думаю, что украинские фирмы продают металлолом в Приднестровье от безысходности (из-за конфликта в Украине у них нет доступа к Алчевскому Металлургическому Комбинату, который 6 июня 2006 года был куплен холдингом бизнесмена Рината Ахметова, ООО «Метинвест-Украина»). Я не усматриваю в этом политическую составляющую. Нет в этом политической мотивации».
Со своей стороны, Татьяна Поспелова, кандидат наук, заведующая Кафедрой Управления, Київський університет імені Бориса Грінченка, считает, что «Украина не поддерживает Приднестровье официально, она осуждает сепаратизм, но украинские власти не смогли заблокировать [экономически] даже Крым – такую попытку предприняли активисты: люди из гражданского общества, не связанные с властью. Поэтому ждать от украинских властей вовлечения в импортно-экспортные вопросы, связанные с экономикой сепаратистского Приднестровья не приходится».
Ещё один эксперт, Александра Коломиец, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института Стратегических исследований, Киев, считает, что «Несмотря на то, что речь идёт об экономических отношениях между бизнесменами, они должны быть подчинены государственным интересам. Представители украинских политических властных структур должны проводить объяснительную деятельность, с тем, чтобы экономические агенты осознали, что государственные интересы превыше корпоративных (олигархических), а также необходимость подчинения своих интересов государственным. Предприниматели должны действовать как государственники, исходя из национальных интересов Украины» [6].     
Таким образом, вызывает недоумение отношение молдавских властей к приднестровским предприятиям, и особенно к Молдавскому Металлургическому Заводу в Рыбнице. Как отмечал в своей книге "The Moldovans" (2000, Stanford University, Standard, California, USA) американский исследователь Charles King, рыбницкий металлургический комбинат обеспечивает почти половину бюджета ПМР (стр. 209 молдавского издания книги, 2005-ого года) [1]. Запросив сведения о рыбницком предприятии (экспортно-импортная деятельность) в Государственной Налоговой Службе Республики Молдова нам отказали, сославшись на положения Таможенного Кодекса, который предусматривает неразглашение соответствующей информации третьим лицам. 
Чем связано «доброжелательное» отношение молдавских властей к предприятиям из сепаратистского региона Молдовы (у украинских властей совершенно иное отношение к предприятиям непризнанных ДНР и ЛНР)? Есть основания полагать, что поддержка приднестровских предприятий молдавскими властями связана с коррупционной составляющей. Поскольку данные предприятия не выплачивают налоги и экологические сборы в молдавский бюджет, можно задаться вопросом: не существуют ли схемы выплат напрямую, лично молдавским правителям, потому что подозревать молдавское политическое руководство в глупости (в бескорыстной поддержке экономики сепаратистского региона, в предательстве национальных – государственных интересов) не приходится.

