joi, 24 octombrie 2013

Interesul național ca expresie a conceptului de securitate sau P.S. la o conferință

Săptămâna aceasta, la Centrul de Studii Europene al FRIȘPA, USM, lectorul universitar la Departamentul de Relaţii Internaţionale și Studii Europene al Universității din Oradea, România, doctorul în Relaţii Internaţionale și Studii de Securitate, Dorin Dolghi, a susținut o conferință pe tema: „Securitizarea și de-securitizarea vecinătății estice a UE”. Printre altele, au fost abordate și aceste aspecte: Securitizarea ca „act of speech”, Atlanticism – Eurasianism, Ucraina și Moldova ca „buffer zone” între Vest și Rusia, dimensiuni ale securității (sectoare), amenințări la adresa securității ș.a.. 
Am desprins câteva dintre ideile expuse de conferențiarul din Oradea, pe care le consider importante în contextul discuțiilor despre asigurarea securității Republicii Moldova, și pe care mi-am permis să le comentez. D. Dolghi a menționat că securitatea nu mai este în prezent un concept care vizează exclusiv capabilități militare, ci și alte capabilități prin care un stat sau o organizație poate influența alte state. În acest context, pe lângă dimensiunea militară a securității, mai există un șir de alte dimensiuni: economică, energetică, umană, societală ș.a.. Astfel, se poate constata că în prezent securitatea este un concept flexibil. Concret, securitatea reprezintă percepția unui actor, conform căreia nu există riscuri, amenințări și vulnerabilități – directe sau indirecte – care îi pot afecta existența, statutul, interesele, preferințele sau imaginea. Iar percepția este formată în baza relaționării actorului cu mediul. Există riscul formării unei percepții greșite, de aceea actorii sunt interesați într-o informare cât mai completă și obiectivă. Comunicarea are un rol cheie în asigurarea unei percepții realiste asupra securității.
Interesul național este strâns legat de securitate. În state dezvoltate dezbateri interne la care participă partide, ONG-uri, organizații ale minorităților ș.a. contribuie la elaborarea/formularea unui interes național cât mai adecvat, document care este supus atenției Guvernului. Cred că Republica Moldova poate fi definită ca fiind un stat subdezvoltat și, după cum susțin tot mai mulți observatori, stat eșuat, adică captiv al unor grupări oligarhice – tocmai datorită faptului că la noi nu există dezbateri cu privire la interesele naționale ale țării. Acest lucru ar putea fi explicat prin faptul că interesul național este confiscat în RM de cei care acced la putere: din moment ce ei sunt la cârmă – ei cred că au tot dreptul să decidă pentru societate fără a mai apela la ea. Cel mai grav este însă faptul că un stat subdezvoltat sau eșuat (captiv) poate funcționa fără interese naționale formulate, singurul interes al grupărilor oligarhice ajunse la putere fiind propria îmbogățire.

D. Dolghi a dat o listă a amenințărilor curente la adresa securității internaționale și regionale: terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale, eșecul statal [statul eșuat], crima organizată. Consider că Republica Moldova se confruntă cu mai multe dintre acestea: este un stat eșuat (captiv al unor grupări oligarhice), este parte într-un conflict regional (chiar dacă acel conflict privind zona nistreană este înghețat), crima organizată – într-un stat eșuat, deci captiv – este de fapt întrepătrunsă cu interesele unor factori statali corupți. Iată de ce, în ajunul intrării într-o nouă fază a relațiilor dintre RM și UE, statul moldovean are nevoie de o schimbare profundă: dintr-un stat eșuat trebuie de devină un stat care s-a afirmat ca un actor demn al relațiilor internaționale, dintr-un stat consumator de securitate trebuie să devină un stat furnizor de securitate regională, din cel mai sărac stat din Europa trebuie să devină un stat al bunăstării societății sale. Cum este posibil acest lucru? Cu o conducere responsabilizată de devotamentul față de principii morale, o conducere de patrioți care să aibă plăcerea sufletească și intelectuală de a ajuta la consolidarea unei țări cu care toți cetățenii moldoveni să se mândrească, în loc să se preocupe numai de propria îmbogățire, chiar dacă o camuflează cu sintagme ca „integrare europeană”, dorind să inducă în societate ideea că au confiscat și monopolizat acest concept…  

[Articol scris pentru portalul Moldova.org]

Postări populare