vineri, 28 iunie 2013

28 iunie – Ziua solidarității cu conaționalii din teritoriile înstrăinate

Semnificațiile zilei de 28 iunie 1940 sunt multiple. Indubitabil, ar trebui să fie o zi a comemorării tuturor compatrioților noștri care:
1. au fost executați, în beciurile clădirilor în care s-a stabilit NKVD-ul, încă din primele zile ale instaurării regimului sovietic bolșevic în Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța (funcționari din administrația locală, preoți, oameni de cultură ș.a.);
2. au fost nevoiți să se refugieze (peste 100 000) și mulți au murit fără să-și mai revadă baștina;
            3. au fost deportați în trei valuri: 12/13 iunie 1941, 6 iulie 1949, 31 martie – 1 aprilie 1951;
          4. au murit de foame sau au recurs, din disperare, la canibalism în timpul foametei din 1946-1947;
            5. au fost ridicați la muncă silnică în Carelia, la minele din Donbas ș.a.;
         6. au murit fiind folosiți ca și carne de tun în al doilea război mondial, fiind mânați până în Germania.

            Memoria tuturor trebuie păstrată cu sfințenie și transmisă noilor generații ca ceva sfânt. Dar cea mai importantă semnificație a acestei zile mi se pare alta. Buneii noștri, ai celora care suntem acum în granițele statului Republica Moldova, au suferit enorm dar ca și comunitate am supraviețuit. Astăzi suntem în statul nostru, putem să ne bucurăm de toate drepturile politice, culturale etc. și cu o conducere dedicată poporului țării, Republica Moldova s-ar putea afirma pe arena internațională ca un stat cu care fiecare dintre noi să ne mândrim. Dar faptele istorice cele mai dureroase, pe care eu personal le numesc crime ale regimului sovietic, au vizat trasarea unor granițe pe teritoriile istorice moldovenești încorporate în statul sovietic, așa încât în afara RSSM au rămas sudul Basarabiei, nordul Basarabiei, nordul Bucovinei, ținutul Herța și insula Șerpilor – teritorii care niciodată în trecut nu aparținuseră Ucrainei.

Deposedarea republicii moldovenești de teritoriile sale istorice nu a fost totul. Pentru ca să aducă situația din teren în conformitate cu ceea ce au stabilit pe hărțile lor, sovieticii au recurs la purificări etnice în teritoriile înstrăinate. Astfel, au început deportări din localități ale teritoriilor în cauză, respectiv au fost aduse persoane de altă etnie. „între 7 august şi 1 decembrie [1940] oraşul [Cetatea Albă] este reşedinţa regiunii Ismail. Românii din oraş sunt deportaţi în Kazahstan” (Бугай Н.Ф.  Депортация народов из Украины, Белоруссии  и  Молдавии  //  Лагеря, принудительный труд и депортация, Германия, Эссен,1999, c.567-581). În nordul Bucovinei și ținutul Herța au fost rase de pe fața pământului satele Prisaca, Frunza, Albovăț, I.G. Duca, Ţânţeni, Proboteşti ş.a. De exemplu, satul I.G. Duca (judeţul Cernăuţi) „a fost distrus, iar popu­laţia a fost strămutată în zonele sudice ale Ucrainei” [Popescu I., Ungureanu C. Românii din Ucraina între trecut şi viitor. - Oradea: Primus, 2010, p.178]. Aceste crime au fost comise atât în perioada 1940-1941, cât şi după război (1944-1945).

Constantin Ungureanu, citându-l pe Dumitru Covalciuc, notează că „după încheierea războiului, autorităţile sovietice au distrus câteva localităţi mai mici din Regiunea Cernăuţi, populate de români. Astfel, locuitorii din colonia Buci de lângă Rarancea au fost strămutaţi în regiunile Herson şi Zaporojie din sudul Ucrainei. A fost distrusă şi colonia I.G. Duca de lângă Iurcăuţi. Satul Albovăţ, din preajma Storojineţului, a fost distrus în scopul lărgirii unui poligon [sic!, notă A.L.]. Au fost şterse de pe faţa pământului şi satele Frunza şi Prisaca, care au nimerit pe frontieră [1940]. De asemenea, populaţia satului Ţânţeni, din zona Herţei, a fost ridicată şi strămutată în sudul Ucrainei, dar cei care s-au întors au reuşit să renoveze satul. O soartă dramatică a avut-o şi satul Proboteşti, de lângă Herţa, care a fost dezmembrat de noua fron­tieră. În 1940, satul Proboteşti avea 2.416 locuitori, iar în 1947 – doar 780 persoane, parte din acest sat, cca 125-130 persoane, rămânând pe teritoriul României” [Ibidem, p.165]. Ion Popescu, originar din satul Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi, deputat în Rada Supremă a Ucrainei, de la Kiev, consideră că românii din Ucraina trebuie „să fie recunoscuţi oficial în calitate de populaţie care a fost expusă deportărilor pe motive etnice (aşa cum au fost recunoscuţi tătarii din Crimeea, germanii, armenii, bulgarii, polonii etc.)”, invocând, printre altele, aceste argumente: drept consecinţe ale „Pactului Ribbentrop – Molotov” au avut loc „deportări masive din rândul populaţiei paşnice, masacrele de la Lunca şi Fântâna Albă, dispariţia unor sate întregi, Frunza, Albovăţ etc., schimbarea toponimelor şi denumirilor geografice etc.” [Ibidem, p.336].

