miercuri, 18 februarie 2015

Republica Moldova: conducere din exterior prin mandat?

Trăsătura fundamentală a actualului sistem al relațiilor internaționale, inclusiv al sistemului internațional de securitate, vizează faptul că principalii actori de drept internațional – statele – se recunosc reciproc și sunt egale din punct de vedere juridic. Cercetătorii în domeniul studiilor de securitate Barry Buzan, Ole Wæver și Jaap de Wilde au arătat în studiul lor colectiv „Securitatea. Un nou cadru de analiză” (CA Publishing, 2011, Cluj-Napoca) că „Decolonizarea a determinat, cel puțin pentru un timp, necesitatea acceptării tuturor statelor ca egale din punct de vedere juridic și a tuturor popoarelor ca egale din punct de vedere uman” (p. 93). Totuși, cei trei savanți au atras atenția asupra faptului că realitatea din teren este puțin diferită: „Consacrarea drepturilor omului semnifică faptul că latura umană din această ecuație va rezista în timp, dar există unele întrebări reale în ceea ce privește posibilitatea câtorva state post-coloniale de a se guverna suficient de bine pentru a susține statutul lor de membri egali ai societății internaționale. Unele state – precum Haiti, Somalia, Liberia, Cambodgia – s-ar putea afla deja în poziția de a fi conduse prin mandat, nu în calitate de colonii, ci ca state dependente de comunitatea internațională” (p. 93-94).
Volumul celor trei cercetători occidentali a apărut înainte de 2011, când a fost publicată varianta tradusă în română. Dacă cei trei cercetători ar fi elaborat studiul lor astăzi, când cursul valutar stabilit de BNM este de 20,99 lei pentru 1$ și 24,01 lei pentru 1 €, cu siguranță ar fi inclus Republica Moldova în lista statelor post-coloniale incapabile de a se guverna suficient de bine pentru a susține statutul lor de membru egal al societății internaționale. Această incapacitate s-a manifestat și în solicitări privind aducerea în procuratură și în guvern a unor specialiști din străinătate, care să constituie modele de integritate într-un mediu în care politicienii locali au dat dovada neputinței de a face față cerințelor înaintate conducerii unui stat în lumea contemporană.
În lume există popoare care luptă pentru libertatea lor (așa cum au luptat și moldovenii în perioada sovietică), pentru a-și crea propriul stat. Și există popoare care au primit un dar neprețuit – statalitatea – și își bat joc de ea (nici nu mai contează motivele – fie din prostie, incompetență, reavoință sau din neputința de a-și stăpâni patimi ca iubirea de argint).  

© Pentru republicarea articolului sau a unor părți din el, este obligatorie obţinerea acordului autorului (titularului blog-ului).      

Postări populare