joi, 26 noiembrie 2015

Succesul la moldoveni sau ce înseamnă eradicarea corupției

Noțiunea de succes este importantă pentru definirea caracteristicilor culturale – etnice și civilizaționale ale fiecărui popor. Omul se naște pentru a reuși ceva în viață. Rari sunt cei mulțumiți să vegeteze. Reușita sau succesul este expresia realizării de sine a personalității umane și a unui Neam sau a unei Națiuni.
Așadar, ce înseamnă succes-ul azi? În societatea modernă capitalistă criteriul reușitei (succesului) este starea materială (averea, sumele din conturile bancare), pe scurt: banul. Cine a reușit să-și însușească bani – este un om de succes.
Prin integrarea europeană a Republicii Moldova statul nostru s-a raliat la acest standard occidental (definitoriu mai ales pentru SUA și alte state capitaliste avansate, inclusiv din UE). În Republica Moldova însă există o problemă: cum legile și practicile organelor de control (departamente de investigare a fraudelor din instituții anticorupție, departamente din structuri de forță, din toată gama organelor de control) nu permit câștigarea banilor pe căi cinstite (prin MUNCĂ), persoane care vânează succesul adună bani prin delapidări, estorcări și furturi. Desigur, delapidările, estorcările și furturile la scară statlă pot fi operate de către „oameni de stat” – șmecheri care prin manipularea prostimii (electoratului) au ajuns în funcții în care au pâinea și cuțitul – au acces la bugetele de stat, la fluxurile financiare interne și la fondurile (credite sau granturi) FMI, ale UE și ale altor țări donatoare.
De ce Republica Moldova nu duce deloc lipsă de inși ticăloșiți, oploșiți în funcții de stat și care fură de rup propriul popor? Pentru că societatea moldovenească pierde valorile sale tradiționale, care vizează și cinstea, onestitatea. Tradițional la moldoveni succesul a însemnat pacea sufletului, liniștea interioară, fericirea și bucuria care emană din suflet. Iar acestea sunt posibile prin conștientizarea faptului că delapidările (furtul de la copiii, bătrânii, frații și surorile care formează chiar poporul lor – dacă ei sunt capabili să aibă sentimente de solidaritate, etnică, națională și familială) sunt un păcate – un act prin care un individ își face rău lui însuși. Deci succesul – la Moldoveni, ca și la toate neamurile care împărtășesc valori tradiționale, bazate pe morală – înseamnă pacea sufletului, care este expresia respectării poruncilor religioase, a cinstei și a corectitudinii.

Cu regret, politicul din Republica Moldova a devenit talpa iadului – o adunătură de inși pentru care singurul sens în viață este adunarea rapidă de bani, care nu poate avea loc decât prin delapidări și corupție. „Reforma” înseamnă schimbarea acestora cu oameni onești, devotați valorilor tradiționale. Numai așa poate fi eradicată corupția. Numai așa statul moldovenesc se poate integra în comunitatea internațională și poate deveni unul respectat la nivel internațional.            

sâmbătă, 14 noiembrie 2015

Originile furtului instituționalizat la moldoveni

        Actuala formațiune statală Republica Moldova, situată pe o parte a teritoriul vechiului stat medieval valah Moldova (Alexandru cel Bun se intitula „voievod de sine stătător a toată Moldovlahia și a malului mării”), s-a caracterizat dintotdeauna printr-o populație o valoare dintre cele mai importante a căreia a fost munca – exprimată în bunăstare. De regulă, era vorba de lucrarea pământului – care a fost, este și va fi o resursă inestimabilă pentru gospodarii din Moldova (ținând cont de caracteristicile cernoziomului moldovenesc și de anunțata criză a produselor alimentare, care le va face mai valoroase decât petrolul).
            De ce, dar, actualul stat moldovenesc a ajuns într-o stare de degradare economică? Răspunsul la această întrebare este tratamentul la o boală care a cuprins organismul statal moldovenesc și îl macină, se pare, irevocabil. Originile degradării economice trebuie căutate în începutul decăderii morale a moldovenilor. Putem admite că profitori, persoane care s-au îndelitnicit cu furtul au existat în toate timpurile în Moldova. Totuși degradarea la scară mai mare a mentalității  moldovenilor a început relativ recent, odată cu ocupația sovietică a Basarabiei, respectiv odată cu colectivizarea, care a însemnat eliminarea din societate a proprietății private, ceea ce a constituit o lovitură aplicată valorii strămoșești: MUNCA. În primul volum al memoriilor sale, cu referire la perioada sovietică, Mircea Snegur nota (cu referire la anul 1961): „(…) se știa că la colhoz se fura din plin. În acest scop chiar se tărăgăna recoltarea, pînă la căderea zăpezii” („Labirintul destinului”, vol.1, Chișinău 2007 pag.89). Într-un alt pasaj Snegur relata: „Anul 1963 s-a dovedit a fi unul secetos dificil pentru agricultură. Atît seceta cît și nerespectarea normelor agrotehnice au avut rezultat recolte mizerabile la toate culturile, oamenii nu se dădeau scoși în cîmp, creînd astfel condiții pentru furturi” (p.97).
            Așadar, întrucît după proclamarea independenții Republicii Moldova, la conducerea țării au ajuns persoane care și-au format mentalitatea, viziunea asupra vieții, sistemul de valori (din care lipsește valoarea MUNCĂ – în calitate de singur mijloc de acumulare a avuției), nu este de mirare că respectivele persoane au procedat la delapidări din bugetele de stat, la furtul banilor din rezerva valutară a BNM și din sistemul bancar. Asemenea persoane se pot declara „pro-europene”, dar esența mentalității lor este una comunistă, o trăsătură a căreia este obținerea de bunuri materiale prin furturi de la stat. Atâta doar că în timp ce în perioada sovietică erau furate colhozuri și alte întreprinderi de stat (uzine, fabrici), după proclamarea independenței RM persoanele cu mentalitate comunistă ajunse la conducerea țării au transformat întregul stat într-un colhoz de furat (o vacă de muls în interes meschin).
            Sunt de vină numai guvernanții de faptul că RM a fost furată într-un hal fără de hal? Un electorat cu o altfel de mentalitate decît cea comunistă nu ar fi votat persoane de o altă factură morală și intelectuală decât el. Așadar cauza delapidărilor la nivel de stat în Republica Moldova se datorează mentalității comuniste (sistemului de valori din care lipsește MUNCA;  o trăsătură a mentalității comuniste fiind însușirea de avuții prin orice mijloace, respectiv prin delapidări și furturi din „proprietatea colectivă”).

            E greu de desfășurat o lustrație la nivelul întregului electorat al unei țări…

Postări populare