marți, 24 septembrie 2013

Soluționarea conflictului privind zona nistreană a RM: misiune imposibilă

Acest articol a fost scris pentru Moldova.org:

Mai mulți comentatori și experți în conflictul privind zona nistreană a Republicii Moldova, de exemplu Ion Leahu la o televiziune de știri din Chișinău, au afirmat în ultimul timp că partea moldovenească în formatul de negocieri 5+2 și în dialogul direct (formatul bilateral) între Chișinău și Tiraspol nu are o viziune, respectiv o politică, respectiv o strategie, respectiv o tactică și, în fine, un plan de acțiuni cu privire la soluționarea conflictului, pe care să-l propună spre discuție atât părții nistrene, cât și celorlalți actori implicați în negocieri (OSCE, Rusia, Ucraina, UE și SUA). În Știința Managementului se specifică faptul că o viziune rezultă dintr-o misiune. În cazul nostru, viziunea (din care rezultă: politica, strategia, tactica și planul de acțiuni) cu privire la soluționarea conflictului privind zona nistreană ar trebui să rezulte din misiunea statului Republica Moldova. O asemenea misiune nu a fost elaborată până în prezent. Chiar există o discrepanță în ceea ce privește înțelegerea menirii statului moldovenesc: guvernanții, indiferent de apartenența partinică, văd statul ca pe o sursă de îmbogățire personală și de atragere a resurselor financiare în bugetul partidului din care fac parte (prin capturarea structurilor de stat), în timp ce majoritatea cetățenilor (mai puțin cei care încă nu au emigrat, dar sunt pe cale să o facă) se mai îndeletnicesc cu iluzia că statul (structurile sale: Executivul, Legislativul și sistemul judiciar) ar trebui să se îngrijească de ei – fie că sunt pensionari, copii, studenți, tineri familiști, bugetari etc.

Așadar, o condiție inalienabilă a soluționării pozitive – prin reintegrarea zonei nistrene în spațiul de jurisdicție al autorităților de la Chișinău – îl reprezintă conștientizarea și asumarea unei misiuni a statului Republica Moldova de către guvernanții săi. Cu regret, cred însă că dumirirea cu privire la necesitatea elaborării unei asemenea misiuni de către guvernanți este puțin probabilă, cu toate că ea – respectiva misiune – ar putea constitui fundamentul unei renașteri și dezvoltări a statului moldovenesc. Respectiva misiune nu poate să vizeze altceva decât construirea unui stat moldovenesc în care nivelul de trai al cetățenilor să fie superior nivelului de trai al populației din zona nistreană. Cu alte cuvinte, în urma transpunerii în faptă a respectivei misiuni, Republica Moldova ar trebui să devină atractivă pentru populația din zona nistreană înstrăinată (și controlată de armata Federației Ruse).

Este posibilă o asemenea evoluție: conștientizarea necesității, elaborarea și implementarea unei asemenea misiuni a statului, în urma căreia – pentru ca RM să devină atractivă – societatea moldovenească să avanseze rapid, statul moldovenesc constituind un model politic, economic și social pentru populația din zona nistreană? (Or, de câteva ori șeful executivului de la Tiraspol, Evghenii Șevciuk, a declarat că Republica Moldova nu reprezintă pentru Nistrenia un model politic, economic și social). O asemenea avansare este posibilă exclusiv prin exercitarea actului guvernării de către persoane cu repere morale, ceea ce va determina dispariția corupției, prin eliminarea corupților din organele de stat.


Personal, cred că o asemenea evoluție este greu de imaginat. Chiar dacă am admite prin absurd că cineva dintre cei aflați la guvernare ar dori să-și asume o asemenea misiune, îndeplinirea ei, de către actualii guvernanți, pare imposibilă. Altele sunt imboldurile celor ajunși, până în prezent, la guvernare în Republica Moldova. Iată de ce soluționarea conflictului privind zona nistreană nu numai că nu este previzibilă într-un viitor apropiat, ci nici măcar nu constituie o prioritate pentru cercurile politice moldovenești, preocupate de cu totul alte treburi, oneroase, și care nu au nimic în comun cu edificarea unui stat pentru cetățeni, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova, așa încât populația din zona nistreană să dorească reintegrarea într-un spațiu în care binele comun, bunăstarea tuturor celor care muncesc onest se află la loc de cinste…  

Postări populare