Сомнительные афёры кишинёвских и тираспольских политиков  
В частности, в молдавских СМИ были опубликованы сведения о схеме обогащения молдавских и приднестровских правителей за счёт молдавских потребителей, которые ежемесячно платят более чем на 50% больше за электроэнергию. Дело в том, что Республика Молдова не закупает ее напрямую у приднестровской Молдавской ГРЭС, а через фирму из Приднестровья, которую, согласно опубликованным в СМИ данным, «возможно» контролируют Евгений Шевчук и Владимир Плахотнюк [11] – председатель правящей, в Республике Молдова, Демократической Партии Молдовы (ДПМ): до настоящего времени данный политический деятель, насколько нам известно, не опроверг соответствующие данные. Речь идет о фирме «EnergoKapital»/«Энергокапитал», которая является оффшорной компанией, посредником между MoldGRES и Республикой Молдова, созданной в Тирасполе в конце 2014 года. Днестровская ГРЭС берет за киловатт 1,8 центов, а Республика Молдова покупает электроэнергию за 6,8 центов у приднестровской фирмы. «Через эту схему молдавских потребителей ежемесячно обкрадывают на 12,5 млн. долларов» [11]. Республика Молдова импортирует ежегодно около трех миллиардов киловатт, что означает, что посредническая фирма зарабатывает в год около 150 млн. долларов. Фирма «EnergoKapital” была выбрана в результате тендера, организованного Министерством Экономики, которое, согласно политическому алгоритму, находится под контролем ДПМ. Как стало известно, данная фирма состоит из двух сотрудников, директора и бухгалтера, но является вторым по величине налогоплательщиком в Приднестровье (естественно, после ММЗ).  
Стоит отметить, что Украина продаёт электроэнергию по 4 цента (1050 гривны) за 1 киловатт. Молдова платила «EnergoKapital»-у 6,8 центов. Как видно, разница составляет 2,8 цента за 1 киловатт, что на 55-60 банов больше. Республика Молдова закупает 80% электроэнергии за рубежом (включительно, в неконтролируемом Приднестровье).     
Недавно кишиневские власти продлили контракт о поставках электроэнергии с компанией из Тирасполя «Энергокапитал». Госкомпания «Energocom» решила не покупать электроэнергию у компаний из Украины и заключила новый контракт на ее поставки с компанией «Энергокапитал» (Тирасполь), которая снизила стоимость отпускаемого электричества, производимого на Молдавской ГРЭС, с 1 апреля 2016 г. на 28%, в сравнении с прежним контрактом на ее поставки, действовавшим с 1 апреля 2015 г. В соответствии с договорами, заключенными между «Energocom» и поставщиками электроэнергии по регулируемым тарифам, электроэнергия на следующий год с 1 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г. будет поставляться по цене $48,995 за МВт-ч по сравнению с $67,95 до 1 марта 2016 г. Кроме того, в результате переговоров, АО «Energocom» добилось у своих партнеров снижения на 12% цен на приобретаемую электроэнергию в рамках предыдущего контракта в период с 1 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г. В результате, в марте 2016 г. стоимость электроэнергии составит $60 за МВт-ч.  
Представители Минэкономики отметили, что компания «Energocom» провела конкурс на закупку электроэнергии, на который до 25 февраля подали заявки три компании – одна из Молдовы и две из Украины. Представленные ими предложения были тщательно изучены как с точки зрения самой выгодной цены, так и с точки зрения безопасности поставок электроэнергии в полном объеме в течение всего срока действия контракта. В результате анализа предложений победителем конкурса была названа компания «Энергокапитал», которая предложила не только лучшую цену, но и гарантировала полное соблюдение всех контрактных обязательств. Предложения украинских компаний не были одобрены из-за более высокой стоимости предложенной электроэнергии, а также из-за отсутствия гарантий на стабильные поставки электроэнергии в полном объеме в течение всего срока действия договора [10]. После подписания нового контракта, цена снизилась на 28% (она составляет 4,9 центов), хотя раньше, в конце 2015, цена для конечных пользователей выросла на 37% (по официальному объяснению, из-за девальвации молдавского лея). Странно, что молдавские власти не учли очень важный факт: задолженность компании «Молдова газ» перед «Газпромом» на сегодняшний день составляет 4,5 миллиарда долларов, из которых 4 миллиарда $ – долг Приднестровья, соответственно, часть долга правобережной Молдавии – 0,5 миллиарда $. Известно, что Молдавская ГРЭС из Днестровска, Приднестровье, производит электроэнергию с использованием российского газа, но «Приднестровье не платит за газ, который потребляет» [4]. Таким образом, набралась соответствующая задолженность (в которой, предположительно, свою немалую долю имеет и металлургический завод из Рыбницы), которая лежит мёртвым грузом на Молдове. Не раз российские власти призывали молдавское правительство оплатить долг Приднестровья, «поскольку Кишинёв считает данный регион своей неотъемлемой частью». Таким образом, нынешние молдавские власти предпочитают закупать электроэнергию в собственном сепаратистском приднестровском регионе, выплачивая Молдавской ГРЭС из Днестровска большие деньги – за вычетом огромных комиссионных посредническим фирмам – которые идут на укрепление непризнанной ПМР и в то же самое время пополняют задолженность Республики Молдова перед Россией за газ. Такую ситуацию невозможно представить в том, что касается отношения украинских властей к своим двум восточным сепаратистским регионам (непризнанным ЛНР и ДНР). Информация о посреднической фирме «EnergoKapital» объясняет отношение нынешних молдавских властей к приднестровскому сепаратистскому режиму и к предприятиям непризнанной ПМР. Она указывает на деловые связи политических группировок во власти – в Кишинёве и Тирасполе, которые не способствуют решению конфликта, а только усложняют возможное его разрешение.

