sâmbătă, 17 mai 2014

POLITICA DE STAT A RUSIEI CU PRIVIRE LA MINORITĂȚILE NAȚIONALE RUSE ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE: «LUMEA RUSĂ» ȘI NOUA ARHITECTURĂ A SECURITĂȚII

(Государственная политика России в отношении русских нацменьшинств в черноморском регионе: «русский мир» и новая архитектура безопасности) 

Politica Federației Ruse față de minoritățile ruse din statele bazinului Mării Negre trebuie abordată în context geopolitic regional și european. Nu în toate statele din regiunea Mării Negre există minorități naționale rusești. Este vorba în principal de minoritățile ruse din Ucraina și Republica Moldova. Mai există și o minoritate în România – în județul Tulcea, în delta Dunării (aproximativ 40.000 persoane), dar respectiva comunitate nu prezintă pentru Moscova același interes ca și cele din Ucraina și Republica Moldova (probabil, din motive istorice: rușii/lipovenii din România s-au refugiat din Rusia în secolele XVII-XVIII și de atunci nu s-au mai bazat pe statul din care au plecat).
Problema minorităților naționale ruse din Ucraina și Republica Moldova poate fi examinată și din perspectiva consolidării de către Federația Rusă a zonei sale de influență, în contextul competiției între cele două spații geopolitice: Occidental (al UE și NATO) și Eurasiatic (al Uniunii Vamale și OTSC [ОДКБ] – Organizația Tratatului de Securitate Colectivă).
Așadar, problema minorităților naționale ruse din Ucraina și Republica Moldova vizează problema aflării Ucrainei și Republicii Moldova în zona de influență a Federației Ruse, în condițiile unei oferte integraționiste a UE – Parteneriatul Estic – respectiv în condițiile intenției declarate a autorităților de la Kiev și Chișinău de a se integra (de a adera) la UE, deci de a se înscrie în spațiul civilizațional european – occidental.
În prezent Ucraina și Republica Moldova sunt mebre ale CSI și, spre deosebire de republicile baltice ex-sovietice, care sunt membre ale NATO și UE, fac parte din vecinătatea apropiată. Acest concept a fost utilizat încă în doctrina militară rusă adoptată în 1993, pe timpul președinției lui Boris Elțîn, când ministru al apărării era generalul Pavel Graciov. Conceptul desemna spațiul de influență a Federației Ruse, în care armata rusă „este datoare să le apere pe cele 25 milioane de etnici ruși care se aflau în afara granițelor Federației Ruse (…) [1]”.
Republicile baltice, aflate acum sub umbrela NATO şi în cadrul UE, au reuşit să se desprindă de vecinătatea apropiată – zona de dominaţie geopolitică a Rusiei. În prezent observăm un proces de desprindere a Ucrainei și a Republicii Moldova de aria geopolitică rusească. Acesta se poate solda cu succes atunci când vor fi reunite trei elemente:
1) voinţă politică, respectiv acţiuni ale elitelor politice ucrainene și moldoveneşti (de exemplu, eradicarea corupției);
2) sprijinul popoarelor celor două state în vederea părăsirii spațiului de influenţă rusă și în vederea integrării în spațiul european (occidental);
2) sprijinul (în primul rând logistic și financiar) din partea UE şi SUA a demersului pro-european al guvernărilor de la Kiev și Chișinău.   
În ceea ce privește Republica Moldova, este dificil de spus dacă există în rândurile actualei guvernări o voință politică foarte clară cu privire la integrarea în spațiul civilizațional european, în condițiile în care, în urma acțiunilor actualei coaliții de guvernământ, după estimări ale specialiștilor în domeniul economic, 70% din sistemul financiar-bancar al RM este controlat de agenți economici din Federația Rusă, la fel cum aeroportul internațional Chișinău a fost preluat de o firmă din Rusia, după ce i-a fost concesionat de actualii guvernanți, printr-un proces lipsit de transparență.  
După cum am arătat, grija față de minoritățile ruse din Ucraina și Republica Moldova s-a manifestat în politicile rusești încă din 1993, temă inclusă în doctrina militară rusă, în concepția politicii externe a Federației Ruse și în alte documente. Se poate admite că reglementările respective au fost adoptate în urma experienței conflictului din zona estică a Republicii Moldova și războiului din 2 martie – 21 iulie 1992. Probabil, puțini au intuit că în 2014 un scenariu asemănător se va desfășura și în estul Ucrainei (regiunile Lugansk și Donețk).
