luni, 2 martie 2015

Securitatea societală a Republicii Moldova în contextul procesului de integrare europeană

Unul dintre sectoarele importante ale domeniului de securitate este cel societal. Obiectul de referință, care trebuie securizat, al acestui sector, este societatea – purtătoarea unei identități. Identitatea societală vizează o comunitate formată din oameni care se identifică cu anumite valori, idei, practici, deci care au o identitate. Statele cu guvernări și sisteme de stat normale își asigură securitatea societală.
Republica Moldova, aflată la frontiera Uniunii Europene, reprezintă un caz special în ceea ce privește sectorul securității societale. De la proclamarea independenței (27 august 1991) până în prezent autoritățile moldovenești nu au reușit consolidarea națiunii civice sau politice moldovenști, care teoretic îi cuprinde pe toți cetățenii, indiferent de apartenența etnică. Gradul de integrare a minorităților etnice în cultura, deci în societatea populației majoritare este scăzut, de aceea mulți reprezentanți ai minorităților nu se identifică moldoveni, pentru ei prevalând identitatea etnică a minorității din care fac parte.
În același timp, există o dispută între reprezentanți ai celor două curente din sânul populației majoritare: cei care se identifică români și cei care se identifică moldoveni. Această ruptură ideologică în sânul unei etnii slăbește statul moldovenesc deoarece nu există o coeziune la nivel societal nici măcar între reprezentanții aceleiași etnii majoritare.
Un alt aspect al problemei vizează societatea sau comunitatea moldovenilor transcenzând frontierele Republicii Moldova. În Ucraina, Rusia, Georgia ș.a. există localități ale coetnicilor care se identifică moldoveni, strămoșii unora dintre ei fiind mutați din Basarabia în locurile în care trăiec acum urmașii încă în perioada țaristă (1812-1918). Unele dintre aceste comunități nu au făcut parte din statul român (1918-1940) și se identifică moldoveni. Cu regret, autoritățile RM nu se preocupă de păstrarea identității lor, nu au politici în acest sens.
În același timp, după semnarea în 2014 de către guvernanții Republicii Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, se impune elaborarea și implementarea unei strategii privind promovarea identității europene. Or, societatea moldovenească este divizată în ceea ce privește vectorul de integrare. Iar o integrare europeană de succes este posibilă în condițiile adeziunii majorității cetățenilor moldoveni la valorile europene. Asigurarea securității societale în contextul integrării europene vizează obținerea sprijinului majorității societății moldovenești – a cetățenilor moldoveni, indiferent de apartenența etnică, față de valorile europene și civilizația europeană. Iar acest lucru este posibil prin promovarea în cadrul societății moldovenești a unei identități europene, suprapuse pe identitatea civică moldovenească.
Asigurarea securității societale este posibilă prin consolidarea societății în baza identității civice moldovenești. În acest sens, este necesară elaborarea unei politici culturale în vederea promovării unor valori comune, cu care să se identifice toate etniile conlocuitoare.
Unul dintre mijloacele eficiente de asigurare a securității societale a RM este diplomația culturală. Prin ea autoritățile RM pot contribui la prezervarea identității comunităților de moldoveni de peste hotare, atât a celor de la frontieră (raionul Noua Suliță – regiunea Cernăuți, raionul Reni, regiunea Odesa – în Ucraina), cât și a celor din alte state post-sovietice. Pentru aceasta este nevoie de elaborarea și implementarea unei politici culturale având ca obiect de referință comunitățile moldovenești de peste hotarele Republicii Moldova. Prin susținerea școlilor și bisericilor, sprijinirea unor festivaluri folclorice (de exemplu, cele organizate tradițional la 1 martie – Mărțișor) este posibilă securitizarea comunităților ce se identifică moldoveni în Ucraina ș.a..  
În contextul integrării europene a Republicii Moldova colaborarea cu România ocupă un loc aparte. România are o politică culturală privind comunitățile românești din afara granițelor, promovată prin rețeaua de institute culturale române și prin Departamentul Pentru Românii de pretutindeni. Cadrul cultural, rețeaua de legături firești între persoane și comunități care împărtășesc identitatea regională moldovenească, de pe ambele maluri ale Prutului, din Uniunea Europeană (România) și din Republica Moldova pot fi folosite cu succes în vederea promovării valorilor europene, a identității europene. Iar comunitățile din regiunea istorică Moldova, din cadrul României, promovate prin diplomația culturală, pot constitui poli de atracție pentru comunitățile din Republica Moldova.             
           

Postări populare