Выводы
Исходя из выявленных общих интересов, связанных с личным обогащением, молдавской и приднестровской политических элит, можно заключить, что нынешний status quo выгоден молдавским властям, а значит, они не заинтересованы в решении приднестровской проблемы (вопреки обещаниям, данным Европейскому Союзу и всему мировому сообществу, решить её). Поэтому, молдавские власти поддерживают приднестровских экономических агентов, которые пользуются всеми правами на экспорт от Республики Молдова, но не производят выплаты в молдавский госбюджет и в экологический фонд. Странно, что молдавские власти не озабочены растущим долгом Приднестровья перед Газпромом, так как он ложится тяжёлым грузом на плечи населения всей Республики Молдова, усложняя реализацию проекта реинтеграции данного региона в состав признанного молдавского государства.

Последние события
Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании «Интер РАО» и расположенная в Приднестровье, снова начала поставки электроэнергии в Молдавию, она будет обеспечивать 70% импорта электроэнергии в страну, доля поставок из Украины уменьшится до 30%, рассказал источник, знакомый с ситуацией, и подтвердили в пресс-службе «Интер РАО».
Молдавская ГРЭС, которая исторически является поставщиком электроэнергии в Республику Молдову, прекратила поставки электроэнергии в Молдавию с 1 апреля 2017 года, так как конкурс на поставку электроэнергии с 1 апреля по 31 марта 2018 года выиграла украинская компания «DTEK Trading».
По данным источника агентства ТАСС, в воскресенье, 4 июня 2017-го года, Молдавская ГРЭС и молдавская компания «Energocom» подписали контракт о поставках электроэнергии в объеме 70% от объема импорта электроэнергии в страну. Поставки начались уже в понедельник. В пресс-службе «Интер РАО» подтвердили эту информацию.
Таким образом, импорт электроэнергии из Украины, в которой действуют чрезвычайные меры в энергетике, уменьшится со 100% до 30%.
В 2017 году украинские радикалы снова заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике, которые до сих пор действуют. В частности, предусмотрены меры по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.
ЗАО «Молдавская ГРЭС» – одна из крупнейших тепловых станций подобного типа на Европейском континенте, обеспечивающая электроэнергией Приднестровье и Молдову. Молдавская ГРЭС как генерирующий узел является неотъемлемой частью единой энергосистемы Республики Молдова и Украины. В 2005 году ЗАО вошло в состав «Интер РАО».  

Примечания и библиография:

 1. King Charles. Moldovenii: România, Rusia şi politica culturală, Chişinău: ARC, 2005, pag. 209.
 2. Noi supărări de la Tiraspol. Decizia luată de Moldova și Ucraina ce intră în vigoare la 1 ianuarie, 18.12.2015, Режим доступа: http://www.publika.md/noi-suparari-de-la-tiraspol-decizia-luata-de-moldova-si-ucraina-ce-intra-in-vigoare-la-1-ianuarie_2477891.html (20.08.2017).
 3. Pe segmentul transnistrean al graniței moldo-ucrainene ar putea apărea vameși moldoveni, Режим доступа: http://unimedia.info/stiri/pe-segmentul-transnistrean-al-granitei-moldo-ucrainene-ar-putea-aparea-vamesi-moldoveni-97903.html (20.08.2017); Primele puncte mixte de control pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, deschise în toamnă, Режим доступа:  http://www.trm.md/ro/social/primele-puncte-mixte-de-control-pe-segmentul-transnistrean-al-frontierei-moldo-ucrainene-deschise-in-toamna/ (20.08.2017); A fost inaugurat punctul de control comun moldo-ucrainean „Cuciurgan-Pervomaisc“, Режим доступа: adev.ro/ot8w4s (20.08.2017).
 4. The Black Sea: Тираспольская компания причастна к "краже века", Режим доступа: http://point.md/ru/novosti/politika/the-black-sea58-tiraspoljskaya-kompaniya-prichastna-k-quotkrazhe-vekaquot (20.08.2017).
 5. Un oligarh cazah este noul director al Uzinei Metalurgice din Râbnița, 12.03.2015, Режим доступа: http://www.mold-street.com/?go=news&n=3653 (20.08.2017).
 6. Все три интервью были взяты в Киеве, 2 апреля 2016 года.   
 7. Непризнанная экономика. Как и чем живет Приднестровская Молдавская Республика в условиях экономической блокады, разбиралась «Русская планета», Режим доступа: http://novostipmr.com/ru/news/15-09-10/nepriznannaya-ekonomika (20.08.2017).
 8. Республика Молдова, Правительство, Постановление Nr. 815 от 02.08.2005 о регулировании трафика грузов и услуг, являющихся предметом внешнеторговой деятельности экономических агентов Приднестровья. Опубликовано: 05.08.2005 в Monitorul Oficial, Nr. 104-106, статья №: 859, Режим доступа: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=304897&lang=2) (20.08.2017).
 9. Республика Молдова, Правительство, Постановление Nr. 926, от 12.12.2012, о внедрении Закона № 215 от 4 ноября 2011 года о государственной границе Республики Молдова, Режим доступа: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346019&lang=2 (20.08.2017).
 10. Стало известно, кто и по какой цене будет поставлять электроэнергию Молдове, Режим доступа: http://www.noi.md/ru/news_id/80046#close (20.08.2017).
 11. Тофилат: Из-за Плахотнюка мы платим за электроэнергию на 50 процентов больше”, Режим доступа: http://www.vedomosti.md/news/tofilat-iz-za-plahotnyuka-my-platim-za-elektroenergiyu-na-50 (20.08.2017). 