După reinstaurarea regimului sovietic (1944), și în sudul Basarabiei au fost rase de pe faţa pământului mai multe sate. „Frumuşica Veche (astăzi Staroselie) e unicul sat moldovenesc care a supravieţuit genocidului cu nume «Poligonul din Tarutino». Aici s-au adăpostit unii din locuitorii celor trei sate moldoveneşti din împre­jurime –  Zurum-ul, Frumuşica Nouă şi Roşiori-i, obligaţi de autorităţile militare să-şi lase satele pradă tancurilor şi tunurilor. Astăzi pe locul acestor sate omorâte am dat peste un macabru peisaj lunar: mii de cratere formate de explozia obuzelor; în locul cimitirelor de oameni – ţintirimul de tehnică militară, mor­mane de schije, muniţii sfârtecate, salcâmi schilodiţi, zarzări despicaţi, gropi şi dâmburi pe locul fostelor case” [Pelin P. Poligonul // Viaţa Satului, 1991, nr.19 (4684), p.3]. Pavel Pelin, originar din localitatea Satul Nou, raionul Sărata, a reprodus mărturia lui moş Călin „Zurumeanul” (nume dat de consătenii săi din Satul Nou pentru că fusese locuitor al satului Zurum, de unde se refugiase în Satul Nou), paznic la grădinăria kolhozului, care locuia într-o casă de la marginea dinspre Tatarbunar a Satului Nou: „«Uite colo, între dărâmături, zace trupul bisericii din Frumuşica Nouă... Au venit soldaţii şi le-au poruncit oamenilor să plece din sat. Aici va fi Poligon, au zis. Încă nu toţi bărbaţii veniseră din război. Când s-au întors – ţipenie de om. Casele – una cu pământul. Biserica distrusă, folosită de tunari drept ţintă de tragere... Obuzele răscoliseră ţintirimul, amestecând osemintele morţilor. Urme de tancuri peste grădini date la pământ...». Ţinându-se laolaltă, alungaţi din satele lor, moldovenii rătăceau prin şes umăr la umăr, cu pruncii la piept... O parte s-a oprit în casele părăsite ale coloniştilor germani. Alţii, ajungând la Cetatea Albă, urcau în marfare şi porneau spre ţinutul Krasnodar. Alţii au intrat în satele din lăsătura Sasâcu­lui – Satul Nou, Borisăuca, Eschipolos. Alţii au luat-o spre gurile Dunării, la confraţii lor din Cartal, Fântâna Zînelor, Anadol, Barta...” [Pelin P. Op. cit]. „(...) pe la începutul anilor 50 drumurile de prin partea locului erau pline de cerşetori. Mai toţi – din fostele sate înghiţite de Poligon” [Bujor I. Amfora // Viaţa Satului, 1991, nr.19 (4684), p.1].

            Ziua de 28 iunie este un prilej de a ne aminti morții noștri, dar și de cei vii – de confrații noștri care se află acum peste granițele Republicii Moldova, cei care se simt lăsați în voia sorții de autoritățile moldovenești. De ce poporul Republicii Moldova nu se simte solidar cu conaționalii din teritoriile istorie moldovenești încorporate în Ucraina? De ce nu există o agenție guvernamentală care să se ocupe de moldovenii (românii) din sudul Basarabiei și nordul Bucovinei? Pentru că statul Republica Moldova pare că se află într-o stare de degradare. Un popor (stat) degradat este cel care și-a pierdut memoria  și se complace într-o stare de inconștiență privind conaționalii de peste hotare. Pentru ca să nu ajungem în această stare, descrisă de Cinghiz Aitmatov atunci când i-a caracterizat pe mancurți, bine-ar fi să începem măcar prin a declara ziua de 28 iunie – Ziua solidarității cu conaționalii din teritoriile istorice moldovenești înstrăinate. Desigur, acesta ar fi doar primul pas într-un șir de acțiuni ale autorităților moldovenești de ajutorare a confraților noștri care au avut de suferit infinit mai mult decât noi. Din păcate, nu îmi vine să cred că actualii guvernanți sunt altceva decât ceea ce a descris Cinghiz Aitmatov, dar cred că bunul Dumnezeu se va milostivi și nu va lăsa poporul Său fără ajutor.

Postări populare