Consider că una dintre cauzele atât ale conflictului din 1992, din estul Republicii Moldova, cât și ale conflictului din 2014 din Ucraina (privind peninsula Crimeea și din sud-estul continental al țării) se datorează trasării arbitrare, de către regimul sovietic, a granițelor între republicile sovietice. Cazul peninsulei Crimeea (autoritățile ruse susțin că a fost „alipită” la Rusia, în timp ce oficialii de la Kiev vorbesc despre „anexarea” peninsulei de către Rusia) este similar cu problema nordului și sudului Basarabiei – a celor două părți ale Republicii Democratice Moldovenești, proclamată la 2 decembrie 1917. La 28 iunie 1940 regimul sovietic a încorporat Ucrainei părți din județețe basarabene Hotin (la nord), Ismail și Cetatea Albă (la sud), respectiv în 1954 a fost încorporată Ucrainei Crimeea, care aparținea Rusiei. În ambele cazuri nu a fost chestionată populația acelor regiuni în privința faptului dacă dorește ca teritoriile respective să fie integrare într-o altă republică (cu atât mai puțin nu au fost întrebați toți locuitorii RSSM – în privința renunțării la nordul și sudul Basarabiei; și ai Rusiei – în privința renunțării la Crimeea). Prin actul din 28 iunie 1940 s-a comis un act de nedreptate față de moldovenii din raioanele Reni și Noua Suliță (constituie până în prezent peste 50% din populație), dar și față de bulgarii și găgăuzii din Bugeac, care au fost divizați, o parte dintre ei ajungând în altă republică.
Pe de altă parte, în Ucraina au fost exprimate opinii de nemulțumire cu privire la încorporarea în RSSM, la 28 iunie 1940, a fâșiei transnistrene. La 21 ianuarie 1999 preşedintele ucrainean Leonid Kucima a semnat decretul nr. 42, prin care s-a decis ca în ziua de 22 ianuarie să se marcheze „Sobornosti”, ziua unităţii naţionale a poporului ucrainean. Un consilier regional din Liov, Rostislav Novojeneţ, reprezentant al Blocului Iulia Timoşenko, a revendicat pe 24 ianuarie 2011, în timpul unui miting de ziua unităţii Ucrainei, „regiuni etnice ucrainene” din Polonia, România, Rusia și Republica Moldova. Deputatul ucrainean a declarat că „în 1919, teritoriul Ucrainei era cu 60% mai mare decât astăzi. Noi am pierdut Lemkovşcina, Nadsianie, Holmşcina, Podliaşie – care au trecut la Polonia; Beresteişcina, Gomelşcina – care au trecut la Belarus; Starodubşcina, Slobojanşcina de Est, în sfârşit, Kuban, care la 28 mai 1918 s-a unit cu Ucraina... Am pierdut Transnistria (s. A.L.), Maramureşul, Sudul Bucovinei, care acum se află în România. De aceea, noi astăzi nu avem integritate teritorială, dar trebuie să tindem spre acest lucru”, a declarat el [2].
De asemenea, pe 5 august 2013 mass-media au difuzat o știre cu privire o declaraţie a deputatului Radei Supreme de la Kiev, membrul Partidului naționalist «Свобода» („Libertatea”), Eduard Leonov, despre necesitatea „reintegrării”, în anumite condiţii, a fâșiei nistrene în Ucraina. În comentariul său deputatul a subliniat: „Teritoriile etnice ucrainene, în rezultatul diferitelor evenimente geopolitice din secolul XX, au fost divizate de Patria Mare de graniţele câtorva state. În particular, Moldova a primit ca moştenire după destrămarea URSS Nistrenia, de aceea acel teritoriu nu este străin pentru Ucraina. Noi nu suntem interesaţi în escaladarea conflictelor teritoriale, dar nu avem dreptul să stăm într-o parte, când «actorii» externi determină soarta teritoriilor noastre etnice. În cazul unei tentative de absorbţie a Moldovei de către România noi trebuie să declarăm clar că suntem pregătiţi să reintegrăm Nistrenia în Ucraina” («Украинские этнические земли в результате различных геополитических событий XX века оказались отрезанными от Большой Родины границами нескольких соседних государств. В частности Молдова получила в наследство после развала СССР Приднестровье, поэтому эта территория для Украины не чужая земля. Мы не заинтересованы в раскачивании территориальных конфликтов, но не имеем права стоять в стороне, когда внешние «игроки» определяют судьбу наших этнических земель. В случае попытки поглощения Молдовы Румынией мы должны четко заявить про готовность реинтеграции Приднестровья к Украине») [3].