Статья опубликована в "Mediul strategic de securitate: tendințe și provocări. Materialele conferinței științifice internaționale, 18 mai 2017", Chișinău, 2018, стр. 157-169. 

Despre firea Moldovenilor, din perspectiva Karmei

Cineva probabil, s-a gândit că face o glumă postând pe o rețea de socializare expresia: „Cetăţenii Republicii Moldova care s-au purtat urât în această viaţă, în viața următoare se vor naște din nou în Republica Moldova”. O glumă care denotă proasta cunoaștere a conceptului indian de reîncarnare. Din perspectiva sensului originar al acestuia, se poate spune că sufletele care trăiesc în condiții de jale și chin, care sunt jefuite de miliarde de dolari (acumulați în rezerva valutară a BNM cu munca grea a celor mulți) au mari șanse să nu se mai reîncarneze (după ce și-au părăsit corpul fizic), să se mântuiască – să rămână în Împărăția Cerurilor. Dimpotrivă, sufletele (încarnate) care trăiesc pe pământ în condiții de confort, mai greu reușesc să-și ispășească păcatele (să scape de karma) și trebuie să revină pe pământ. Iată de ce, din această perspectivă, cetățenii RM pot simți recunoștință față de guvernanți corupți și delapidatori, deoarece prin ceea ce fac, ei creează condiții prielnice mântuirii sufletelor moldovenilor.
E clar că și în Europa Occidentală, acolo unde se trăiește bine, sunt dintre cei scopul vieții cărora este mântuirea sufletului, tot așa cum și în Republica Moldova nu toți cei care au fost împilați și furați, care s-au chinuit din cauza sărăciei în această viață, ținuți în țarcul RM ca niște oi sau vaci de muls de către hoții care i-au guvernat (ajunși la guvernare prin votul celor mulți și proști) – vor ajunge cu hurta în Împărăția lui Dumnezeu (nici nu și-au propus aceasta, trăind în inconștiență totală față de scopul adevărat al vieții umane). Or, pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu (pentru a nu te mai reîncarna) este nevoie de un lucru important: să nu fii imbecil – de exemplu, să nu fii manipulat și furat de șmecheri. După cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos: „Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii” (Matei 10.16).
Că moldovenii au avansat în a fi blânzi (în nerăutatea și iertarea în supărări și necazuri) e bine. Acum mai rămâne să învețe să nu mai fie proști (să se poată feri de jaf, împilare și exploatare; să nu mai aleagă șmecheri care îi fură). O întrebare se profilează în acest context: nu cumva karma moldovenilor este să fie proști, iar învingerea karmei este învingerea (depășirea) prostiei? Nu cumva în Republica Moldova se reîncarnează sufletele care au ca scop să învețe să scape de prostie?     

© Pentru republicarea articolului sau a unor părți din el, este obligatorie obţinerea acordului autorului (titularului blog-ului).   

Postări populare