marți, 8 octombrie 2013

RM – o ultimă moștenitoare a practicii sovietice în materie de doctorat habilitat?

Agenția de presă din Federația Rusă „РИА Новости” a difuzat o știre prin care a informat că între 15 și 50 instituții de învățământ superior rusești de vârf vor obține dreptul de a putea acorda titlul de doctor (echivalent – în Republica Moldova – cu titlul de doctor habilitat) fără elaborarea și susținerea disertațiilor (tezelor de doctor habilitat) de către aspiranți. Noua practică, propusă de Ministerul Învățământului și Științei al Rusiei și de Comisia Superioară de Atestare, va fi implementată, cu titlu de experiment, în timpul apropiat. Această măsură va permite savanților să obțină gradul științific chiar și în acele cazuri când ei nu au timp pentru scrierea unei lucrări cu multe pagini (îndeplinind o formalitate), sustrăgându-se de la activitatea lor științifică. Universitățile vor putea conferi titlul științific, printr-o procedură simplificată, savanților care vor putea deveni doctori [în RM echivalentul acelui titlu este: doctori habilitați] prezentând autoreferatul și lista publicațiilor în reviste științifice recenzate. De asemenea, reprezentanții autorităților Federației Ruse au menționat că această măsură va tăia dorința unor oameni de afaceri și oficiali (funcționari de stat) care aspiră la obținerea de grade științifice datorită prestigiului.

Pentru conformitate trebuie menționat că s-au găsit și voci care au criticat această inițiativă – în primul rând este vorba de persoanele care au pierdut timp pentru scrierea și susținerea unei lucrări (disertații) care nu face decât să expună rezultatele cercetării, care rezultate au fost deja publicate în reviste științifice. Este aproape ca în proverbul românesc: Să moară capra vecinului. Adică, dacă unii au pierdut timp pe chestiuni formale – trebuie să-l piardă și toți ceilalți. Oricum, în pofida unei critici, inițiativa va fi implemenată și ea scoate în evidență un fapt interesant cu privire la Republica Moldova: cum Rusia renunță cu încetul la sistemul sovietic, statul moldovenesc rămâne unul în care se mai conservă moștenirea fostului stat totalitar comunist în materie de doctorat (habilitat).

Se știe că în UE –  inclusiv în România – aspiranții la obținerea gradului științific susțin o singură teză de doctorat – într-un domeniu. Cetățenilor Republicii Moldova care și-au efectuat studiile de doctorat în statul vecin și care și-au susținut teza, la revenirea acasă li se conferă – prin procedura de nostrificare – titlul de doctor, nu cel de doctor habilitat, chiar dacă în România procedura de acordare a titlului de doctor este una calitativ diferită.

Ce ar trebui să întreprindă autoritățile Republicii Moldova în lumina schimbărilor operate în state vecine în care există practica susținerii a două teze de doctor, respectiv de acordare a două titluri științifice (doctor și doctor habilitat)? Cu toate că în ultima perioadă de timp s-a discutat implementarea în RM – prin noul Cod Educațional – a sistemului privind susținerea unei singure teze de doctorat, respectiv acordarea unui singur grad științific într-un domeniu (așa cum se procedează și în România), cred că într-o primă fază – printr-un amendament la articolul 31 din actuala Lege a Învățământului – ar fi binevenită instituirea practicii privind acordarea titlului de doctor habilitat în baza prezentării autoreferatului și a listei cu publicații în reviste științifice recenzate. În condițiile în care respectivele articole – care reprezintă rodul unei cercetări – au fost recenzate și acceptate în revisre științifice prestigioase, inclusiv în unele străine, de talie internațională, deci în mediile academice internaționale, scrierea unei teze cu multe pagini, respectiv îndeplinirea unei formalități de dragul satisfacerii cerințelor birocrației în domeniu nu face decât să ia din timpul prețios al cercetătorului, pe care acesta l-ar folosi mai judicios pentru efectuarea unor noi cercetări…

Desigur, asemenea măsuri pot fi adoptate și implementate de un Minister al Educației și de o guvernare receptive la schimbările din mediul academic internațional și la cerințele din mediile universitare din țară. Cred că autorități caracterizate de responsabilitate și promptitudine ar putea adopta asemenea schimbări și în RM. Acest subiect ne oferă un prilej în plus de a constata dacă avem asemenea autorități în domeniul Educației…     

[Articol scris pentru portalul Moldova.org]

Postări populare