Stârneşte nedumerire afirmaţia deputatului ucrainean despre „teritorii etnice ucrainene”, cu referire la fâşia transnistreană moldovenească, acolo unde de secole moldovenii au alcătuit majoritatea populaţiei, situația demografică modificându-se odată cu industrializarea, deci creșterea populației oraşelor din zonă. Cu toate acestea, în fâșia transnistreană există zone cu localități în care locuiește compact populație de etnie ucraineană – mai ales în raioanele Râbnița și Camenca. Astfel, regimul sovietic a comis un act de nedreptate față de ucrainenii de pe malul stâng al Nistrului, încorporând localitățile lor în RSSM. Pe de altă parte, deputatul ucrainean nu a spus că în Ucraina au fost încorporate, la 28 iunie 1940, teritorii etnice moldoveneşti, care niciodată nu au aparţinut Ucrainei şi unde populaţia majoritară o reprezintă moldovenii (mai ales raioanele Noua Suliță și Reni), localităţile cărora sunt situate compact.
Spre deosebire de unii oficiali ucraineni care au abordat problema graniței stabilite arbitrar de regimul sovietic, guvernanții Republicii Moldova nu au ridicat acest subiect. O încercare timidă în acest sens a făcut deputatul din opoziție al Parlamentului RM, președintele PSRM, Igor Dodon [4]. Tentativa de referință aparține conducerii RSSM, care în 1946 a expediat o scrisoare conducătorului statului sovietic, Iosif Stalin, în care a cerut retrocedarea teritoriilor moldovenești (nordul și sudul Basarabiei) RSSM, prezentând argumente de ordin istoric, demografic și economic [5].     
Consider că una dintre cauzele conflictului privind zona nistreană a RM, care a răbufnit în 1992, a fost trasarea arbitrară a graniţei ucraineano-moldoveneşti de către autorităţile sovietice, graniță stabilită oficial la 4 noiembrie 1940 – și care este valabilă până în prezent. Atunci regimul sovietic a comis o nedreptate atât împotriva poporului ucrainean, cât și împotriva celui moldovenesc, în sensul că graniţa între RSS Ucraineană şi RSS Moldovenească nu a ţinut cont de componența etnică a localităților din teritoriile cu cu care s-a operat schimbul: numeroase localităţi moldoveneşti – din raioanele Reni, Noua Suliţă, Herţa, Adâncata şi Storojineţ au fost încorporate în Ucraina, iar localităţi populate de ucraineni, pe malul stâng al Nistrului, mai ales din raioanele Râbniţa și Camenca, au fost încorporate RSSM. Consider că o cauză a disputelor teritoriale în republicile post-sovietice este lipsa discutării într-un cadru interstatal a problemelor create de regimul sovietic cu privire la granițele care au fost moștenite de noile state. Comunitatea internațională nu cunoaște în profunzime această problemă, istoricul ei. Autoritățile, diplomația Federației Ruse nu au explicat statelor lumii practica regimului sovietic de transferare arbitrară a unor teritorii dintr-o republică în alta.
Un exemplu de gestionare eficientă a problemelor granițelor a fost schimbul de localități între Cehia și Slovacia în 1993, când cele două republici s-au despărțit, după desființarea Cehoslovaciei. De asemenea, în 1919 România și Cehoslovacia au făcut un schimb de localități, iar în 1924 România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor au făcut un schimb de localități în Banat [6]. Consider că o ajustare a graniţei ucraineano-moldoveneşti, conform precedentelor evocate ale dreptului internaţional (România şi Cehoslovacia în 1919, România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor în 1924, Cehia şi Slovacia în 1993) în urma căreia localităţile populate de etnici ucraineni din stânga Nistrului să fie reîncorporate Ucrainei, aşa cum propune deputatul Leonov, şi, respectiv, localităţile moldoveneşti de pe teritoriile istorice moldoveneşti aflate actualmente în regiunea Odesa (sudul Basarabiei) şi regiunea Cernăuţi să fie reîncorporate Moldovei – ar fi o soluţie care ar contribui la rezolvarea problemei (conflictului) privind zona nistreană a Republicii Moldova, a problemei zonei cu localități ucrainene din fâșia nistreană, încorporată la 28 iunie 1940 RSSM, precum și a problemei localităților moldoveneşti încorporate prin abuz, de autorităţile sovietice, Ucrainei, la 28 iunie 1940.  
