sâmbătă, 7 decembrie 2013

De ce secretarul de stat al SUA John Kerry a vizitat Republica Moldova

De departe evenimentul cel mai important al săptămânii a fost vizita de patru ore, la Chişinău, miercuri, 4 decembrie, a secretarului de stat american John Kerry. În ciuda faptului că vreo câţiva politicieni de la putere au declarat că evenimentul nu este doar unul simbolic, cu toţii am putut constata că sosirea demnitarului american în capitala RM s-a datorat, aşa cum a spus chiar el, rezistnţei manifestate de guvernarea moldovenească faţă de presiunile Rusiei şi parafării, la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, a Acordului de Asociere RM – UE. Deci, a fost o recompensă a centrului de putere al spaţiului geopolitic occidental. A fost, desigur, şi un mesaj trimis Kievului – puterii din Ucraina – care nu a dat dovadă, în opinia diplomaţilor americani, de aceeaşi perseverenţă, pe calea integrării europene, ca şi RM. Nu în ultimul rând, prin vizita respectivă a fost trimis şi un mesaj Moscovei, prin care Washington-ul a dorit să marcheze şi să consolideze trecerea RM din spaţiul geopolitic al Rusiei (veninătatea apropiată) în cel Occidental.
Această trecere este consemnată în Articol 157 al Acordului de Asociere, în care se menționează că „1. Prezentul acord nu împiedică menținerea sau instituirea unor uniuni vamale, alte zone de liber schimb sau aranjamente privind traficul de frontieră, cu excepția cazului în care ele intră în conflict cu regimul comercial prevăzut de prezentul Acord”. („Article 157 „Agreements with other countries” 1. This Agreement shall not preclude the maintenance or establishment of customs unions, other free trade areas or arrangements for frontier traffic except insofar as they conflict with trade arrangements provided for in this Agreement”). Prin această prevedere relațiile comerciale ale RM cu state terțe sunt subordonate reglementărilor de cooperare comercială și vamală cu UE. Prevederile din zona de liber schimb a CSI, din care face parte RM, sunt subordonate normelor din UE. Aceasta înseamnă că, în cazul semnării Acordului de Asociere, RM va fi obligată să denunţe toate stipulările Acordurilor din cadrul CSI care vin în contradicţie cu Acordul de Asociere RM – UE, respectiv, este vorba de mutarea graniţei geopolitce dintre Occident şi Rusia de pe Prut pe Nistru (cu excepţia de rigoare a celor şapte localităţi basarabene care se află sub jurisdicţia administraţiei de la Tiraspol). 
Demnitarul american a expus societăţii moldoveneşti valoarea ajutorului acordat de SUA Republicii Mildova (1,1 miliarde $), respectiv 22 milioane $ anul acesta (4,4 milioane pentru pace şi securitate, 10,8 milioane pentru a spijini democraţia şi 6,4 milioane pentru dezvoltarea economică) în vederea sprijinirii implementării Acordurilor de Asociere şi de Liber Schimb cu UE. Se poate presupune că RM devine al doilea stat din spaţiul post-sovietic, după Georgia, în ceea ce priveşte valoarea sprijinului financiar acordat de SUA.
Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că relaţiile economice (comerciale) moldo-americane nu excelează prin amploare. Mai mult, în RM nu activează nici un investitor american important, ceea ce denotă nu lipsa de interes a companiilor americane pentru oportunităţile din RM, ci, mai degrabă, lipsa de încredere în mediul de afaceri (în funcţionalitatea econoimiei de piaţă) din RM. Într-un stat în care primul ministru dă dispoziţie şefului Fiscului să scutească un agent economic de plata unei taxe, iar altui agent să-i fie blocate conturile, într-un stat în care autorităţile au nedreptăţit un investitor străin ca „Grawe Karat” fără nici un temei legal şi cu o impertinenţă sfidătoare, într-un stat în care judecători trăiesc în palate pentru câştigarea valorii cărora ar trebui să lucreze câteva vieţi în sistemul de justiţie (dacă nu ar lua mită), într-un stat în care prin procese lipsite de orice transparenţă, sunt înstrăinate 22% din acţiunile unei bănci controlate de stat şi aeroportul internaţional – ambele: obiective stategice (cu o doză mare de suspiciune că prin coruperea persoanelor cu drept de decizie) – este greu de crezut că vor veni şi vor investi firme americane.

Republica Moldova se află la o răspântie. Şi am vaga impresie că actuala guvernare de la Chişinău nici nu îşi dă în deplină măsură seama cât de înapoiat este statul moldovenesc şi cât este de ridicolă în ochii demnitarilor occidentali când, printr-o gestionare care a adus ţara la faliment, se străduieşte să intre în spaţiul civilizaţional occidental.

[Articol scris pentru portalul Moldova.org]

Postări populare