duminică, 2 martie 2014

Necesitatea sprijinirii reuniunilor științifice de către conducerea RM sau de ce Iașul este un model

În zilele de 27-28 februarie – 1 martie la Iași a avut loc ediția a 24-a a Congresului internațional cu genericul „Pregătim viitorul promovând excelența”, organizat de Universitatea privată „Apollonia” din orașul moldovenesc de pe cele șapte coline. Conform statisticilor oficiale, Moldova dintre Carpați și Prut nu este provincia cu cel mai înalt nivel de dezvoltare economică din România (în comparație cu Transilvania, Dobrogea ș.a.), dar Iașul întotdeauna a fost și este un centru universitar, de cercetare și cultural notoriu în context național.
La manifestarea științifică din vechea capitală a Moldovei au participat invitați din SUA, Africa de Sud, Canada, Franța, Bulgaria, o delegație numeroasă din Republica Moldova (de la mai multe universități și AȘM), precum și participanți din celelalte centre universitare din România. În Secțiunea consacrată domeniului „Comunicare”, am vorbit auditoriului despre importanța pe care o acordă Catedra de Relații Internaționale a USM comunicării în plan internațional, arătând că în curricula la specialitatea noastră se regăsește disciplina „Teoria și practica comunicării în relațiile internaționale”. Am prezentat comunicarea intitulată „Prestația RM în negocierile privind diferendul asupra zonei nistrene – din perspectiva tehnicilor lui Roger Fisher și William Ury”, în care am evaluat negocierile în formatul 5+2 prin prisma tehnicilor și principiilor de performanță propune de cei doi cercetători americani într-o carte apărută cu mai mult timp în urmă, dar care rămâne una de referință în domeniul negocierilor.
Participarea membrilor corpului profesoral-universitar din Republica Moldova la manifestări științifice internaționale, de un înal nivel de calitate, este o condiție indisoluțilă a perfecționării lor continue, respectiv a bunei pregătiri a studenților care studiază la universitățile la care predau acele cadrele didactice. De ce la Iași pot fi organizate asemenea manifestări științifice (la care se reunesc pentru a face schimb de opinii participanți de pe mai multe continente), iar la Chișinău – care este capitală de țară – asemenea reuniuni lipsesc sau sunt extrem de rare (cel puțin în domeniul Relaliițor Internaționale, al Științelor Politice și ale Comunicării)? Desigur, aici este vorba despre componenta financiară. (Organizatorii ieșeni au acoperit cheltuielile participanților). În RM nu există destui bani pentru asemenea congrese și conferințe. Este un cerc vicios: într-un stat cu o economie slabă, cum este RM, sunt rare conferințe științifice internaționale cu participarea unor cercetători notorii din fiecare domeniu științific, respectiv, cercetările din diverse domeniile științifice în RM rămân în urma elaborărilor din statele avansate.
Consider că devine imperios necesară adoptarea unui program guvernamental, al Ministerului Educației, privind sprijinul – financiar! – al universităților în vederea organizării cel puțin o dată pe an a unor reuniuni științifice la care să fie invitați cercetători cu renume mondial din statele lumii. Schimbul de opinii dintre cercetătorii din străinătate și cei moldoveni ar contribui la dezvoltarea științifică din RM. Adesea universitarii moldoveni sunt puși în situația jenantă de a participa la manifestări științifice în străinătate, dar de a nu-și putea invita colegii de acolo la foruri științifice în RM, datorită incapacității de a suporta cheltuielile. Cred că dacă banii cheltuiți de Ministerul Educației pentru procurarea camerelor de filmat utilizate la examenele de bacalaureat ar fi fost utilizați pentru sprijinirea reuniunilor științifice, statul moldovenesc ar fi avut de câștigat.   
Un virtual oponent ar putea să-mi reproșeze că întrucât în RM funcționează autonomia universitară, nu e treaba Ministerului Educației – a instituțiilor statului – susținerea financiară a unor conferințe științifice internaționale. Dar întrucât universitățile se mai confruntă cu criza financiară, multe dintre ele nu își pot permite organizarea unor asemenea activități științifice de amploare. Iar cel care are de pierdut este chiar statul moldovenesc. De aceea statul trebuie să se implice. Același oponent ar putea să afirme în replică faptul că există posibilitatea atragerii de fonduri din străinătate – din UE și SUA – pentru susținerea financiară a unor reuniuni de înalt nivel științific. Așa este, dar, în asemenea cazuri, finanțatorii condiționează tematica în funcție de interesele lor științifice și/sau politice. Conducerea Republicii Moldova poate fi interesată de rezultate ale cercetării științifice specifice, care nu neapărat pot coincide cu cele ale SUA, UE sau Rusiei? Se pare că în prezent nu există o asemenea preocupare din partea guvernanților de la Chișinău. Iar un stat în care guvernarea nu acționează în baza rezultatelor cercetărilor științifice, un stat în care conducerea nu are un program de acțiuni bazat pe cunoaștere, se confruntă cu mari probleme în ceea ce privește consolidarea statalității și realizarea intereselor naționale (asigurarea bunăstării și asigurarea securității).             

© În cazul republicării (preluării) articolului sau a unor părți din el, este obligatorie indicarea link-ului postării.  

Postări populare