Politica de stat a Rusiei cu privire la minoritatea națională din Republica Moldova se manifestă printr-un sprijin financiar de 1 miliard $ pe an (inclusiv pentru consumul de gaz neachitat), după cum a declarat președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Mihail Burla. Deși în zona nistreană componența etnică denotă că moldovenii, ucrainenii și rușii constituie, fiecare comunitate, câte o treime din populație și cu toate că, formal, toate cele trei limbi au statut oficial, limba folosită în administrație, în învățământul superior (cu excepția Catedrei de Limbă Moldovenească de la Universitatea „T. Șevcenko” din Tiraspol) este limba rusă. Poate din acest motiv persoane din administrația de la Tiraspol numesc Nistrenia „limita lumii ruse” («рубеж русского мира»: ministrul de externe de la Tiraspol N. Ștanski ș.a.). Datoria nerecunoscutei RMN pentru gaz este de 4 miliarde $, pe care Rusia nu îi cere, în timp ce în ceea ce privește datoria de 3,508 miliarde $ a Ucrainei, autoritățile de la Moscova au anunțat că iau în considerare posibilitatea opririi livrărilor de gaz, până când guvernul de la Kiev nu numai că va achita datoriile, dar va și plăti în avans. Un alt element al politicii de stat a Rusiei cu privire la minoritățile naționale ruse din Republica Moldova este acordarea în masă – mai ales populației zonei nistrene – a cetățeniei ruse. Conform unor estimări, în prezent circa 200.000 de persoane din Nistrenia dețin cetățenia Federației Ruse.     
În prezent Federația Rusă s-a angajat într-un proces de consolidare a spațiului ex-sovietic prin intensificarea proceselor integraționiste. Federația Rusă a propus republicilor din spațiul CSI integrarea în noi structuri interstatale – Uniunea Vamală și viitoarea Uniune Eurasiatică – în care integrarea va fi mult mai amplă și profundă. Consider că utilizarea sintagmei „lume rusă” («русский мир») cu referire la teritoriile republicilor ex-sovietice, respectiv „adunarea teritoriilor” («собирание территорий») nu contribuie la succesul ofertelor proiectelor intergaționiste ale Federației Ruse. Fără îndoială, Rusia este un centru geopolitic în lumea multipolară a perioadei post Război Rece. Ea este îndreptățită să aibă inițiative de atragere a unor state (în primul rând a celor cu care se mărginește) și de creare a unui spațiu civilizațional comun. Dar acest spațiu nu poate fi „lumea rusă”. Rusia are în prezent o șansă istorică – să constituie un spațiu civilizațional din care să facă parte mai multe lumi. De exemplu, în Europa de Est poate fi vorba de lumea ortodoxă (ca parte a lumii eurasiatice). Din lumea ortodoxă pot face parte lumea slavă de Est (respectiv lumea rusă, lumea ucraineană, lumea belarusă), lumea romanică de est (lumea moldovenească). Proiectul integraționist rus poate să vizeze și lumea slavilor de sud (lumea bulgară, lumea sârbă, lumea muntenegreană, lumea macedoneană) și lumea greco-romană (Grecia și România). Indiferent de opțiunea politică a statelor menționate, există incontestabil o comuniune spirituală – religioasă – între toate aceste state pe care le unește aceeași religie: Creștin-Ortodoxă. Întrucât Rusia este cel mai mare (din puct de vedere teritorial) respectiv cel mai puternic (din punctul de vedere al capacităților militare) stat din spațiul ortodox, ea este un stat îndreptățit să-și asume statutul de lider. Dar statutul de lider îi va fi recunoscut numai în condițiile respectării de către Kremlin a identităților naționale, a suveranității și a integrității teritoriale a statelor din spațiul ortodox (lumea ortodoxă), căci în prezent, din cauza unor conflicte în statele Europei de Est, în care Federația Rusă este implicată (Republica Moldova și Ucraina), aceste republici se orientează către Uniunea Europeană și NATO pentru a fi apărate de Rusia.
Uniunea Eurasiatică poate fi creată și poate exista în viitor exclusiv cu condiția respectării suveranității celorlalte state membre de către Federația Rusă. Moscova poate face Uniunea Eurasiatică atractivă prin promovarea tradițiilor proprii popoarelor din acest spațiu, stabilirea unor norme legale prin care să fie asigurată securitatea alimentară a popoarelor statelor membre – să fie interzise organismele modificate genetic (OMG) [7], să nu fie impuse pașapoarte biometrie și card-uri bancare (să nu aibă loc cip-izarea popoarelor statelor membre) – practică ce conduce, din perspectiva viziunii Creștin-Ortodoxe, la instituirea unui control total asupra oamenilor, într-un regim global – stare de lucruri despre care există profețíi atât în „Apocalipsă”, cât și în scrierile unor Sfinți Părinți ai Bisericii.
Rusia, la fel ca oricare alt stat al lumii, are nevoie de state prietene. În ajunul Războiului al Doilea Mondial, Uniunea Sovietică era un stat izolat, fără state prietene (aliate). Un stat izolat și fără aliați nu poate avea un statut de lider și un rol internațional sau regional important. De respectul față de vecini, de capacitatea de a-i atrage depinde  rolul Federației Ruse în lume și în spațiul eurasiatic, inclusiv ortodox.
În condițiile schimbărilor geopolitice din spațiul ex-sovietic, după alipirea/anexarea Crimeii la/de către Rusia, după limpezirea statutului regiunilor Lugansk și Donețk, se va putea vorbi de o nouă arhitectură a securității în regiunea Mării Negre. Noua configurație va depinde de statutul Ucrainei și Republicii Moldova, în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Dacă Bruxelles-ul va oferi o perspectivă clară, celor două state, de aderare la UE,  acest fapt va însemna integrarea Ucrainei și Republicii Moldova în spațiul european (occidental, eventual și în cel euroatlantic). Acest lucru depinde însă și de eșuarea sau reușita inițiativelor integraționiste ale Federației Ruse, inclusiv a politicii de stat a Moscovei față de minoritățile ruse din Ucraina și Republica Moldova, cu luarea în considerare a intereselor celor două state vecine.            
Note:
1.      Cioroianu Adrian. Geopolitica Matrioşkăi. Rusia postsovietică în noua ordine mondială. – Bucureşti: Curtea Veche. – 2009. – P. 155-156. 
2.   Viorel Patrichi: Ucraina vtrea să ne ia și Putna  http://www.rgnpress.ro/rgn_11/analize-interviuri/419-viorel-patrichi-ucraina-vrea-s-ne-ia-i-putna.html (accesat 17.05.2014); Un oficial ucrainean cere anexarea unor "regiuni etnice ucrainene" din Polonia şi           România – presă http://www.zf.ro/politica/un-oficial-ucrainean-cere-anexarea-unor-regiuni-etnice-ucrainene-din-polonia-si-romania-presa-7912603 (accesat 17.05.2014);
3.   Украина имеет право на интеграцию Приднестровья https://tiras.ru/v-mire/38249-ukraina-imeet-pravo-na-reintegraciyu-pridnestrovya.html (accesat 17.05.2014);
4.    (video) Declarație îndrăzneață a lui Dodon: E bine și noi să ne recăpătăm teritoriile istorice pierdute! http://unimedia.info/stiri/video-declaratie-indrazneata-a-lui-dodon-e-bine-si-noi-sa-ne-recapatam-teritoriile-istorice-pierdute-73789.html (accesat 17.05.2014);
5.  Пакт МолотоваРиббентропа и его последствия для Бессарабии. – Кишинёв: Университас. – 1991. – P. 113.
6. Cum s-a unit Maramureșul cu Țara, http://www.viseudesus.ro/maramuresul-istoric/36-maramures/50-cumsaunit (accesat 17.05.2014); Frontiera între România și Serbia, http://ro.wikipedia.org/wiki/Frontiera_%C3%AEntre_Rom%C3%A2nia_%C8%99i_Serbia (accesat 17.05.2014);
7.   В Думу внесен законопроект о запрете на ввоз в Россию продуктов с ГМОРИА Новости, http://ria.ru/economy/20140226/997080475.html#ixzz31yeC9bdC (accesat 17.05.2014). 
      Comunicare prezentată la conferința științifică internațională cu genericul: „Politica de stat faţă de minorităţile naţionale şi securitatea în bazinul Mării Negre” (Comrat, 12 mai 2014) / Международная научная конференция «Государственная политика в отношении нацменьшинств и безопасность Черноморского региона» (Комрат, 12 мая 2014 г.). 

Postări populare